Category : نشريات وانتشارات

شماره ٥٤ نشریه سوسیالیسم امروز منتشر شد

2 روز ago / 0 comments

برای دریافت این شماره به لینک ذیل مراجعه کنید: socialism imroz 54

شماره ٥٣ نشريه سوسياليسم امروز منتشر شد

1 هفته ago / 0 comments

براى دريافت اين شماره به لينك ذيل مراجعه فرمائيد : socialism imroz 53

شماره ٥٢ نشریه سوسیالیسم امروز منتشر شد

2 هفته ago / 0 comments

برای دریافت این شماره به لینک ذیل مراجعه فرمائید : socialism imroz 52

شماره ۵۱ نشریه سوسیالیسم امروز منتشر شد….!+ فیلم

3 هفته ago / 0 comments

برای دریافت این شماره به لینک زیر مراجعه کنید : SOCIALISM IMROZ 51

شماره ٥٠ نشریه سوسیالیسم امروز منتشر شد

1 ماه ago / 0 comments

برای دریافت این شماره به لینک ذیل مراجعه فرمائید: socialism imroz 50

شماره ٤٩ نشريه سوسياليسم امروز منتشر شد

1 ماه ago / 0 comments

نشريه سوسياليسم امروز را بخوانيد و در پخش آن ما را يارى فرمائيد براى دريافت مقاله هاى اين شماره به لينك زير مراجعه كنيد: SOCIALISM IMROZ 49

شماره ٤٨ نشریه سوسیـــالیسم امــــروز منتشر شد

1 ماه ago / 0 comments

برای دریافت مقـــالات این شـــماره به لینک ذیل مراجعه فـــرمائید: socialism imroz 48

موازین اجتماعی و فرهنگی مدرن و پیشرو (برگرفته از برنامه حزب سوسیالیست انقلابی ایران)

2 ماه ago / 0 comments

موازین سیاسی و اداری جامعه باید موازینی مدرن و سکولار و پیشرو باشد. اساس این موازین پیشرو گسستن کامل حاکمیت و قدرت دولتی و نظام اداری در کشور از مذهب، اصالت قومیت و ملیت …

شماره ٤٧ نشریه سوسیالیـــــسم امروز منتشر شد+ فیلیم

2 ماه ago / 0 comments

برای دریافت مقالات درج شده در این شماره به لینک ذیل مراجعه کنید : socialism imroz 47

سوسیالیسم امروز شماره ٤٦ و نسخه ویژه روز جهانی کارگر منتشر شد. زنده باد روز جهانی کارگران! زنده باد سوسیالیسم!

2 ماه ago / 0 comments

سوسیالیسم امروز شماره ٤٦ و سوسیالیسم امروز شماره ٤٦ و نسخه ویژه روز جهانی کارگر منتشر شد. برای دریافت این شماره به لینک ذیل مراجعه کنید: SOCIALISM IMROZ 46   نسخه ویژه روز جهانی …