اطلاعیه حزب سوسیالیست انقلابی در باره تهدیدها و فضا سازی نظامی از جانب دولتهای ایران و عربستان

اطلاعیه حزب سوسیالیست انقلابی در باره
تهدیدها و فضا سازی نظامی از جانب دولتهای ایران و عربستان

اخیرا یکبار دیگر به بهانه پرتاب موشک به سوی فرودگاه ریاض فضای جنگی و تهدید به جنگ و انتقامگیری از سوی دولتهای عربستان و ایران و دارودسته های تروریست حامی آنها در منطقه شروع و به نگرانی و فضای یاس و نامیدی مردم بی دفاع در منطقه افزوده است. همزمان ترامپ، این سرمایه دار دلقک حاکم بر کشور امریکا نیز، که سر گرم ماجراجوئی در آسیا و علیه کره شمالی است، به آتش بیار این ماجرا نیز تبدیل شده است و میخواهد با تحریک عربستان بر فشار خود بر ایران افزایش دهد. و همزمان شاهد تهدید وتحریکات جمهوری اسلامی در پوشش دفاع از “حوثی”های یمن هستیم. داستان “کناره گیری” سعد حریری در پست نخست وزیری لبنان و اینکه گویا برنامه ترور او در جریان بوده و سر آنجام اعلام خروج شهروندان عربستان و متحدینش از لبنان به تشدید چنین بحرانی افزوده است. بدین ترتیب زنگ خطر وقوع احتمالی جنگ ویرانگر دیگری را در منطقه به صدا در آورده اند و باید قبل از عملی شدن آن در مقابلش ایستاد.

بنظرمیرسد با کاهش یا “پایان یافتن جنگ با داعش”، جنایتکاران حاکم بر جهان، که سالها است با کمک همین دولتهای مرتجع چون ایران و عربستان و سوریه و عراق و ترکیه و اسرائیل خاورمیانه را به میدان جنگ نیابتی و ویرانگر تبدیل کرده اند، هنوز به بحرانها و جنگهای دیگری نیازمند هستند تا راه برای تعین تکلیف نهای با یکدیگر و عبور از بحرانهای اقتصادی و نارضایتیهای اجتماعی که در کشورهای خود با آن روبرو هستند، فراهم کنند. تعمیق و ایجاد کانونهای بحران و کشمکش خونین جدید، که در آن بجز مردم بی دفاع و طبقه کارگر و صف آزادیخواهی کسی متحمل ضررر نشده است!، همچنان یک نیاز اساسی کلیه قدرتهای جهانی و منطقه ای نظامهای جنایتکار میباشد. اثبات شده است که حاصل این بحرانها و جنگها در جائی که به برکناری دولت “دیکتاتور” معینی نیز منجر شده است، نه تنها هیچ نفعی برای مردم تشنه آزادی و رهائی در بر نداشته است بلکه دقیقا در جهت عکس منافع واقعی جامعه عمل شده و جز روی کار آمدن جانی ترین دولتها در منطقه و عروج جنبش و احزاب به شدت مافیائی و تروریستی -اسلامی و قومی حلقه بگوش و مزدور هیچ دستاوردی برای مردم به ارمغان نیاورده و نخواهد آورد!
بنظر میرسد راه اندازی جنگ مجدد، در پوشش سنی گری و شعیه گری، به رهبری جانی ترین دولتهای حاکم مانند جمهوری اسلامی ایران و عربستان، چه در شکل رودرو و مستقیم یا در شکل گسترش تنش و جنگ از طریق نیروهای وابسته به آنها به پروژه قدرتهای “متمدن غربی” تبدیل شده است که میتواند به مراتب مخاطره آمیزتر و پر هزینه تر از آنچه تا کنون در قالب “داعش” “حشد شعبی” و” حزب الله” و غیره تجربه کرده ایم تمام گردد برای شهروندان در منطقه. در صورت وقوع چنین جنگ جنایتکارانه ای، کل منطقه را برای یک دوره طولانی تر وارد جنگ و آشوب و آدمکشی و مسابقه تسلیحاتی و نابودی انسانهای بیشماری خواهد نمود. این مخاطره میتواند نه تنها کل منطقه که کل جهان را در بر بگیرد. مخاطرات واقعی آن کمتر از تهدید جنایتکارانه هسته ای و نابود کردنهای یکدیگر مربوط به “بحران کره شمالی” از جانب دولتهای امریکا و کره شمالی و همپییمانانشان نیست. سرمایه داران حاکم بر جهان بر اراده بی اراده شده جهان متمدن و عادت دادن بشریت به اوضاع هولناک در منطقه سرمایه گذاری زیادی کرده اند.
جمهوری اسلامی ایران که از روز اول تا کنون هر شکلی از جنگ و خشونت و کشتار برایش “نعمت” بوده است یکی از کانونهای اصلی این نوع مخاطرات بوده و میتواند بنا به موقعیت داخلی و خارجی که دارد بیش از هر زمانی به استقبال چنین سناریوئی برود. این رژیم در بعد منطقه ای از سوریه تا عراق و حشد شعبی و عبادی تا اعمال قدرت در بخشی از کردستان عراق و از حوثی ها تا حزب الله و لبنان و فلسطین و اتکا به همپیمانان روسیه و سوریه اش توانسته خود را به “قدرت منطقه ای”، در واقع به کانون جنگ و خونریزی و مرکز سمی اسلامی-تروریستی تبدیل کند. از اینرو و با بهره گیری از این تحولات منطقه ای همواره برای سرکوب مستمر جامعه ایران به ویژه نیروها و جنبشهای کارگری و مترقی بهره بگیرد، و وانمود کند که از چنان قدرتی برخودار است که در داخل کشور نیز باید همه تسلیم او شوند. و حتی اگر آشکارا ثروت و پولهای این ممملکت را میدزدند، و قریب به هشتاد درصد مردم زیر خط فقر زندگی میکنند و کارگران را که با گرسنگی مواجه کرده باز به تمکین بیشتر بکشاند، و در بعد میلیونی که با کودکان کار و خیابانی و بیکاری و فقر و حاشیه نشینی و نابودی نسلهای که روبرو هستیم نباید اعتراض کرد چون “دشمن خارجی” دارند! دستمزدهای معوقه و بیمه و رفاه و غیره را هم نباید مطالبه کرد، به سرکوب و بازداشت و به زنجیر کشیدن کارگران و فعالین هم نباید معترض بود چون ایران با “تهدید روبرو است”، چون ایران “امن تر” است از فلان کشور در منطقه!…
جمهوری اسلامی بدون جنگ و سرکوب و ترور و قمه کشی ومزدور پرورش دادن و هیاهوئی دشمن تراشی در مقابل موج نفرت اجتماعی و اعتراضات کارگری و توده ای خورد خواهد شد! این “خطر” و “دشمن” واقعی از “درون” است که جمهوری اسلامی را بخشا به سوئی ماجراجوئی نظامی و حتی استقبال از شروع جنگ با “کشور خارجی” و زمینه سازی برای باز هم نظامی تر کردن فضای داخل کشور نیز کشانده است. اما این قمار جنایتکارانه در تحولات پیشروی منطقه و در دوره “بعداز داعش” و ماجراجوئی و هارت و پورتهای”رهبر دمکراسی جهانی” مانند ترامپ و بحران مجدد در داستان “برجام” که یک عمر مردم را بازی دادن به این بهانه، میتواند کل جامعه ایران را به مسیر ویرانگر شبیه سوریه و عراق و افغانستان سوق دهد و کابوس وحشتناک توده مردم در آن کشورها را به کابوس واقعی همه شهروندان ایران تبدیل نماید. جمهوری اسلامی خود یک عنصر اصلی وقوع خطڕ سناریو سیاه در ایران بوده و هست! جمهوری اسلامی استراتژی بقای خود را از این طرق تعریف میکند. و اما باید این استراتژی وسیاست بقای جنایتکارانه را با شکست برای خود جمهوری اسلامی تبدیل نمود و اجازه نداد آوار آن بر سر جامعه ایران فرو بریزد!
در باره کشمکشها و مخاطرات که اشاره گردید حزب سوسیالیست انقلابی ایران توجه افکار عمومی، طبقه کارگر و کلیه نیروهای مترقی را به نکات زی جلب نموده و خواهان تلاش متحد و همه گیر علیه جمهوری اسلامی ایران عربستان سعودی و دولت امریکا است:
١-ماجراجوئی های نظامی جنایتکاران حاکم بر امریکا، ایران، عربستان و هر کشور دیگری که به دنبال اعمال جنگ، تروریسم و زورگوئی علیه کشور و شهروندان دیگری است به شدت محکوم کرده و نیروهای مترقی و جوامع متمدن را به مقابله با آنها فرامیخوانیم.
٢-هر شکل از تداوم فضای جنگی و یا شروع احتمالی جنگ بین عربستان و ایران را محکوم نموده و آنرا اقدامی ضد انسانی و در راستائی منافع جنایتکارانه هر دو طرف دانسته و باید از هر سو محکوم و طرد شوند.
٣-حضور نظامی و ماجراجوئیها و دخالتهای جمهوری اسلامی در منطقه، حضور تروریستی آنها در عراق و کردستان عراق، سوریه، یمن، لبنان، فلسطین و غیره را شدیدا محکوم نموده و خواهان بیرون راندن آنها از کلیه این کشورها به وسیله شهروندان و نیروهای مترقی مقیم آن کشورها و از طریق اعتراض شهروندان مقیم ایران هستیم.
٤-اعلام میکنیم که هر شکلی از ماجراجوئی نظامی رژیم اسلامی در منطقه، هر شکلی از دخالت و اقدام نظامی متقابل کشورهای دیگر علیه ایران، و هر نوع امید بستن به دخالت آن کشورها به هدف “تضعیف” جمهوری اسلامی از جانب “اپوزسیون” و یا “مردم” را نه تنها محکوم نموده که کل این سناریو را در خدمت به بقای ننگین حاکمیت اسلامی و علیه مبارزه آزادیخواهانه برای سرنگونی انقلابی رژیم تروریست اسلامی ارزیابی میکنیم.
٥-گسترش اعتراضات جاری و اتحاد حول مطالبات واحد علیه نظام اسلامی در بعد به مراتب گسترده تر و متحد کننده تر و در یک صف مستقل آزادیخواهانه و سوسیالیستی، اقدام برای اعتراض به حضور نظامی این رژیم در کشورهای دیگر و پایان دادن به دخالتهای سیاسی- عملی و نظامی-تروریستی آن در کشورهای همجوار، آماده شدن عملی و سیاسی جامعه برای مقابله با مخاطرات که این رژیم و نیروهای اسلامی و قومی مرتجع ممکن است ایجاد کنند، پیوستن شهروندان مدافع آزادی و برابری و امنیت و رفاه همگانی به سیاست و صف نیروهای آزادیخواه و سوسیالیست و جنبشهای اعتراضی غیر ملی و غیر مذهبی، و بلاخره آماده شدن برای سرنگونی توده ای و قهر آمیز این رژیم فاشیست اسلامی را به عنوان تنها گام موثر علیه مخاطرات و فضا سازی نظامی موجود و در جهت پایان دادن به یک تاریخ از نزاع و جنگ و کشتار و تروریسم و استبداد و استثمار در ایران می دانیم.
٦-سرنگونی رژیم فاشیست اسلامی سرمایه داران حاکم بر ایران توسط طبقه کارگر و مردم آزادیخواه و احزاب و نیروهای مترقی و سوسیالیست در عین حال می تواند پیامدهای بسیار مثبتی در جهت تضعیف کل نیروها و دولتهای مرتجع منطقه نیز داشته باشد.
٧-طبقه کارگر ایران، جنبش آزادیخواهی زنان و جوانان را به هوشیاری و آمادگی برای مقابله با اوضاع مخاطره آمیز کنونی فرا میخوانیم. پیوستن به حزب سوسیالیست انقلابی، تقویت آن و حمایت جدی از سیاستهای این حزب یک رکن مهم آماده سازی برای مقابله با مخاطرات کنونی و تلاش موثری برای سرنگونی کلیت رژیم جانی اسلامی حاکم بر ایران در جهت رسیدن به آزادی و برابری و رفا و امنیت در جامعه است.
نه به جنگ دولتهای مرتجع و تروریست پرور!
مرگ بر جمهوری اسلامی ایران!
زنده باد سوسیالیسم!

حزب سوسیالیست انقلابی ایران
١٩ آبان ١٣٩٦
١٠ نوامبر ٢٠١٧

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *