Category : مقالات

اطلاعيه تشکيل حزب سوسیالیست انقلابی ایران ( بازتکثیر به مناسبت سالگرد تشکیل حزب)

15 دقیقه ago / 0 comments

با اين اطلاعيه تشکيل حزب سوسیالیست انقلابی ایران و آغاز فعاليت آن را اعلام می کنیم. در تاریخ ٢٨ مرداد ١٣٩٦ برابر با ١٩ آگوست ٢٠١٧ کنفرانس موسس حزب سوسیالیست انقلابی ایران با موفقیت …

نگاهی گذرا به وضعیت زندگی کودکان و جوانان در ایران زیر حاکمیت جمهوری اسلامی … عـــزیز عــبدللا پور

1 هفته ago / 0 comments

قبل از هر چیز  باید بگوییم که تحریم های اقتصادی وضعیت زندگی کارگران و زحمت کشان ایران را چند برابر  بدتر از این که بود خواهد کرد. منظورم من این نیست که شاید خوب …

دمکراسی، بمب شیمیایی ، جنگ و هیولای سرمایه داری … عزیز عبداله پور 

1 هفته ago / 0 comments

٧٣ سال پیش، ١٩٤٥ شهر هیروشیما مورد حمله ناگهانی و غیره منتظره بمب اتم دولت آمریکا قرار گرفت.٣ روز بعد شهر ناکازاکی نیز مورد حمله بمب اتم قرار گرفت و در این دو شهر …

در اوضاع سیاسی کنونی ایران وظیفه ما چیست و چه باید کرد؟ ابراهیم باتمانی

1 هفته ago / 0 comments

خطاب من به کارگران پیشرو ، زنان اسلام زده، مردم آزادیخواه و برابری طلب، معلمان و دانشجویان و دانش آموزان چپ و مترقی، فعالین اجتماعی و کلیه انسانهای  شرافتمند و همه کسانی که طرفدارا …

یک دنیای بهتر  برنامه حزب سوسیالیست انقلابی ایران ” ٢ “

1 هفته ago / 0 comments

حزب سوسیالیست انقلابی ایران برای پیروزی کامل و همه جانبه انقلاب اجتماعی طبقه کارگر علیه سرمایه داری و اجرای کلیت برنامه کمونیستی و آزادیبخش طبقه کارگر مبارزه میکند. حزب سوسیالیست انقلابی معتقد است که …

مالکیت خصوصی ، جمهوری اسلامی و راه رهائی…. آذر کیمیا

2 هفته ago / 0 comments

مالکیت خصوصی در واقع استثمار فرد به جمع است. سرمایه با اختیار داشتن مالکیت و کنترل وساٸل تولید نیازمندیهای جامعه عملا در موقعیتی قرار دارد که هر زمان اراده کند می تواند این ابزار …

روز شمار اعتراضات اخیر در ایران …. عــــــــزیز آجیــــکند

2 هفته ago / 0 comments

روز سه شنبه نهم مرداد ماه خیابانهای شهرهای تهران، کرج، شیراز، اصفهان، رشت و برخی دیگر از شهرهای ایران با صدای مــــــــرگ بر دیکــــــتاتور ، نه به گـــــــرانی و فــــساد از خواب بیدار شد. …

افزایش ناامنی وخشونت در برابر کودکان وزنان در افغانستان… ماریا یوسفزی

2 هفته ago / 0 comments

خشونت وجنگ – تعصب – تبعیض -انتحار- انفجار- راکت زنی -فقر-بیکاری-تجاوز…..مهاجرت واواره گی…همه وهمه دامنگیر مردم افغان زمین است مردم  در بی سر نوشتی شب وروز را سپری میکنند.نمیدانند چه کنند ؟ وکجا بروند …

“پدر” حاكم ، حاكم “پدر” زاگرس ابراهیمی

2 هفته ago / 0 comments

براي درك بهتر موضوع نوع آزادي موجود در ايران مقاله ام را ميخوام با مثالي روانشناسي اجتماعي شروع كنم . روشن است که تأثیر دیگران بر فرد مستلزم وجود روابط متقابل بین خود با …

علت به نتيجه نرسيدن اعتراضات چيست؛ گذري بر تاريخ اعتراضات ايران…  تینا خلیفه ای

2 هفته ago / 0 comments

“حزب جمهوري اسلامي”، يا بهتر بگويم  جریان جلاد اسلامی به رهبری خميني تمام شعار هايي كه در روزنامه اي به نام روزنامه جمهوري اسلامي منتشر ميشد يا فتواهايي كه به عنوان امام جمعه ي تهران در مسجد ها صادر ميكرد همه كم كم در حال رنگ باختن بودند.اولين تظاهرات  سراسريايران برميگردد به سال ١٣٥٩در ١٤اسفند كه هر چند اعتراضات  به رهبري بني صدر بود اما مردم از همان اول كار شعار هايي ضد “حزب جمهوري اسلامي” سر ميدادند و خواستار آزادي زندانيان سياسي و اتمام شكنجه و آزار زندانيان بودند. تنش هاي بين جمهوري اسلامي و بني صدر اعتراضات بسيار و پياپي را به ويژه از طرفداران بني صدر به دنبال داشت تا اينكه جمهوري اسلامي كه بيشترين مقدار قدرت در حكومت را به دست گرفته بود او را از ممقام دولتي  و سمت فرمانده ي كل قوا  به تأييد خميني بركناركرد.  بني صدر از مسئولين جمهوري اسلامي دور شد ، با همراهی با مجاهدين دسته اي مسلح تر و سازمان دهي شده اي را ساخت و قيامي سراسري و مسلح را عليه جمهوري اسلامي راه انداختند اما به علت به وجود آمدن دو دسته ي كمونيست و اسلامي  همه ي اقدامات مجاهدين و بني صدر به شكست انجاميد بعد از شكست بني صدر در مقابل حزب جمهوري اسلامي و همچنين ناكام ماندن نقشه ي انحلال دادگاه هاي منصوب به انقلاب و سپاه پاسداران و كنترل تلويزيون و راديو ها اعتراضات كمي فروكش كرد؛شروع اعتراضات   مردمي و بدون رهبري زماني بود كه خميني در فتوايي دستور تخليه ي دانشگاه ها  از استادان و دانشجو هاي “دگر انديش” را صادر كرد و سه روز فرصت براي تخليه ي مكان هايي كه منتقدان سياسي در آن وجود داشتند را در نظر گرفت.موجي ازخشونت و اعتراضات اينبار دانشگاه ها ي ايران  را در بر گرفت و درگيري هاي بين طرفداران خط خميني   منتقدان او به اوج خود رسيد (كه بعد ها اين اعتراضات به عنوان انقلابي فرهنگي ايران نيز نام گرفت)كه در اين بين احزاب چپ و مجاهدين هم سعي دربه كنترل گرفتن جريانات اعتراضاتي داشتند كه چندان موفق نبودند. جنگ هشت ساله ي عراق در مابين تنش هاي حزب جمهوري اسلامي و بني صدر که خود او نیز بخشی از جمهوری اسلامی بود، توانستند مابقي جنبش ها و اعتراضات  را از راه سرکوب و زندان و چوبه های دار ارام كنند و مردم را مشغول حول جنگ و “دفاع از تماميت …