اعتصاب غذای صابر ملک رئیسی زندانی سیاسی در زندان اردبیل

زندانی سیاسی صابر ملک رئیسی از روز چهارشنبه هشتم آذر در اعتراض به شکنجه و انتقال به قرنطینه در زندان اردبیل دست به اعتصاب‌غذا زد.
 صبح روز چهارشنبه هشتم آذر ماه ،پرویز صورآذر رئیس زندان و رئیس حفاظت اطلاعات زندان مرکزی اردبیل با احضار صابر ملک رئیسی زندانی سیاسی تبعیدی بلوچ در زندان مرکزی اردبیل با بهانه تراشی با وی شروع به جروبحث کرد و سپس اقدام به انتقال این زندانی به قرنطینه زندان مرکزی اردبیل کرد.

زندانی سیاسی تبعیدی بلوچ صابر ملک رئیسی پس از انتقال و ضرب ‌و شتم از روز چهارشنبه هشتم آذر ماه ، در اعتراض به این رفتارهای ضدانسانی اقدام به اعتصاب‌غذا کرده است.

این ضرب ‌و شتم و انتقال به قرنطینه وضعیتی است که صابر ملک رئیسی با بیماری هموروئید مواجه بوده و سرمای هوا و نبود آب گرم بیماری وی را تشدید می‌کند. این امر در اردبیل که در این فصل بسیار سرد است تشدید می‌شود.

قرنطینه زندان مرکزی اردبیل بندی بدون امکانات گرمایشی و بهداشتی است که بالای آن حصاری به شکل قفس توری مانند کشیده شده است. به‌طور معمول زندانیان محکوم به اعدام و زندانیان تنبیهی را به این محل برده و مورد ضرب ‌و شتم و شکنجه قرار می‌دهند.

پیش از این نیز این زندانی سیاسی بارها با بهانه تراشیهای مختلف مسئولان زندان به قرنطینه منتقل و مورد ضرب ‌و شتم قرار گرفته بود. در یک نمونه وی در روز هشتم دی ماه سال گذشته به مدت ۱۴ساعت در هوای سرد اردبیل پس از ضرب ‌و شتم با دست‌بند و پابند در حیاط این زندان به میله بسته شده بود.

صابر ملک رئیسی زندانی سیاسی تبعیدی بلوچ در سن ۱۷سالگی  دستگیر و مورد شکنجه قرار گرفت. او یکی از جوانترین زندانیان سیاسی حاضر در زندانهای ایران است.

وی که هم‌اکنون ۲۵سال دارد، مدت ۸سال است که در زندانهای ایران محبوس و تحت شکنجه قرار دارد.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *