سال تازه را به همه شما گرامیان شادباش می گوئیم

از طرف سایت سوسیالیسم امروز ، سال تازه میلادی را به همه شما گرامیان ، زنان و جوانان انقلابی ، آزادیخواهان و پشتیبانانان واقعی انقلاب گرسنگان ، شاد باش میگوئیم و امیدواریم سال تازه سال سرنگونی جامعه سرمایداری به رهبری طبقه کارگر باشد …

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *