حکومت نظامی در تهران !

لیلا احمدی

حکومت نظامی در تهران !
حکومت اوباش اسلامی سرمایه داران ، در هراس از اعتراضات مردمی ، در هراس و کابوس مرگ از فرو ریختن بساط جنایت و فسادش ، اخیرا در سطح شهر تهران ، در میادین و چهارراهها ی اصلی ، در ورودی و خروجی شهر ، با گسیل هزاران تن از مزدوران پاسدار و بسیجی و لباس شخصی ها ، عملا و به صورت اعلام نشده ای فضای ارعاب و سرکوب و تفتیش و حکومت نظامی اعلام نشده ای را به زندگی توده های زحمتکش تحمیل نموده است . دسته جات مزدوران حکومت و لباس شخصی ها ، با ایجاد موانع ایضایی و بند آوردن خیابانها و مراکز اصلی شهر به تفتیش داخل خودروها و بازرسی بدنی جوانان می پردازند . حکومت نظامی اعلام نشده و تعرض وحشیانه اوباش اسلامی خشم و اعتراض و تنفر عمومی را بر انگیخته است .حکومت آخوندهای مفتخور و قاتل و جانی ، حکومت در بحرانهای لاعلاج اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ، حکومت جانی و فاسدی که بانی و باعث تروریسم و فقر و بیکاری ، گرانی و سانسور و اعدام و شکنجه و زندان است در هراس از کارنامه سیاه 38 ساله سراسر جنایت و فساد و قتل و دزدیش چاره ای جز تکیه بر سر کوب عریان و تکیه بر تفنگ و زندان و شکنجه و اعدام ندارد . ایجاد فضای نظامی و سرکوب ، تفتیش و تعرض به زندگی خصوصی مردم بشدت محکوم است . حکومت اسلامی و همه مزدوران ریز تا درشتش بهتر است بدانند دیر نیست آن روزی که به جرم جنایت علیه بشریت در دادگاههای علنی به محاکمه و اعتراف کشیده شوند . حکام جنایتکار اسلامی بدانند سرزمینی را که با سر نیزه شخم میزنند دیر یا زود محصولی جز طوفان برایشان نخواهد داشت . کارگران و زحمتکشان ، جوانان و زنان آزادیخواه ، پیش به سوی تشکل یابی و سازماندهی کمیته های محلات ، پیش به سوی سازمان یابی اعتراضات عمومی و جمعی در همه ابعاد به گستردگی همه عرصه های کار و زندگی و..

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *