Category : مقالات

به مناسبت سالگرد منصور حکمت (نگاهی گذرا به سیاستهای راست و اپورتونیستی در پوشش منصور حکمت)

11 ماه ago / 0 comments

به مناسبت سالگرد منصور حکمت (نگاهی گذرا به سیاستهای راست و اپورتونیستی در پوشش منصور حکمت) سلام زیجی در سالگرد منصور حکمت، یا تحت عنوان “هفته منصور حکمت”)٢١-١٤ خرداد)،هر ساله در معرفی و گرامی …

گفتگوی نشریه سوسیالیسم امروز با رفیق عزیز آجیکند در باره موقعیت حزب سوسیالیست انقلابی ایران

11 ماه ago / 0 comments

گفتگوی نشریه سوسیالیسم امروز با رفیق عزیز آجیکند در باره موقعیت حزب سوسیالیست انقلابی ایران سوسیالیسم امروز: لطفا توضیح دهید که موقعیت کنونی حزب سوسیالیست انقلابی ایران را چگونه ارزیابی میکنید؟ نقاط قوت و …

چرا استبداد؟ و چه باید کرد؟

11 ماه ago / 0 comments

چرا استبداد؟ و چه باید کرد؟ آذر کیمیا موضوع استبداد و نبود حق آزادی در ایران یک داستان قدیمی است و قدمت آن حتی به ٤٠ سال حاکمیت جمهوری اسلامی محدود نمی شود، بر …

جنایتکاران تاریخ را نه می بخشیم! نه فراموش می کنیم! ( گوشه کوچکی از بیان حقایق تاریخی فاجعه بزرگ ٣٠ خرداد سال ٦٠)

12 ماه ago / 0 comments

جنایتکاران تاریخ را نه می بخشیم! نه فراموش می کنیم! ( گوشه کوچکی از بیان حقایق تاریخی فاجعه بزرگ ٣٠ خرداد سال ٦٠) سلام زیجی S_zijji@yahoo.se خامنه ی، سر کرده جلادان و آدمکشان، این …

تحريم تجارى ايران

12 ماه ago / 0 comments

تحريم تجارى ايران  منصور حکمت : تحريم تجارى ايران توسط آمريکا، انگيزه هاى داخلى و بين المللى دولت آمريکا در اتخاذ اين سياست و تاثيرات آن بر جمهورى اسلامى در هفته هاى اخير از جانب …

خشونت علیه زنان یک واقعیت پا برجای جامعه ایران (نکاتی در حاشیه قتل وحشیانه میترا استاد)

12 ماه ago / 0 comments

خشونت علیه زنان یک واقعیت پا برجای جامعه ایران (نکاتی در حاشیه قتل وحشیانه میترا استاد) جلال.ش روان شناسان بر این باورند که تضادهای روا نی ودرونی افراد و شخصیت روان پریش وروان رنجور …

پوشش و حجاب اجباری را نباید رعایت کرد!

12 ماه ago / 0 comments

پوشش و حجاب اجباری را نباید رعایت کرد! آذر کیمیا آزادی پوشش و دفاع از آزادی پوشش حق اولیه هر انسان و هر جامعه ای است که به انسانها، نه بردگان!، تعلق دارد. هرفرد …

بر کارگران در کوره پز خانه ها چه میگذرد

12 ماه ago / 0 comments

بر کارگران در کوره پز خانه ها چه میگذرد سلام زیجی کوره پزخانه ها  و کار بردگی در آن نمونه بارز  ماهیت نظم ظالمانه و حریص سرمایه و شناسنامه دولت های سرمایه داری  و …

ابعاد رو به گسترش مرگ کارگران در محیط کار (از هر سه کارگر ساختمانی، تنها یک نفرِ آنان به سن بازنشستگی میرسد)

1 سال ago / 0 comments

ابعاد رو به گسترش مرگ کارگران در محیط کار (از هر سه کارگر ساختمانی، تنها یک نفرِ آنان به سن بازنشستگی میرسد) عزیز آجیکند در ایران به طور میانگین روزانه ٥ کارگر بعلت فقدان …

گفتگو با رفیق سلام زیجی در باره تداوم کشمکشهای ارتجاعی دولتهای امریکا و ایران و وظایف ما

1 سال ago / 0 comments

گفتگو با رفیق سلام زیجی در باره تداوم کشمکشهای ارتجاعی دولتهای امریکا و ایران و وظایف ما سوسیالیسم امروز: حزب سوسياليست انقلابي در تاريخ ٢٨ ارديبهشت ١٣٩٨ برابر بل ١٤ مي ٢٠١٩  فراخواني را …