اطلاعیه حزب سوسیالیست انقلابی در باره شروع سال تحصیلی ١٣٩٦

اطلاعیه حزب سوسیالیست انقلابی در باره شروع سال تحصیلی ١٣٩٦
سال تحصیلی جدید را به شروع مبارزه متحد سوسیالیستی علیه نظام اسلامی تبدیل کنیم!
٩میلیون نفربیسواد مطلق، یعنی کسانیکه اکیدا قادربه خواندن و نوشتن نیستند. بیش از ١١ میلیون کم سواد، یعنی کسانیکه به سختی قادربه نوشتن وخواندن می باشند، وجود صدها کلاس درس کپری در استانهای جنوبی کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان ودیگر نقاط، بیش ازهفت میلیون کودک کار و خیابانی، و اینها آمار منتشرشده توسط مراکزخبری جعل وسانسور خود حکومت اسلامی است.
علاوه براینها، وجود هزاران مدرسه فاقد استانداردهای لازم و بدون امکانات، که هر ساله شاهد آتش سوزی و فرو ریختن و آوار شدن این مدارس و فجایع دردناک و تلخ و مرگ و میر دانش آموزان هستیم. خصوصی سازی مدارس و تحصیل ورشد قارچ گونه انواع مدارس خصوصی، غیر انتفاعی و هیئت امنایی و…جهت اخاذی از جیب خالی خانواده های کارگران و زحمتکشان، افزایش سرسام آورشهریه وهزینه های دانشگاهی، خصوصا دانشگاه آزاد، که تا دیروز مایملک و دارایی خانواده رفسنجانی بود و اکنون دارایی و مایملک “رهبر”، باند فاسد و دزد خامنه ای جنایتکاراست.
پدیده دست فروشی دختران دانشجو درمتروهای تهران و سنگ شویی قبورمردگان در قبرستان بهشت زهرای تهران، دست فروشی و تن سپاری این دختران به انواع کارها و مشاغل سیاه جهت تامین هزینه های دانشگاهی، خودکشی و انتحارهرساله تعدادی ازدانشجویان بعلت درمضیقه بودن و اعمال انواع فشارهای اقتصادی و مالی و روانی توسط حکومت اوباش اسلامی به دانشجویان، آپارتاید وجدا سازی جنسیتی در دانشگاهها و مراکز آموزشی بر اساس تعالیم قرون وسطایی و ارتجاعی و ضد انسانی مذهب اسلام وغیره، همه گواه بر وجود یک سیستم ویرانگر و ظالمانه و غیر قابل پذیرش و بدور از شان معلمان، دانش آموزان و دانشجویان مترقی و آزادیخواه است. در مملکتی شاهد چنین فجایعی هستیم که بر روی کرور کرور ثروت و سرمایه خوابیده است، که میلیاردها و میلیاردها “اختلاس”، و هزینه کردن میلیاردها و میلیاردهای دیگر برای کشتن و نابود کردن جامعه و معلم و دانش آموز و دانشجو و کارگر کشورهای همجوار در جهت خدمت به بقای ننگین خودش هزینه میکند!
حذف بسیاری از رشته های علمی و تخصصی برای دختران وزنان، بعبارتی مردانه و زنانه نمودن امرتحصیل وآموزش، عدم امکانات خوابگاهی مناسب، حداقل خوابگاههایی که فاقد کمترین امکانات رفاهی و زندگی هستند، و درعین حال این مراکز عموما براساس قوانین اسلامی وبه شیوه فشاروارعاب سربازخانه ای اداره و کنترل میشوند. تهی سازی کتب آموزشی و درسی از مطالب علمی و ضرور و مورد نیاززندگی وجامعه از پیش دبستانی تا رشته های فوق دانشگاهی، و انباشتن انواع خرافات و خزعبلات عقب افتاده اسلامی در آنها، اعمال فضای امنیتی، خفقان وسانسورو سرکوب در کلیه مراکز تحصیل و آموزش، حاکمیت مزدوران پاسدار و بسیجی و اطلاعاتی درهیئت انجمنها و شوراها ی اسلامی و حراستیها در همه سطوح آموزشی، و در عین حال به حاشیه راندن معلمین و اساتید دلسوز و تحصیل کرده و مجرب و… فقروفلاکت سنگین و بیسابقه و روز افزونی که معلمان و خانواده هایشان را به ورطه تلاشی و نابودی کشانیده است.
همه اینها و بسیاری فاکتورها و موارد ناگفته دیگر کارنامه و بیلان مردود حکومت اسلامی سرمایه داران وجنایت این سیستم جنون و جهل مذهبی در حق آموزش و پرورش است. اعتراضات روزمره وهرلحظه ای معلمان و دانشجویان مدام در جوش و خروش و غلیان است. اما این مبارزات در صورت متکی شدن به سیاست و اهداف سوسیالیستی و متحدانه میتواند گامهای مهمی بردارد و جمهوری اسلامی را به عقب نشینی و شکست مواجه کند. دستگیری و بازداشت و تهدید نمایندگان کانون صنفی معلمان، اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی، شایان بزرگترین تجمعات حمایتی هستند. شروع سال تحصیلی همچنین میتواند به سال گسترش مبارزه علیه قوانین و سیستم استبدادی و اسلامی در جامعه و مراکز فرهنگی، و به حمایت جدی مراکز آموزشی از مبازارت طبقه کارگرو کلیه بازداشت شدگان فرهنگی و کارگری تبدیل نمود.
معلمان، دانشجویان و دانش آموزان و خانواده ههای گرامی !
دوستان گرامی، عزیزان! مبارزات هر روزه شما بر علیه حکومت همچنان سیال و جاری و دامنه دار است اما این بخودی خود کافی نیست. مبارزات صنفی شما برای تامین خواسته های برحقتان درعین حال که برحق، حق مسلم و حقوق ابتدایی شماست وبایستی همچنان ادامه دارباشد اکیدا کافی و جوابگو نیست، پراکنده و غیر متشکل است. در عین مبارزه و تلاش برای تامین خواسته های صنفی لازم است و باید کلیت این حکومت و سیستم فساد و غارت و چپاول و جنایت اسلامی را به مصاف کشید و حول مطالبات بر حق و رادیکال که فوقا برشمرده شد، و با پرچم سوسیالیستی و آزادیخواهانه باید به سوی سرنگونی این نظام ضد تمدن و ضد آموزش و برابری و پیشرفت قدم جدی بر داشت.
علیه سیستم ننگ آورجاسوس پروری و بسیجی کردن دانش اموزان و دانشجویان و امنیتی کردن فضای مدارس و دانشگاه لازم است به میدان آمد! با پرچم آموزش و پروش غیر مذهبی، در مخالفت با جداسازیهای جنسیتی وقیحانه ،و با بیرون کردن همه اوباش جمهوری اسلامی در مراکز آموزشی، ضروری است به میدان آمد. باید یکبار برای همیشه منشا اصلی این فساد وانحطاط و استبداد برچیده شود. وظیفه خانواده هاست که با همدلی و حمایت خود در کنارمبارزات معلمان و دانش آموزان و دانشجویان باشند و موجبات پشت گرمی و دلگرمی و پیشروی مبارزاتشان را فراهم نمایند. اعتراضات انفرادی و جسته و گریخته در اینجا و آنجا کافی و کار ساز نیست. در همه سطوح مدارس و دانشگاهها بایستی و ضروری است که دانش آموزان، دانشجویان و معلمین آگاه و مبارز به فوریت مجامع عمومی و شوراهای واقعی ومستقل خودشان را برپا نمایند . مجامع عمومی و شوراهای مستقل از دولت و سیستم ارتجاعی شوراهای اسلامی و بسیجیهای مزدور باید در سطح مدارس و دانشگاهها، در سطوح منطقه ای و سراسری به همت همه ما فرا روید .
جنبش پیشرو سوسیالیستی و انقلابی و سکولار ما لازم است همچنان مستقل و به دور ازهر گونه چسبندگی و توهم و دنباله روی از انواع جریانات ارتجاعی دولتی و غیر دولتی سبز و سیاه و بنفش و اصلاحات طلب و یا ملی-اسلامی و ناسیونالیستهای بیرون و درون حکومت، به جنبش خود سروسامان بدهد. مبارزات شما بایستی درارتباط نزدیک وهم فکری و هم جهتی کامل و همبسته با دیگر جنبشهای اجتماعی مترقی، خصوصا درارتباط و پیوند نزدیک با جنبش کارگری باشد. مبارزات متحد و مستقل و سازمانیافته و روز افزون و پرگسترش تنها سلاح برنده ما برای پیشروی و برای تامین خواسته ها و حقوق انسانیمان در برابر جانیان اسلامی و سرمایه داران حاکم است.
دوستان و رفقای عزیز !
برای گسترش مبارزه، برای تامین پیشروی و پیروزی، برای تامین خواسته های برحق وانسانی ، برای آموزش مجانی وهمگانی، برای زدودن ارتجاع و مذهب وخرافه و اسلام از کلیه مظاهرزندگی، برای لغوآپارتاید جنسی، برای سکولاریسم و برابری وآزادی، برای تامین یک جامعه سوسیالیستی و مرفه وخوشبخت وانسانی به صفوف رزمنده حزب سوسیالیست انقلابی ایران بپیوندید. این حزب شماست برای پیکار، برای پیروزی.
با این امید که سال تحصیلی جدید را به شروع مبارزه متحد سوسیالیستی علیه نظام اسلامی تبدیل کنیم!

زنده باد اتحاد وهمبستکی طبقاتی!
زند باد سوسیالیسم!
مرگ بر جمهوری اسلامی!
حزب سوسیالیست انقلابی ایران
٢٥ شهریور ١٣٩٦
١٦ سپتامبر ٢٠١٧

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *