Category : برنامە و اساسنامە حزب

ترجمه متن اعلام موجودیت حزب سوسیالیست انقلابی به چند زبان مختلف

2 هفته ago / 0 comments

برای مشاهده این متن به لینک ذیل مراجعه فرمائید : Matn tajome eelam mojodiat

سند در باره نیروی مسلح و “مبارزه مسلحانه” علیه جمهوری اسلامی

4 هفته ago / 0 comments

مساعد ترین شکل مبارزه طبقاتی برای حزب و جنبش ما عدم حضور و ضرورت هر شکلی از نیروی مسلح است! اما متاسفانه جهان پیرامونی ما، شرایط منطقه و از جمله افسارگسیختی جمهوری اسلامی ضرورت …

سند مصوب درباره مصافها و اولویتهای حزب سوسیالیست انقلابی ایران

2 ماه ago / 0 comments

شرایط امروزایران وتحولاتی که بعدازتوافقات بین قدرتهای بزرگ وجمهوری اسلامی تحت عنوان” برجام “به وجود آمده است، جامعه را با مسائل و معضلات وترندهای جدیدی روبرو ساخته است. این رویداد بخش اعظم نیروهای چپ و …

سند مصوب کنفرانس موسس حزب در باره سرنگونی (کدام سرنگونی؟)

2 ماه ago / 0 comments

ما معتقد هستیم به شکل سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی. سرنگونی که آینده و ماحصل آن و سرمایه اش نسیب کارگران و زنان و سوسیالیستها و آزادیخواهانی باشد که ٣٨ سال است تحت تحقیر و …

سند مصوب کنفراس موسس حزب در باره سیاست ما در جنبش کارگری

2 ماه ago / 0 comments

در عرصه جنبش کارگری ضمن اینکه خود را حزب کل طبقه می دانیم اما فکر میکنیم رمز پیشروی مبارزه سیاسی اقتصادی کارگر در گرو نقش گرایش رادیکال سوسیالیستی و کمونیستی صفوف طبقه است، در …

حزب سوسیالیست انقلابی ایران بازوی قدرتمند کارگران

3 ماه ago / 0 comments

بیژن کلهر رفیق سلام حرکتی که شروع کردیم باید با موفقیت بیشتر به پیش ببریم. ما باید جواب گوی ستمدیگان باشیم و از فدا کردن جان خود نیز در راه ارمانهایمان کوتاهی نخواهیم کرد. …

اصول سازمانى حزب سوسیالیست انقلابی ایران مصوب کنفرانس موسس حزب

3 ماه ago / 0 comments

اصول سازمانى حزب سوسیالیست انقلابی ایران مصوب کنفرانس موسس حزب اوت ٢٠١٧- مرداد ١٣٩٦ مقدمه: اصول سازمانى حزب سوسیالیست انقلابی، آن اصول کلى اى است که مقررات اساسنامه اى و موازین تشکیلاتى حزب بر آنها …

قرار در باره برنامه و اساسنامه حزب

3 ماه ago / 0 comments

قرار در باره برنامه و اساسنامه حزب کنفرانس موسس حزب تصویب می کند که: ١-مبنای اتحاد و فعالیت سیاسی حزب بیانیه فراخوان مشترک و به ویژه اسناد وسیاستهای که در کنفرانس موسس حزب به …

پیام رفیق بهرام رحمانی به مناسبت تشکیل حزب سوسیالیست انقلابی ایران

3 ماه ago / 0 comments

سلام جان با درود و سپاس فراوان تشکیل حزب تان را تبریک می گویم و امیدوارم گام های ماندگاری بر علیه سیستم سرمایه داری و حکومت جهل و جنایت اسلامی ایران بردارید. با مهر …

مژده به زنان و جوانان و طبقه کارگر

3 ماه ago / 0 comments

ابراهیم باتمانی مژده به زنان و جوانان و طبقه کارگر مژده به زنان و جوانان و طبقه کارگر و ستم دیدگان و محرومان جامعه ایران. حزب سوسیالیست انقلابی ایران تشکیل شد . این حزب …