Category : مقالات

جمهوری اسلامی عامل اصلی همه درد و مشکلات سر راه زنان است ! در حاشیه بالا رفتن درصد خودکشی و قتل زنان در کردستان

3 ساعت ago / 0 comments

جمهوری اسلامی عامل اصلی همه درد و مشکلات سر راه زنان است ! در حاشیه بالا رفتن درصد خودکشی و قتل زنان در کردستان د. حقیقی “باران” نمی تواند زبان بگشاید . کلمات روی …

قتل ناموسی یک اقدامی ضد انسانی

3 ساعت ago / 0 comments

قتل ناموسی یک اقدامی ضد انسانی جلال.ش جنایت قتل ناموسی در حکومت اسلامی جرم نیست. حکومت اسلامی خود منشا و زمینه ساز چنین جنایتی در جامعه است.به رغم آنکه قتل ناموسی نقض آشکار حقوق …

گفتگو با رفیق سلام زیجی در باره حداقل دستمزد سال ١٣٩٨ و ضرورت گرفتن حق حداقل دستمزد ٦-٧ میلیون تومان

4 ساعت ago / 0 comments

گفتگو با رفیق سلام زیجی در باره حداقل دستمزد سال ١٣٩٨ و ضرورت گرفتن حق حداقل دستمزد ٦-٧ میلیون تومان سوسیالیسم امروز: همچنانکه مطلع هستید اکنون فصل تعیین حداقل دستمزد طبقه کارگر ایران برای …

کارنامه چهل ساله حکومت اسلامی در رابطه با زنان و راه مقابله با آن

6 روز ago / 0 comments

کارنامه چهل ساله حکومت اسلامی در رابطه با زنان و راه مقابله با آن جلال. ش سیاهترین بخش کارنامه رژیم ایران در رابطه با زنان زندانها ی مخوف آن در سال های نخست انقلاب …

فــــراخــوان روز جــهانــی زن

7 روز ago / 0 comments

فــــراخــوان روز جــهانــی زن

تحت حاکمیت حکومت اسلامی شخصیت و منزلت زن زیر پا گذاشته شده است

7 روز ago / 0 comments

تحت حاکمیت حکومت اسلامی شخصیت و منزلت زن زیر پا گذاشته شده است صحرا. ز به همت مبارزات یکصد سال اخیر کارگران، کمونیستها و زنان مبارز موقعیت وفعالیت زنان در کشورهای پیشرفته ومتمدن به …

گفتگو ی نشریه”سوسیالیسم امروز” با رفقا مینا تهرانی، آذر کیمیا، تینا خلیفه ای، و جلال.ش از فعالین حزب سوسیالیست انقلابی به مناسبت ٨ مارس، روز جهانی زن

7 روز ago / 0 comments

گفتگو ی نشریه”سوسیالیسم امروز” با رفقا مینا تهرانی، آذر کیمیا، تینا خلیفه ای، و جلال.ش از فعالین حزب سوسیالیست انقلابی به مناسبت ٨ مارس، روز جهانی زن (١٣٩٧-٢٠١٩) سوسیالیسم امروز: موقعیت جنبش زن را …

اجازه نمی دهیم رویداد سال ٥٧ را دوباره به ما تحمیل کنند (گفتگویی “سوسیالیسم امروز” با رفقا سلام زیجی و عزیز آجیکند به مناسب سالگرد انقلاب ١٣٥٧ ایران)

2 هفته ago / 0 comments

اجازه نمی دهیم رویداد سال ٥٧ را دوباره به ما تحمیل کنند (گفتگویی “سوسیالیسم امروز” با رفقا سلام زیجی و عزیز آجیکند به مناسب سالگرد انقلاب ١٣٥٧ ایران) سوسیالیسم امروز: مهمترین زمینه های انقلاب سال …

کودک آزاری ، پدیده ای که هر روز تولید و باز تولید میشود

2 هفته ago / 0 comments

د.حقیقی   اکنون دیگر کودک آزاری پدیده‌ای چندان ناآشنا و جدید در جامعه نیست و پدیده کاملا شناخته شده وتقریبا اکثر افراد درباره آن شنیده یا خوانده‌اند.متاسفانه میلیون‌ها کودک و خانواده درجهان گرفتار این …

نه به حجاب اجباری

2 هفته ago / 0 comments

گلاویژ . ع . تیشکوە من از سرزمینی برایتان سخن میگویم که در آنجا مادران و خواهران و دخترکان به اجبار حجاب بر سر میکنند.در حقیقت از سرزمینی که هر گونه آزادی فردی به استثمار …