Category : جنـــبش کـــارگـــری

اخبارو گزارشات مهم کارگری در هفتەای کە گذشت…

1 سال ago / 0 comments

اخبارو گزارشات مهم کارگری در هفتەای کە گذشت تهیە وتنظیم : عـــــــــزیز آجیکند اخبارو گزارشات این هفتە رابیانیەای در همبستگی با جنبش و فعالان کارگری ایران آغاز میکنیم : در پنجاه و دومین کنگره …

متن سخنرانی رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد درپنجاه دومین کنگره کنفدراسیون عمومی کارفرانسه درشهر دیژون فرانسه که در۱۲ماه می (۲۲اردیبهشت) با حضور نمایندگان سندیکا های کشورهای مختلف جهان برگزارگردید.

1 سال ago / 0 comments

متن سخنرانی رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد درپنجاه دومین کنگره کنفدراسیون عمومی کارفرانسه درشهر دیژون فرانسه که در۱۲ماه می (۲۲اردیبهشت) با حضور نمایندگان سندیکا های کشورهای مختلف جهان برگزارگردید. با …

روز شمار اعتراضات در ایران در هفتەای کە گذشت…!

1 سال ago / 0 comments

اخبار و گزارشات مهم کارگری و تودەای در هفتەای کە گذشت… تهیە و تنظیم :عــــــــزیز آجیکند بدون شک و با نگاهی کوتاە بە اعتراضات کارگری در سطح ایران و بە خصوص در روزهای گذشتە …

برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در سقز ( سال ٩٨ )

1 سال ago / 0 comments

محمود صالحی صدها نفر مامور لباس شخصی امروز محل برگزاری مراسم روز جهانی کارگر واقع درخیابان فخر رازی ( چمی ولی خان ) را به محاصره خود درآورده بودند تا مانع برگزاری مراسم روز …

گرامیداشت روز جهانی کارگر در ایران

1 سال ago / 0 comments

گرامیداشت روز جهانی کارگر در سنندج روز چهارشنبه ١١ اردیبهشت ماه، شماری از کارگران و فعالین کارگری سنندج به مناسبت روز جهانی کارگر در خیابان غفور این شهر راهپیمایی کردند.  علیرغم فضای به شدت …

اول ماه مه متفاوت تر از هر زمانی ، گرامی داشته شد

1 سال ago / 0 comments

اول ماه مه متفاوت تر از هر زمانی ، گرامی داشته شد امـــــــروز چهارشنبە ١١ اردیبهشت برابر با ١مە٢٠١٩ روز رزم جهانی طبقه کارگر بود.پیشاپیش روز جشن جهانی کارگران را به همه کارگران و …

بیانیه کمیته آموزشی انجمن صنفی کارگران و استادکاران مریوان و سرو آباد

1 سال ago / 0 comments

بیانیه کمیته آموزشی انجمن صنفی کارگران و استادکاران مریوان و سرو آباد ماکارگران در شرایطی اول ماه مه را گرامی می داریم که علاوه بر تداوم و تشدید فقر و فلاکت و گرانی شیرازه …

اطلاعیه کارگران فولاد بمناسبت اول مه

1 سال ago / 0 comments

اطلاعیه کارگران فولاد بمناسبت اول مه، رسم است که روز جهانی کارگر، نه فقط در گروه ملی بلکه در اغلب ادارات و کارخانه ها با مراسم شیرینی‌خوران و تبریک کارفرما برگزار شود. خیلی که …

آخرین خبر از وضعیت دستگیرشدگان پارک جهان نمای کرج

1 سال ago / 0 comments

آخرین خبر از وضعیت دستگیرشدگان پارک جهان نمای کرج طبق آخرین خبرهایی که به اتحادیه آزاد کارگران ایران رسیده است واله زمانی از اعضای سندیکای نقاشان استان البرز پیش تر و در همان روز …

به بازداشت فعالین کارگری در آستانه اول «می» وسیعا اعتراض کنیم

1 سال ago / 0 comments

به بازداشت فعالین کارگری در آستانه اول «می» وسیعا اعتراض کنیم روز 6 اردیبهشت، تجمع فعالین کارگری و بازنشسته در پارک جهان نما واقع در اتوبان تهران کرج که به مناسبت گفتگو در مورد معضل …