دور دوم اعتصاب کامیون‎داران: ضرورت و فرصت تدارک برای اعتصاب عمومی + فیلم

دور دوم اعتصاب کامیون‎داران: ضرورت و فرصت تدارک برای اعتصاب عمومی + فیلم

23 دقیقه ago / 0 comments

تقریباً یک ماه و نیم از اعتصاب سراسری رانندگان و کامیون‌داران گذشته‌است، اما چون مطالبات اصلی...

نگاهی به چند خبر و گزارش کارگری و توده ای درهفته ی که گذشت….!

نگاهی به چند خبر و گزارش کارگری و توده ای درهفته ی که گذشت….!

2 روز ago / 0 comments

تهیه و تنظیم: عزیز آجیکند هفته ای را که پشت سرگذاشتیم همچنان توام بود با اعتراضات و اعتصابات کارگری . در اینجا...