فراخوان به ايجاد حزب سياسى جديد

فراخوان به ايجاد حزب سياسى جديد

سلام زیجی

فراخوان:
کارگران، کمونیستها و مبارزین راه آزادی و سوسیالیسم!
ضرورت ایجاد یک حزب سیاسی، کمونیستی، کارگری، فعال و ملیتانت، و از نظر شیوه رهبری و سازمانی کاملا مدرن و کمونیستی و به دور از سنتهای شرقی و سکتی با مناسبات برابر و یکسان میان اعضا نیاز حیاتی جنبش ما شده است.
حزبی مربوط به مبارزه طبقاتی و تلاش و اقدام عملی برای سرنگونی جمهوری اسلامی و تضمین آینده ای آزاد و برابر ، سرشاراز خوشبختی، رفاه، امنیت و برقراری سوسیالیسم!.

ایجاد یک حزب سیاسی کارگری جدید، با سنت مبارزاتی جدید، باحضور رهبران کارگری و مبارزین “جدید” در آن، و سازمان دهی یک مبارزه واقعی جدی و سرنگونی طلبانه با پرچم سوسیالیستی از جانب همه ما، اعم از نسل قدیم و جدید، امروزهم ممکن و هم بسیار ضروری شده است! هیچ تردیدی در وجود این خلا واقعی و ضرورت پر کردن آن نیست. در این جهت، عملا تلاش سیاسی و عملی در اقصی نقاط ایران و خارج کشور به راه افتاده است!
در سه سمینار ارائه شده، طی یک ماه اخیر، بخشهای مهمی از ضرورت چنین حزبی و اهداف و سیاستی که باید دنبال کرد و تفاوتش با جریانات موجود چیست، ارائه گردید. برای به سرآنجام رساندن این مهم، و برای اهداف مشترک کمونیستی و کارگری و برنامه ای خودمان، و برای سهیم شدن و به بیش بردن این وظیفه مشترک و تاریخی از همه علاقمندان و افراد مصمم که میخواهند چنین حزب و سیاست و مبارزه ای را به واقعیت تبدیل کنند، درخواست میکنیم به انتظار خاتمه دهند و به این تلاش تاریخی و مسئولانه ملحق شوند.
ما بی صبرانه منتظر تماس شما هستیم، تا مشترکا این ابزار حیاتی مبارزه طبقاتی را سازمان دهیم و به جنگ بورژوازی و جمهوری اسلامی برویم.
هر رفیقی که به این هدف و به کلیات گفته شده اعتقاد دارد و با چنین مبارزه و افق و حزبی توافق دارد با ما تماس بگیرد تا این مسیر را مشترکا دنبال کنیم و به سر آنجام برسانیم.
رفقای گرامی، کارگران، جوانان رزمنده و سوسیالیست! با این حرکت انقلابی همرا شوید، با ما تماس بگیرید!
با درودهای انقلابی!
سلام زیجی
تلفن ٠٠٤٦٧٦٢٣٤٩٦٨٣
S_zijji@yahoo.se
سوم اسفند ١٣٩٥
٢١-فوریه ٢٠١٧

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *