اعتصاب متحدانه ٤۵٠ کارگر شرکت فریکو سیرجان در اعتراض به عدم پرداخت چهار ماه حقوق معوقه

بنا بر گزارشهای ارسالی کارگران شرکت فریکو سیرجان به اتحادیه آزاد کارگران، کارگران این شرکت تولیدی از سه ماه پیش در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای خود و عدم واریز بیمه هایشان به حساب صندوق سازمان تامین اجتماعی بارها دست به اعتصاب زده اند اما علیرغم وساطت مسئولین فرمانداری و نماینده شهر و تعهد کارفرما برای پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران، هیچیک از این وعده ها در طول سه ماه گذشته  محقق نشده است و در حال حاضر این کارگران چهار ماه حقوق معوقه دارند.

بنا بر این گزارش، کارگران شرکت فریکو سیرجان در ادامه اعتصابات و اعتراضات سه ماه گذشته خود، بار دیگر از روز چهارشنبه گذشته دست به اعتصاب زده و خواهان تسویه دستمزدهای معوقه خود  و واریز بیمه هایشان به صندوق سازمان تامین اجتماعی شده اند.

بنا بر اظهار کارگران اعتصابی شرکت فریکو سیرجان، در طول ماههای گذشته هر موقع آنان در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای خود دست به اعتصاب زده اند کارفرما اقدام به تعطیلی شرکت کرده تا کارگران بناچار خود به سر کارهایشان بازگردند. این تعطیلی در مواقعی تا بیست روز هم طول کشیده است.

بنا بر این اظهارات، این بار نیز در پی آغاز اعتصاب کارگران از روز چهارشنبه گذشته و ممانعت آنان از بارگیری روغن،  کارفرما اقدام به تعطیلی کارخانه کرده و کارگران از آنجا که متوجه شدند کارفرما در صدد خارج کردن روغنهای دپو شده به مبلغ پنج میلیارد تومان از انبار شرکت است  از روز چهارشنبه گذشته دست به تجمع شبانه روزی در مقابل شرکت زده اند و علیرغم سرمای شدید با بر پا کردن چادر در مقابل کارخانه، شبها را به صبح میرسانند.

شرکت فریکو سیرجان که در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان قرار دارد تولید کننده روغنهای خوراکی با  برند نینا است و متعلق به مهدی میر سلیم (پسر عموی میرسلیم کاندیدای ریاست جمهوری دوره یازدهم ریاست جمهوری) می باشد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – پنجم اسفند ماه 1396

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *