با تشدید فشار بر زنان به بهانه حجاب باید مقابله کرد!

By / 1 سال ago / مقالات / No Comments

صحرا صالحی

حجاب اجباری در ایران بسیار بیشتر از کشور های اسلامی دیگر است.  و این کار، که از زمان پیش از به دنیا آمدن من در ایران شروع شده و هنوز ادامه دارد اما راه بجای نبرده است. سیاست زورگوئی و تحمـیل حجاب اجباری حكومت اسلامی عواقب بسیاری به دنبال دارد ! اما این حق اولیه هر کسی است تصمیم بگیرد چی دوست دارد بپوشد و یا چه نپوشد. در ایران به خاطر اعمال محدودیت مداوم در مسئله پوشش جامعه با آن بیش از پیش حساستر شده و بعضا نتیجه معکوس داشته است. زنان لخت نیستند ولی به دلیل همان فشارها و اجبارها بیشترشان به مراتب خیلی بیشتر از لخت شدها پوشش رنگی و تنگ، که چند برابر لخت بودن باعث “جذب نگاه”مردان و آخوند مسلمان میشود، میپوشند.

با اتکا به اسلام و دین حجاب را اجبار میکنند و ایات و حدیث زیادی برای آن اورده اند، که این خود باعث دین زدگی بسیاری از مردم از جمله زنان نیز شده! نظامی که پوشش را اجباری کرده در بسیاری از سازمان های دولتی و مساجد و مراکز مذهبی و اطلاعاتی آن تجاوز و “روابط نامشروع “غوغا میکند.  واین بیانگر آن است در جامعه من به زنان به چشم وسیله ای برای امیال خود نگاه میکنند و هیچ گونه ارزشی در جایگاه یک زن یک مادر ویک بشر را ندارد.

دم از برابری حقوق زنان و مردان میزنند که همه میدانند دروغ شاخداری است در این نظام.  کوته فکری ملت من در ان است که خوبی و معقولی و شخصیت یک زن را به پوشش او ربط میدهند و هزاران قضاوت میکنند که چه جور آدمی است! افکار مردم را سر جنگ پوشش زنان و مردان چنان درگیر کرده که خیلی ها باهم سر جنگ دارند سر این مسئله و مردم را به چندین دسته تبدیل کرده که باهم دشمن شده اند. عده ای که روشن فکر باشند مورد تهاجم زود  قضاوتها و ناسزا گویی ها میشوند. اصلا احترام به عقاید و زندگی متفاوت در بین بخشی از مردم مهم نیست و مانند دولت تحمیل عقاید را یاد گرفته اند. دولت با تهعد گرفتن و جریمه و زندان و شلاق و اعدام این عقاید را تحمیل میکنند، اما آن دسته از مردم همسو و هم فرهنگ با حاکمیت و خرافه دینی با فحش و ناسزا و توهین و تحقیر !

اکثر مردهایی که زنان را با محجبه دوست دارند، زن خود را در خانه حبس کرده و با چادر و پوشش اجباری میگرداند، در حالی که چشمش دنبال زنان با پوشش باز است! دقیقا همانند” بزرگ مردان دولتمان” که مردم را زیر منگنه برده و با هزار شکل چون جریمه، باتوم، شلاق، زندان، جریمه نقدی و تعهد که پوشش خود را رعایت کنند، و در درون خود سیستم  هزاران تجاوز و روابط نامشروع و صیغه و تن فروشی دارند.! از “دولت اسلامی عزیز” میخواهیم اگر گشت و نهاد برای کنترل ما دختراها و زنان دایر کرده اند لطف کنند دو برابر آن برای کنترل نهادهای دولتی و مراکز مذ‌هبی و ادارجات و مساجدشان هم سازمان بدهند و بفرستند! شـما که تجاوز به دختر بچه ها و کودکان را قانونی و شرعی می دانید چگونه رویتان می آید در باره پوشش برای زنان حرف بزنید؟

از دختران وزنان درخواست میکنم به سیستم قرون وسطی ضد زن گوش ندهند، مرعوب نشوند و برای آزادی پوشش و لغو حجاب اجباری تلاش مشترک کنند، هر گاه نیرویی به زنان بخاطڕ پوشش در خیابانها یا مراکز کار و تحصیل بی احترامی کرد و آنها را بازخواست میکنند، هر کسی شرف داشته باشد میریزد روی سر آن مامور مزدور و همانجا به شدت از کارش پشیمانش خواهد کرد، زنده باد آزادی زن! نابود باد پوشش اجباری برای زنان!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *