Sosialism Imroz

به مناسبت سالگرد منصور حکمت (نگاهی گذرا به سیاستهای راست و اپورتونیستی در پوشش منصور حکمت)

1 سال ago / 0 comments

به مناسبت سالگرد منصور حکمت (نگاهی گذرا به سیاستهای راست و اپورتونیستی در پوشش منصور حکمت) سلام زیجی در سالگرد منصور حکمت، یا تحت عنوان “هفته منصور حکمت”)٢١-١٤ خرداد)،هر ساله در معرفی و گرامی …

گفتگوی نشریه سوسیالیسم امروز با رفیق عزیز آجیکند در باره موقعیت حزب سوسیالیست انقلابی ایران

1 سال ago / 0 comments

گفتگوی نشریه سوسیالیسم امروز با رفیق عزیز آجیکند در باره موقعیت حزب سوسیالیست انقلابی ایران سوسیالیسم امروز: لطفا توضیح دهید که موقعیت کنونی حزب سوسیالیست انقلابی ایران را چگونه ارزیابی میکنید؟ نقاط قوت و …

غریبانە شعلەهای آتش را در آغوش میکشم

1 سال ago / 0 comments

غریبانە شعلەهای آتش را در آغوش میکشم باران نمی تواند زبان بگشاید… . کلمات روی زبانش سنگینی دارند.بغض تلخ در طنین صدایش پنهان است… به سختی می تواند کلمات را ادا کند . زبانش …

چرا استبداد؟ و چه باید کرد؟

1 سال ago / 0 comments

چرا استبداد؟ و چه باید کرد؟ آذر کیمیا موضوع استبداد و نبود حق آزادی در ایران یک داستان قدیمی است و قدمت آن حتی به ٤٠ سال حاکمیت جمهوری اسلامی محدود نمی شود، بر …

اطلاعیه درباره تشدید تنشهای دو دولت جنایتکار ایران و امریکا

1 سال ago / 0 comments

اطلاعیه درباره تشدید تنشهای دو دولت جنایتکار ایران و امریکا به دنبال “شکست” تماسها و سفرهای دیپلماتیک آشکار و پنهان چند روز گذشته، یکبار دیگر شاهد تنش آفرینی و زور آزمائی نظامی و تشدید …

اخبارو گزارشات مهم کارگری در هفتەای کە گذشت

1 سال ago / 0 comments

اخبارو گزارشات مهم کارگری در هفتەای کە گذشت تهیە و تنظیم : عــــــــــزیز آجیکند ١٢ ژوئن روز جهانی مبارزە با کار کودک در روز جهانی مبارزە با کار کودکان، کودکان هنوز بی پناە تر …

اولویتهای نشریه و انتظار از خوانندگان پرسش و پاسخ با سردبیر جدید نشریه سوسیالیسم امروز

1 سال ago / 0 comments

اولویتهای نشریه و انتظار از خوانندگان پرسش و پاسخ با سردبیر جدید نشریه سوسیالیسم امروز سوسیالیسم امروز: آذر کیمیا ابتدا برایتان در پیشبرد وظیفه دوره ای نشریه سوسیالیسم امروز آرزوی موفقیت داریم. لطفا بفرمایت …

شمارە ۱۰۳ نشریە سوسیالیسم امروز منتشر شد

1 سال ago / 0 comments

برای دیدن این شمارە بە لینک ذیل مراجعە کنید:  ســـوسیالیســـم امـــــروز شمــــارە ١٠٣

۲۰ ژوئن  برابر با ٣٠ خرداد روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی ایران

1 سال ago / 0 comments

۲۰ ژوئن  برابر با ٣٠ خرداد روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی در ایران  و روز جانباختن ندا آقا سلطان است. در روزهای قبل از “روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی ایران” احزاب ،تشکل ها …

اخبار و گزارشات کارگری ٢٩ خرداد ماه ١٣٩٨

1 سال ago / 0 comments

اخبار و گزارشات کارگری ٢٩ خرداد ماه ١٣٩٨ اخبار و گزارشات کارگری ٢٩ خرداد ماه ١٣٩٨ «با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم» بازداشتی های مراسم روز جهانی کارگر آزاد باید گردند – تجمع …