درود به همه نازنین ها، زندگی ادامه دارد ! ماریا یوسفزی

چند هفته قبل کابل شاهد خونبار ترین انفجارات بود که به صد هاجوان وپیر وکودک زن ومرد قربانی این حادثه شدند وصد ها نفر زخمی معیوب ومعلول شد  چندین خانواده به خون عزیزان خود سوگوار شدند اما باز هم زندگی ادامه دارد باز هم جوانان برای قلب های زخمی خود باز خوشی روز عاشقان را جشن میگیرند وبرای لحظه ایی خودرا شاد احساس میکنند اما برعکس بعضی ملا ها ی خرافاتی  دینی ومذهبی که حتی دیده ندارند مردم شاد زندگی کنند به بهانه اینکه این تقلید دینا غرب وکفر برای مسلمان حرام است این تجاران دینی ومذهبی تا حدی مغز های شان شستشو شده حتی عشق ورزیدن را هم گناه میشمارند  اما در بعضی موارد برای مردان حلالیت میدهند افسوس به حال بعضی جوان های که هیچ درس عبرت نمیگیرند همین مذهبیون ودلاان دینی است که کشوررا برباد فنا زندند در این عصرتکنالوٰژی ومدرن مابه عقب رفته میریم .

  
  زنان افغان اجازه عاشق شدن را ندارند. این حقیقت زندگی برای زنان نسل من و زنان نسل مادر و مادربزرگ‌های ما هست و بوده.  
این توصیه را یکی از ملا هاو دوست فیسبوک رای من نوشته بود خواستم با شما عزیزان شریک بسازم 
 
‎ولنتاین یا روز عاشق ها..!!
برای ترویج فحشا و منکرات در میان جوانان مسلمانان این رسم و فرهنگ پوچ و بی معنی را رایج ساختند. از دیدگاه دین چنین روزی را تبریک گفتن و تجلیل کردن گناه است جوان مسلمان خواهرو برادر متوجه باش هر وقتی به نکاح شرعی همسر حلال خود را در زندگی به دست آوردی او وقت است که هر روز تو به خوشی و خوشبختی سپری می شود . در غیر آن دوست دختر داشتن از نگاه دین و تجلیل این روز ها جز از گناه و فحشا چیزی دیگه ای به بار نمی آورد . دقت کنین نگذارین که فرهنگ های پوچ و بی معنی در زندگی تان حاکم شود . وبیایین به عنوان یک جوان مسلمان دست رد به اینگونه فرهنگ ها بزنیم تا باشد که از میان جامعه اسلامی ما چنین افکار بیرون شود . خواهران و برادران خود را توصیه کنیم تا دیگرا تابع فرهنگ های غربی نباشند نگذارند دیگران به زندگی شان بازی کرده و عزت و آبروی شان را به یغما ببرند بهترین دوستی بعد از ازدواج شرعی و نکاح حلال به دست می آید قبل از آن هر دوستی و پیوندی اکثرا جز از بی عفتی و ذلت و خواری چیزی دیگری نیست . .همیشه اینطور بوده و زنان هرگز اجازه نداشتند ابراز عشق کنند.

منبع: شماره ٣٦ نشریه سوسیالیسم امروز
www.simroz.org
٢٨ بهمن ٩٦
١٧-٢-٢١٨

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *