نیروهای حشد شعبی و ارتش اسلامی عراق فراری داده شدند

ساعت ٢ و٣٠ دقیقه نصف شب ١٩ اکتبر(٢٧ مهر ٩٦) طبق خبرگزاریهای کردستان عراق و هم چنین اخبار که مستقیما بدست ما رسید حاکی از این است که نیروهای حشد شعبی و نیروهای ارتش اسلامی و مزدوران عراق ناچار به ترک بیشتر مناطق و شهرهای شدند که براحتی در چند روز اخیر در کردستان عراق به کنترل خود در آورده بودند. این اتفاق بعداز شروع اعتراضات بر حق امشب جوانان در”کرکوک” و درگیر شدن با نیروهای حشد شعبی و همزمان درگیری جوانان و مردم معترض در “خانقین” و “شنگال” و “کلار” و مناطق دیگر به سر انجام رسیده است.

طی ٤٨ ساعت که این مناطق به کنترل حشد شعبی و نیروی ارتش عراق و سلیمان قاسمیانی ها و پاسداران همراهش افتاده بود، بارها بطور وحشیانه به منازل و کرامت افراد یورش برده شد، خانه و کاشانه مردم که از ترس آنها فرار کرده بودند به غارت برده اند، و حتی شایعه سر بریدن چند نفر از جانب این طرفداران “امام حسین” برای ایجاد وحشت و ترس یا تجاوز جنسی به دختران نیز در شبکه های اجتماعی پخش شده است. این جنایتکاران با پرچم “یا حسین” و عکس خامنه ای و خمینی جلاد در مناطق و مراکز برخی از شهرها قدرت نمایی میکردند. همچنین برای تحقیر شهروندان کرد زبان و ایجاد آشوب قومی-مذهبی در چند مورد دست به آتش کشیدن و زیر پا گذاشتن “پرچم اقلیم” میزنند، که بیش از پیش به تحریک مردم آن مناطق منجر میگردد. و بلاخره ساکنین این شهرها این زورگوئی ها و تحقیرها را بر نمی تابند و مزدوران مسلح اسلامی با خروش جوانان ومردم ناراضی رو برو شده، پا به فرار گذاشته، و بعداز ٥ تا ٧ ساعت اعتراض و درگیری خیابانی در شهرهای نامبرده ناچار به ترک کلیه مواضع تحت کنترل خود میشوند، و گویا به” دستور عبادی” عقب نشینی میکنند.

حزب سوسیالیست انقلابی ضمن محکوم کردن پاره ای شعار راسیستی و بی احترامی به شهروندان ترکمن و عرب زبان که از جانب برخی ازتظاهرات کنندگان در کرکوک طرح میگردید، از کلیت این اقدام جسورانه جوانان و معترضین در کرکوک، خانقین، شنگال و دیگر مناطق حمایت میکند.

حزب سوسیالیست انقلابی این اقدام مثبت توده ای را گامی در جهت مقابله بر حق علیه رژیهای فاشیست اسلامی ایران، عراق، ترکیه و همچنین علیه بی خاصیتی حاکمیت ناسیونالیسم کرد و خصوصا معامله کثیف که در پشت صحنه صورت گرفت می داند. اقدامی در جهت باز گرداندن احترام به حق و حقوقی می داند که شهروندان کرد زبان مقیم کردستان عراق به حق و بدون توصل به زور و تفنگ رفتند و به جدائی خود از کشور عراق رای مثبت دادند.

حضور و دخالت نسل جوان و مردم معترض امشب نشان داد که اگر در کردستان عراق رهبری سیاسی پیشرو و سوسیالیستی و چپ در میدان باشد می تواند دریچه ای برای به میدان آمدن حرکت رادیکال و انقلابی و ملیتانت از پائین و به جلو راندن صف و الترناتیو چپ و سوسیالیستی باز شود. از نظر ما تنها راه و آلترناتیو ممکن و معتبر و قابل اعتماد برای به سر آنجام رسداند حق برابری شهروندی و اصل استقلال در کردستان عراق در گرو به میدان آمدن چنین سیاست و احزاب و آلترناتیویی است.

اما رویدادهای امشب نیز هنوز اصل معضل را حل نمیکند، مخاطڕات بزرگی همچنان در بالای سر شهروندان کردستان عراق قرار دارد. هنوز مخاطرات معامله بر سر سرنوشت شهروندان فیصله پیدا نکرده است، هنوز معلوم نیست که آینده جامعه و استقلال کردستان به کجا منتهی میگردد. هنوز جای یک بررسی انتقادی سوسیالیستی و اصولی و دروست در بر خورد به کل این روند و از جمله اینکه چرا این اتفاقات و معاملات و شکستها و تحقیرها و جنگهای تحمیلئ به جامعه و کارگران و زحمتکشان بی دفاع تحمیل میگردد، خالی است. تجربه این رویدادها و درسی که باید از آن گرفت فقط مختص به شهروندان کردستان عراق و احزاب در آنجا نیست. به کشورهای همجوار و از جمله به ما در جامعه ایران و کردستان ایران نیز بسیار مربوط است. حزب ما به سهم خود در ادامه مواضع و بررسی های تاکنونی و درست خود به این مهم نیزخواهد پرداخت.

یکباردیگر از اقدام مردم آزادیخواه و جوانان پر شور و معترض در شهرهای کرکوک، خانقین و شنگال و دیگر نقاط حمایت میکنیم و از آنها میخواهیم اجازه ندهند اوضاع دوباره به دست نیروهای به افتد که با سر نوشت آنها معامله و بازی کردند. هـمچنانکه که خود نیز بر این حقایق واقفند و بیش از هر زمانی عیانتر شده است، فقط حشت شعبی و پاسدار تروریست چون قاسم سلیمانی جنایتکار و ارتش اسلامی عراق نبود که آوارگی و سرگردانی و تحقیر را به این مردم تحمیل کرده اند، احزاب و نیروهای “کورد هم زبان” و “هم میهن” و سرود ‘ای رقیب” خوانان نیز در این فاجعه نقش داشتند.
باید گفت چنانچه اوضاع عوض نگردد، اگر نیروهای مترقی، چپ و سوسیالیست و سکولار به میدان نیایند و نسل جدید و مردم آزادیخوا به آنها متکی نگردند، متاسفانه آینده بهتری را نمی توان برای کردستان عراق در چشم انداز داشت.

حزب سوسیالیست انقلابی ایران
iransocialist2017@gmail.com
٢٧ مهر ١٣٩٦
١٩ اکتبر ٢٠١٧

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *