نامه درخواست پیوستن به حزب سوسیالیست انقلابی ایران

دبیر محترم حزب سوسیالست انقلابی ایران آقای سلام زیجی!
با سلام، قبل از هر چیز انتخاب شایسته شما را به این سمت تبریک میگم وهم چنین خسته نباشید  جهت مبارزات آزادیخواهانه وپیگیر وبی امان شما طی سالیان طولانی و آرزوی موفقیت روزافزون برای شما وتمام اعضای محترم وفعال این حزب را دارم.

بدینوسیله بعداز اعلام پایان فعالیت خود با “حزب کمونیست کارگری” اعلام و تقاضای عضویت من در حزب سوسیالیست انقلابی ایران را پذیرا باشید. به این دلیل تقاضای عضویت این حزب را دارم زیرا چشم انداز واهداف والای انسانی مردمی وانقلابی وعمل گرا را در این حزب میبینم.امیدوارم فرد مفیدی برای حزب ومردم کشورم تا رسیدن به هدف نهایی که همانا رهایی مردم از ظلم وستم از حکومت دد منش جمهوری کثیف اسلامیست باشم. تنها راه نجات انسان ها از تمام نابرابری وظلم وجور وفساد سوسالیزم است.

مردم شریف وعزیز زحمتکش ایران اگر ایرانی آباد آزاد و بدور ازهر نوع تبعیض را خواهان هستید به این حزب بپیوندید، زیرا تنها را نجات مردم از تمام مصیبتها طی این دوران چندین ساله به مردم روا داشته اند را پاسخ میدهد وبرنامه دارد.

زنده و برقرار باد حزب سوسیالیست انقلابی ایران

مینا تهرانی
١٣٩٦/١١/١٢برابربا ١٢-٢-٢٠١٨

منبع: شماره ٣٦ نشریه سوسیالیسم امروز
www.simroz.org
٢٨ بهمن ٩٦
١٧-٢-٢١٨

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *