تجمع و اعتراض کارگران ” امروز چهارشنبه ” درشهرهای مختلف ایران

کارگران حوزه نگهداری شبکه کابل هوایی و کارمندان تلفنهای ثابت اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق ومزایای خود امروز چهارشنبه ۲۲شهریور ۹۶ در مقابل ساختمان شرکت مخابرات خوزستان در اهواز تجمع کردند.
 این کارگران برای دومین روز در هفته جاری است که تجمع اعتراضی برپا می‌کنند.
کارگران حوزه نگهداری شبکه کابل هوایی زیر نظر پیمانکاران کار می‌کنند و برخی از آنها از خرداد گذشته و برخی نیز معوقاتی از پارسال در زمینه حقوق و حق بیمه دارند. این کارگران که بسیاری از آنها بالای 10سال سابقه کار در این بخش را دارند هم‌چنین خواستار تبدیل وضعیت شغلی و خارج شدن از حالت پیمانکاری هستند.

کارگران کارخانه تعطیل شده دستمال کاغذی نوظهور باز هم تجمع کردند

کارگران رسمی کارخانه نوظهور در اعتراض به دریافت نکردن مطالبات خود صبح امروز چهارشنبه ۲۲شهریور در محوطه این واحد صنعتی تجمع کردند.

خبرگزاری حکومتی ایلنا به‌نقل از یکی از کارگران حاضر در این تجمع نوشت: از مجموع کارگران کارخانه نوظهور شمار افراد باقیمانده به زحمت ۲۰نفر می‌شود و همه ما از ابتدای سال جاری تاکنون مطالباتی دریافت نکرده‌ایم.

کارخانه نوظهور که زمانی شمار کارگران شاغل در آن تا حدود چهارصد نفر می‌رسید، از ۱مرداد سال جاری تعطیل شده است و تا به امروز جلساتی که در ارتباط با وضعیت کارکنان باقیمانده آن برگزار شده، بی‌نتیجه بوده است.

از طرفی حدود سه ماه از حق بیمه‌های کارگران کارخانه نوظهور به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز نشده است.

کارگران باقیمانده این واحد تولیدی در آستانه بازنشستگی قرار دارند اما به‌دلیل متوقف شدن فعالیت‌های جاری در وضعیت سرگردانی قرار دارند.

در همین رابطه «محمدرضا فرزعلیان» گفت: کارگران کارخانه نوظهور ۵ماه است که معوقات مزدی خود را دریافت نکرده‌اند. این در حالی است که تا همین چندی پیش بیش از ۲۰۰کارگر بدون کوچکترین مشکلی در این کارخانه کار می‌کردند.

 

تجمع اعتراضی پرسنل مخابرات در اهواز و ارومیه
روز سه‌شنبه 21شهریور 96 پرسنل مخابرات اهواز و ارومیه تجمع اعتراضی برگزار کردند.
در اهواز صبح امروز 100تن از کارکنان شرکت مخابرات در مقابل این شرکت در خیابان کیان پارس مقابل شرکت مخابراتِ خوزستان تجمع کردند. معترضان خواستار استخدام رسمی خود شدند و گفتند: دستمزدمان بسیار پایین است، همان را هم به موقع نمی‌پردازند، امنیت شغلی هم نداریم.

در ارومیه نیز پرسنل شرکت مخابرات در دفتر عضو مجلس ارتجاع از این شهر تجمع کردند و خواستار روشن شدن وضعیت شغلی و پیگیری مطالبات خود شدند.

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری کوت عبدالله در اهواز
روز یک شنبه ۱۹شهریور ۹۶ کارگران شهرداری کوت عبدالله در اهواز در مقابل درب شورای به‌اصطلاح شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها در اعتراض به پرداخت نشدن 3تا 9ماه حقوق تجمع کردند.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *