رانت دولت روحانی به کارفرمای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

رانت دولت روحانی به کارفرمای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و تکه پاره کردن این شرکت بزرگ کشت و صنعت

روز 20 دی ماه جاری سند تخصیص 300 هکتار از اراضی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به عنوان محدوده منطقه ویژه اقتصادی شوش به تصویب هیات وزیران رسید.

بنا بر اظهارات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، پشت واگذاری ابهام آمیز این شرکت بزرگ کشت و صنعت به بخش خصوصی،جهانگیری معاون اول رئیس جمهور قرار دارد و اینک در آستانه دومین سال واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، اختصاص 300 هکتار از اراضی آن به محدوده منطقه ویژه اقتصادی که میتواند در عین کلید زدن مرگ این شرکت، منافع بیکران مالی برای کارفرمای خصوصی آن ایجاد کند موئد این مسئله است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- 25 دی ماه 1396

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *