نمایش “طراحی سوخته” بهانه ای برای سرکوب مطالبات و اعتراضات کارگران

نمایش “طراحی سوخته” بهانه ای برای سرکوب مطالبات و اعتراضات کارگران

10 ساعت ago / 0 comments

 نمایش "طراحی سوخته" بهانه ای برای سرکوب مطالبات و اعتراضات کارگران بخش خبری "بیست و سی" شبکه دو صدا و سیما با...