میخواهند فضای مدارس را اسلامی تر کنند

میخواهند فضای مدارس را اسلامی تر کنند

14 ساعت ago / 0 comments

سحر صحرای داریم کم کم به شروع سال تحصیلی نزدیک میشیم  و با مشکلات جدیدی مواجه میشیم .  امسال از واحد استانی به...

چند خبر و گزارش کارگری و توده ای در هفته ای که گذشت تهیه و تنظیم : عــــزیز آجــیکند

چند خبر و گزارش کارگری و توده ای در هفته ای که گذشت تهیه و تنظیم : عــــزیز آجــیکند

14 ساعت ago / 0 comments

تجمع اعتراضی کارگران سهام دار پوپلین در رشت کارگران سهامدار کارخانه ایران پوپلین رشت روز یکشنبه گذشته ٢٥...