پیام تسلیت حزب سوسیالیست انقلابی به مناسب جانباختن کارگر مبارز محمد جراحی

پیام تسلیت حزب سوسیالیست انقلابی
به مناسب جانباختن کارگر مبارز محمد جراحی

با کمال تاسف صبح روز۵ شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۶ قلب پاک و انسان دوستی همسنگرمان، محمد جراحی، در بیمارستان تجریش از تپش باز ایستاد. محمد جراحی عضو جنبش طبقه کارگر وعضو”کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری” بود.

رفیق محمد جراحی سه دهه از زندگی اش را وقف مبارزه با ستم سرمایه داری و جمهوری اسلامی ضد کارگری و کمک به اتحاد و اعتلای جنبش کارگری نمود. در این راه بارها دستگیر و زندانی شد، که آخرین بار به مدت ۵ سال بدون حتی یک روز مرخصی در زندان باقی ماند.

به علت پیشگیری عامدانه و جنایتکارانه مقامات رژیم از مداوای به موقع او در زندان و همچنین اعمال آزار و ایجاد فشار و محدودیت مداوم، متاسفانه رفیق محمد به انواع بیماریها مبتلا گردید. از اینرو پس از آزادی از زندان نیز با آن جسم ضعیف و بیمار و آزرده دوران زندان قدرت و توان مقاومت و مقابله با بیماریهایش، از جمله با سرطان را از دست داده بود و سر آنجام دیروز جانباخت.

حزب سوسیالیست انقلابی این ضایعه اسفناک را به خانواده محترم جراحی، به کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری، به همرزمان ایشان و به جنبش طبقه کارگر ایران صمیمانه تسلیت میگوید. ما همچنین درود می فرستیم به همه فعالین و شرکت کنندگان که امروز در مراسم خاکسپاری این انسان شریف و آزادیخواه شرکت نمودند.

محمد جراحی نه اولین فعال جنبش ما بوده که جانش را در راه آزادی طبقه کارگر و انسانیت فدا کرد و نه آخرین نفرهم خواهد بود. مرگ چنین فعالینی به عزم و خشم جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر علیه نظام فاسد سرمایه داری خواهد افزود.

ما با پای فشاری بر تداوم آرمان آزادی، برابری و سوسیالیسم و تلاش بی وقفه برای نابودی جمهوری ضد کارگری اسلامی سرمایه داران یاد این عزیز هم جنبشی خود را همواره گرامی خواهیم داشت!

زنده باد محمد جراحی!
مرگ بر جمهوری اسلامی

حزب سوسیالیست انقلابی ایران
١٣ مهر ١٣٩٦
٦ اکتبر ٢٠١٧


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *