اطلاعیه شماره ۱۳ کمیته دفاع از محمود صالحی

اطلاعیه شماره ۱۳ کمیته دفاع از محمود صالحی

23 ساعت ago / 0 comments

کارگران ! تشکلهای کارگری و انسانهای آزادیخواه ! روز سه شنبه ۳۰ ام آبانماه فواد زندی فعال کارگری بعداز گذراندن...