Category : مقالات

پاسخ رهبری حزب سوسیالیست انقلابی به پرسشها

5 روز ago / 0 comments

جهت اطلاع خوانندگان گرامی نشریه “سوسیالیسم امروز”، از این شماره نشریه ستونی را تحت عنوان “پرسش و پاسخ: ستون پاسخ رهبری حزب سوسیالیست انقلابی به پرسشها” خواهیم داشت. هدف از آن، همچنانکه از عنوان …

اتحاد و همبستگی انسانی مردم آزادیخواه را باید ارج نهاد !

5 روز ago / 0 comments

عزیز آجیکند در تپش جرقه های پنجره که هنوز بوی رطوبت دستان و نگاه چشمان دختری را در خود نهان کرده است، هنوز بوی زندگی می آید، هنوز نگاه چشمهایش آنور پنجره را می …

‌‌‌‌‌ تسلیت به مردم زلزله زده جمهوری اسلامی وروحانی شرمتان باد!

5 روز ago / 0 comments

سهراب کرماشانی ضمن عرض تسلیت بمناسبت جان باختن عده كثیری شهروندان عزیز در ایران وکردستان عراق دراثر زلزلە اخیر ودردناک بودن عمق فاجعە، مخصوصا درنواحی مرزنشین استان کرمانشاە، صبروشکیبایی برای بازماندگان وبهبودی عاجل مجروحین …

گزارش کوتاهی از اقدامات حزب سوسیالیست انقلابی و بخشی از تماسهای صورت گرفته در باره رودیداد دلخراش زلزله

6 روز ago / 0 comments

با وقوع رودیداد هولناک زلزله که متاسفانه آسیب جانی و مالی زیادی ببار آورد، حزب سوسیالیست انقلابی همراه با آسیب دیدگان قلبش به درد آمد و در غم و اندوه این فاجعه اندوهگین و …

كودكان كار

2 هفته ago / 0 comments

تینا خلیفه ای  در هر جامعه اي كودكان بايد در حال پيشرفت و نوسازي تحصيل و چشيدن طعم دوران كودكيشان باشند و از كنجكاوي و پيدا كردن مسائل پيرامون لذت ببرند. به طور طبيعي …

دمكراسي يا نفت !؟

2 هفته ago / 0 comments

زاگرس ابراهیمی با نگاهي گذرا به رويدادها و جنگهاي اتفاق افتاده در چند دهه گذشته در كشورهاي خاورميانه بخصوص در ايران ،افغانسان،عراق ،سوريه ،  مصر و ليبي و ….، و  با نگاهي به چند …

طلاق، معضل یا راه چاره برای برون رفت از مشکلات

2 هفته ago / 0 comments

سیما حسینی طلاق و از هم پاشیدگی کانون خانواده، یکی از معضلات مهم اجتماعی است که پیامدهای آن از مشکلات بزرگ جوامع کنونی به شمار می رود ولی در شرایط حاضر متاسفانه به صورت …

جمهوری اسلامی و ترفند”ملت ایران” آیا زنان، کارگران و کودکان جزو “ملت ایران” هستند

2 هفته ago / 0 comments

ابراهیم باتمانی    آیا حکومت جنایتکارجمهوری اسلامی در ایران، که خود را نماینده “ملت ایران”میداند؟ و هر بار مقامات در باب دفاع از “ملت و مردم” ایران هذیان گوئی میکنند، هیچگاه حق وحقوق آن …

اعتیاد ابزار ارتجاع حاکم برای سرکوب خاموش جامعه آذر کیمیا

3 هفته ago / 0 comments

آذر کیمیا   اعتیاد پدیده بسیار ویرانگری است که در جامعه ایران بدون توقف در حال قربانی گرفتن است. طبق امارهای رسمی، که معمولا دوبرابر کمتر گزارش داده میشود ابعاد وحشتناک عوا‌رض اعتیاد و حواشی …

افزایش دستمزد در گرو اتحاد و مبارزه متشکل ما کارگران است! بیژن کلهر

3 هفته ago / 0 comments

  بیژن کلهر در دوره که با افزایش مواد اولیه کالا که در خارج از کشور خریداری می شود و سرمایه به سودهای گذشته دست پیدا نمیکند، و در دوره که قصد دارن “سرمایه …