رفتار جمهوری اسلامی با محمد نظری جنایتکارانه است!

برای نجات جان محمد نظری تلاش کنیم 

اخبارهای متشر شده در باره زندانی سیاسی، محمد نظری، در هفتادوهفتمین روز اعتصاب غذای او در زندان گوهردشت تکاندهنده و گویای عمق رفتار فاشیستی و جنایتکارانه بودن جمهوری اسلامی است. محمد نظری یکی از قدیمی ترین زندانیان سیاسی در بیست و چهارمین سال حبس خود، آنهم بدون حتی یک روز مرخصی، بعداز عدم رسیدگی به خواسته های اولیه او متاسفانه دست به اعتصاب غذا زده و اکنون در یک قدمی مرگ قرار دارد. افکار عمومی و نیروهای مترقی نباید به سرنوشتاین زندانی بی دفاع بی تفاوت باشند.

محمد نظری، متولد ۱۳۵۰، در سال ۱۳۷۳ در بوکان به اتهام همکاری با احزاب کرد بازداشت و در دادگاه ارومیه توسط قاضی جلاد جلیل زاده محکوم به اعدام شد. این حکم در سال ۷۸ به حبس ابد تقلیل یافت. وی محکومیت خود را بر اساس اعترافات دروغین اخذ شده تحت شکنجه دانسته و اعلام داشته بر عکس ادعای مقامات امنیتی رژیم در هیچ تروری نقش نداشته است.

محمدنظری به دلیل شکنجه نیروهای امنیتی و تحمل سالها زندان دست ها و پاهایش از کار افتاده است. در هفته های اخیر به دلیل وخامت حال و ضعف شدید جسمانی قادر به حرکت و تکلم نیست. در تاریخ ١٠ مهرماه ٩٦ “نماینده دادستان” به محمد نظری اعلام داشته که برای تأمین خواسته‌های او نمی‌تواند کاری بکند و بهتر است به اعتصابش خاتمه دهد اما این زندانی سیاسی گفته است “تا آخر این راه را خواهد رفت”.

حزب سوسیالیست انقلابی ضمن اینکه مسئولیت هر گونه عواقب ناگوار ناشی از تحمیل اعتصاب غذای محمد نظری را مستقیا برعهده جمهوری اسلامی می داند، در عین حال صمیمانه از محمد نظری می خواهد به اعتصاب غذای خود پایان دهد. به دلیل ضرورت حفظ فیزیکی جان زندانیان، از جمله جان محمد نظری، و هم ضرورت اتکا به تقویت گسترش مبارزه متشکل و همه گیرعلیه ارتجاع جمهوری اسلامی درحمایت از زندانیان سیاسی خواهان پایان دادن به اعتصاب غذای محمد نظری و دیگر زندانیان هستیم.

ما همچنین از همه نیروها و نهادهای مترقی میخواهیم تحت عنوان “زندانی کورد”، و هویت “ملی” دادن به فرد زندانی کیس و روند مبارزه و دفاع از زندانیان و مبارزه علیه جمهوری اسلامی را به مسیر نادرست سوق ندهند، و پدیده زندانیان و دفاع ازآنان که در سیاه چالهاهای این رژیم جانی به گرو گرفته شده اند مخدوش و محدود نکنند چون به زیان خود زندانیان در بند و حمایت از آنان تمام خواهد گردید. سرکوب همه جامعه و صف آزادیخواهان و همچنین زندانیان سیاسی هدف مشترک این حکومت بوده و هست. ضروری است ما نیز متحد و یکصدا علیه آن به مقابله بر خیزیم و کل جامعه را به دفاع از زندانیان تشویق کنیم!

حزب سوسیالیست انقلابی خواهان آزادی بدون قید و شرط و فوری محمد نظری میباشد. ازمردم و نیروهای آزادیها میخواهیم در دفاع از محمد نظری و نجات دادن جان این انسان له شده که در آستانه مرگ قرار دارد در زندان جمهوری اسلامی، و علیه نظام اسلامی متکی به زندان و آدمکشی از همه ظرفیتهای ممکن خود استفاده نمایند.
محمد نظری آزاد باید گردد!
زندانیان سیاسی آزاد بایدد گردد!
مرگ بر جمهوری اسلامی!
حزب سوسیالیست انقلابی ایران
٢٥ مهر ١٣٩٦
١٧ اکتبر ٢٠١٧

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *