اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی علیه اپوزسیون در کردستان عراق را محکوم میکنیم! زاگرس ابراهیمی

By / 9 ماه ago / مقالات / No Comments

 

چندي پيش شاهد آن بوديم كه از طرف سپاه تروريستي حكومت اسلامی ایران فيلمي تحت عنوان كويسنجق منتشر شد كه محتويات اين فيلم عبارت بود از حمله نيروهاي تروريستي سپاه پاسداران در خاك اقليم كردستان عراق به محل استقرار نيروهاي حزب دمكرات كردستان ايران. كه طي اين عمليات به گفته شاهدان در آخر با ميانجيگري حزب اتحاديه ميهني كردستان توافقي مابين حزب دمكرات و نيروهاي تروريستي سپاه صورت گرفت كه عمليات مسلحانه در داخل خاك ايران را متوقف كنند، و تنها در قالب مبارزات سياسي فعاليت هاي خود را ادامه دهند.

اما بودن يا نبودن اين توافق مطرح نيست، زيرا از طرف حزب دمكرات چنين توافقي مابين آنها و نيروهاي تروريستي سپاه رد شده است. اما موضوع فيلم حاوي پيام مهمي بود كه اگر عمليات مسلحانه شروع شده در خاك ايران را متوقف نكنيد مانند آن سالها دوباره در خاك اقليم كردستان شما را مورد هدف عمليات مسلحانه و ترور قرار ميدهيم، اكثر كساني كه در مسائل امنيتي حداقل تخصصی دارند بر اين باور بودند كه به زودي اقدامات تروريستي برعليه احزاب اپوزسيون صورت ميگيرد. اما به علت ناكارآمدي ارگان هاي امنيتي احزاب اپوزسیوسین در مسائل ضد تروریستی-ضد جاسوسي، در اين هفته متاسفانه شاهد دو اقدام تروريستي أعم از بمب گذاري در اربيل و اقدام مسلحانه ديگري در شب گذشته بوديم. كه در نتيجه اين اقدامات دو نفر از اعضاي فعال اين احزاب به نام هاي صباح رحماني و قادر قادري جان باختند.

هر چند با نگاهي سطحي به تاريخ مبارزات احزاب اپوزسيون ايران که بارها شاهد اين اقدامات تروريستي در داخل خاك اقليم كردستان بوده ايم و قريب بر ١٥١ نفر از اعضاي اين احزاب در داخل خاك اقليم ترور شدند و اين موضوع تازه اي براي احزاب نيست، اما مسئله اين است كه با گذشت بيشتر از سه دهه از تجارب اين عمليات هاي تروريستي چرا هنوز احزاب قادر به تدابير امنيتي نيستند كه از اين گونه اقدامات تروريستي جلوگيري به عمل آورند ؟! چرا باید جنایتکاران جمهوری اسلامی بتوانند در جریان این اقدامات جنایتکارانه خودشآن بتوانند جان سالم بدر ببرند؟. علاوه بر نقش منفی و مخرب احزاب حاکم اقلیم در اجازه دادن به میدان داری جمهوری اسلامی در کردستان عراق، به علاوه در اين ميان ميتوان به ضعف هاي زيادي نیز اشاره كرد اما دايره را تنگ تر ميكنم و به دو مورد اصلي اشاره ميكنم كه هر دو بر میگردد به بخش ضد جاسوسي اين احزاب .

اول اينكه احزاب اپوزسيون مسلح کرد از امكانات مادي و تكنولوژي هايي مانند شنود و رهگيري كانال هاي ارتباطي در فضاي مجازي ناتوان هستند، و ديگر اينكه آنچنان كه بايد قدرت استعلام گيري و تحت مراقبت گذاشتن افرادي كه به آن احزاب ملحق ميشوند را ندارند به گونه اي كه در اكثر اقدامات امنيتي كه برعليه اين احزاب صورت گرفته است به نحوي دست افرادي كه در داخل خود اين احزاب هستند وجود داشته است. احزاب اپوزسيون كورد ايران بيشترين نكات امنيتي را از تجارب گذشته خود يادگرفته اند به نحوي كه فاصله زيادي با مسئله امنيت و ضد جاسوسي روز دارند و همين ضعف باعث شده است كه بارها از طرف حكومت اسلامی مورد هدف تروريستي قرار بگيرند. هرچند در بُعد ديگري اگر بخواهيم اين مسئله را نگاه بكنيم ايران دولت است و از منابع مالي و امكانات و تكنولوژي هاي روز برخوردار است و در مقابل احزاب اپوزسيون دسترسي آنچناني به اين منابع را ندارند كه بتوانند به صورت مدرن از به وجود آمدن اين اقدامات جلوگيري به عمل آورند .

در هر صورت ما به عنوان حزب سوسیالیست انقلابی ایران این اقدامات تروریستی را به شدت محکوم میکنیم و خواهان اقدامات عاجل و قاطع علیه اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی در کردستان عراق و منطقه هستیم. ما احزاب حاکم در کردستان عراق را مسئول اول حراست از امنیت شهروندان و احزاب اپوزسیون جمهوری اسلامی میدانیم.

منبع: شماره ٣٩ نشریه سوسیالیسم امروز
١٩ اسفند ١٣٩٦
١٠ مارس ٢٠١٨

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *