93درصد کارگران با قراردادهای موقت، امنیت شغلی ندارند

طبق گفته های علی‌بیگی رئیس کانون عالی موسوم به شوراهای: بر اساس آمار حداقل 93درصد کارگران با وجود این‌که در مشاغل با ماهیت دائم مشغول فعالیت هستند، متأسفانه با قراردادهای یک ماهه، سه‌ماهه و شش ماهه مشغول کارند‌. … .. در کشوری که 93درصد کارگران با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند و آرامش و امنیت شغلی در محیط کار وجود ندارد نتیجه آن چیزی جز کاهش نرخ بهره‌وری نیست‌ … . خیلی وقت است که به‌دلیل اوضاع معیشتی نامناسب کارگران و هم‌چنین نیاز آنها به کار، قراردادهای سفید امضا در اختیار آنها قرار می‌گیرد که آنها به ناچار قرارداد را امضا می‌کنند در حالی‌که پس از اتمام پایان قرارداد، در نگارش آن تغییراتی ایجاد می‌شود که در نهایت حقوق کارگر را پایمال می‌کند».

 در این خصوص هم روزنامه حکومتی جهان صنعت به تاریخ 17مرداد 96 به عدم امنیت کاری کارگران اعتراف کرد و نوشت:

«به دنبال اعتراض جامعه کارگران و هم‌چنین فعالان صنفی کارگری در خصوص کوتاه بودن عمر قراردادهای موقت کار و هم‌چنین امنیت نداشتن کارگران که گاهی ناچار هستند به‌دلیل تأمین مالی خانواده خود حتی زیر بار قراردادهای سفیدامضا بروند، وزارت کار اخیراً از سامانه‌ای به نام سامانه ثبت قراردادها صحبتی به میان آورد.

معاون وزیر کار با اشاره به سقف قراردادهای موقت در کشور گفت: سقف زمانی این نوع قراردادها در برخی کشورها دو تا پنج سال و در برخی از کشورهای دیگر تا ۱۰سال نیز تعیین شده است اما متأسفانه در کشور ما هیچ مدت زمان و سقفی برای قراردادهای موقت تعیین نشده است‌ … . و امنیت و آرامش کارگران را مختل کرده است‌.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *