ما برای یک زندگی بهتر میجنگیم ! عــــــــزیز آجیکند

By / 9 ماه ago / مقالات / No Comments

 

با مروری کوتاه بر اعتراضات چند روز اخیر، که متاسفان بخشا دلخراش نیز هستند، تصویر واقعی یک جنبش اجتماعی زنده و پویا را در ایران نشان میدهد که همگی این اعتراضات در صورت اتحاد و همبستگی بیشتر و بدست گرفتن آرمان و سیاستهای رادیکال کارگری-سوسیالیستی می تواند افق بسیار روشنی را در فردا نوید دهد.

تحمیل فقر و تنگدستی به کارگران باز هم جنایتی دیگر آفرید
آرش رئیس محمدی کارگر ٤٣ساله گروه ملی صنعتی فولاد اهواز به دلیل نداری و عدم امکان برای درمان پزشکی در گذشت.آرش رئیس محمدی که از روز جمعه ١٢ اسفند ماه در بیمارستان گلستان شهر اهواز بستری شده بود بدلیل نبود تخت آی سی یو در این بیمارستان و نداشتن امکان مالی بدلیل عدم پرداخت حقوقهای معوقه اش برای انتقال به بیمارستان خصوصی و درمانهای لازم پزشکی، پس از ٤ روز رنج و عذاب در میان ناباوری خانواده و همکارانش درگذشت.آرش رئیس محمدی در حالی بدلیل نداشتن امکان مالی جان خود را از دست داد که سه ماه حقوق از کارفرمای گروه ملی صنعتی فولاد اهواز طلبکار بود و علیرغم ١٤ روز اعتصاب کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی، نه تنها به خواستهای بر حق آنان برای پرداخت دستمزدهای معوقه شان اقدامی صورت نگرفته بلکه روزپنج شنبه گذشته در آخر شب ٩ نفر از این کارگران توسط اطلاعات نیروی انتظامی شهر اهواز بازداشت و بمدت ٦ روز زندانی شدند. موسوی کارفرمای این مجتمع بزرگ صنعتی در همان روزهای اول اعتصاب اعلام داشته بود من ریالی پول ندارم به شما بدهم.

اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به درگیری کشیده شد
تا به امروز نیز کارگران همه بخشهای شرکت نیشکر هفت تپه بطور متحدانه در اعتصاب بسر بردند و در پی تجمع در محوطه شرکت و حضور رستمی یکی از سهامداران عمده شرکت در میان کارگران و تکرار دروغ و وعده، این تجمع به درگیری شدید فیزیکی کشیده شد. بدنبال تجمع کارگران اعتصابی شرکت نیشکر هفت تپه، رستمی به همراه تعدادی از نیروهای انتظامی در میان کارگران حاضر شد و شروع به سخنرانی کرد. وی در این سخنرانی به جای توضیح عدم اجرای تعهداتش، کارگران را عامل عدم پرداخت مطالبات معرفی و آنان را با لحنی بد مورد ملامت قرار داد و در ادامه کرامت پام یکی از نمایندگان کارگران را آماج اتهامات خود گرفت و اعلام کرد ایشان نماینده شما نیست و سپس دست روی او بلند کرد که این امر خشم کارگران را برانگیخت.در پی این وضعیت، محل استقرار رستمی از سوی کارگران خشمگین مورد سنگ پراکنی قرار گرفت. در این درگیری رستمی و تعدادی از کارگران زخمی شدند.

ادامه اعتصاب وتجمعات اعتراضی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز
روز چهارشنبه شانزدهم اسفندماه، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز به اعتصاب وتجمع اعتراضیشان مقابل استانداری خوزستان ادامه دادند.کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز اعلام کرده اند تا دستیابی به مطالباتشان به اعتصاب و تجمعات اعتراضی خود ادامه خواهند داد.

اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی گچساران دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق
اعتصاب وتجمع کارگران مجتمع پتروشیمی گچساران که از روز هفتم اسفند ماه دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق آعاز شده ، همچنان ادامه دارد.
شرکت «لیموچی» به عنوان پیمانکار به بهانه مشکلات مالی از پرداخت دست‌کم ۴ماه دستمزد و دیگر مطالبات کارگران درمجتمع پتروشیمی گچساران کوتاهی کرده است و به همین دلیل کارگران برای پیگیری مطالبات خود، کار درپتروشیمی را از هفتم اسفند متوقف کرده و در محل کار خود دست به تجمعات اعتراضی زده اند.
کارگران خواهان مشخص شدن وضعیت پرداخت مطالبات معوقه خود هستندوتا این لحظه از جانب متولیان امر پاسخ مشخص و شفافی به خواسته‌های آنها داده نشده است.

بازداشت و تداوم بی خبری از وضعیت محمد حبیبی
با گذشت یک هفته از بازداشت محمد حبیبی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان که توام با ضرب شتم صورت گرفته بود هنوز از محل نگهداری این معلم آزادایخواه خبری در دست نیست و علت بازداشت او اعلام نشده است.
محمد حبیبی روز ۱۲ اسفند ماه در محل کارش با استفاده از گاز فلفل و خشونت بازداشت و سپس به منزل خود منتقل و آنجا نیز در مقابل چشمان خانواده اش مورد ضرب و شتم مامورین امنیتی قرار گرفت.
بازداشت محمد حبیبی با استفاده از گاز فلفل و توام با ضرب و شتم در مقابل چشمان دانش آموزان و خانواده اش و بکارگیری سیاست عدم اطلاع رسانی از محل نگهداری این معلم آزاده، بیانگر توسل حکومتگران و نهادهای امنیتی به خشن ترین شکلی از سرکوب و دستگیری معلمان کشور برای مقابله با موج عظیم عدالت طلبی و آزادیخواهی آنان است.

٥٣ انجمن صنفی کارگران ساختمانی: ما به دستمزد پایین تر از خط فقر برای کارگران نه میگوییم!
بیانیه این انجمنها بطور جداگانه در همین شماره نشریه سوسیالیسم امروز منتشر شده است.

بیش از ۲ هزار کارگر صدرا ۶ ماه دستمزد نگرفته اند،
بیش از ۲ هزار کارگر در پروژه های پیمانکاری شرکت صنعتی دریایی ایران صدرا مشغول به کار هستند که می‌گویند ۶ ماه است هیچ حقوقی دریافت نکرده اند.کارگران صدرا بوشهر در اعتراض به عدم پرداخت حقوق خود هفته گذشته اعتصاب کردند.

ادامه اعتراضات کشاورزان ورزنه نسبت به عدم اختصاص حق آبه باتجمع مقابل استانداری اصفهان در روز ۱۷ اسفند و حمله نیروهای گارد ویژه به تجمع ۱۸ اسفند ماه آنان
صبح روزپنج شنبه هفدهم اسفندماه،بیش از هزار نفر از کشاورزان شرق استان اصفهان درادامه اعتراضاتشان نسبت به عدم اختصاص حق آبه دست به تجمع مقابل استانداری اصفهان زدند.
براساس گزارش منتشره، با همراه داشتن دست نویس هایی با عنوان ماکشاورز فقیریم ذلت نمی پذیریم ، خواهان تامین سهم حق آبه بهاره و دریافت خسارت قبلی خود شدند.
معترضان تاکید کردند: حق آبه شان از طریق جاری شدن آب در زاینده رود برای آبیاری مزارع کشاورزی تامین شود.

یورش نیروهای گارد ویژه به تجمع کشاورزان وزرنه
بنا بر اخبار منتشره، امروز ۱۸ اسفند ماه نیز اعتراضات کشاورزان ورزنه ادامه پیدا کرد و حوالی ظهر تجمع آنان با حمله نیروهای گارد ویژه و استفاده از گاز اشک آور و بنا بر برخی گفته ها استفاده از سلاح و تیراندازی به سوی کشاورزان به درگیری شدید کشیده شد.

فعالین جنبش کارگری و وظایف پیش رو!
روشن است که درجه موفقیت، شکست یا پیروزی و میزان پیشروی کارگران در هر اعتصاب و اعتراض و مبارزه معین را باید با معیارهای طبقاتی سنجید. کارگران علیرغم اینکه در موارد خاصی از مبارزه به خواست و مطالبه مشخص خود دست نیافته باشند، اما در عوض در مقایسه با گذشته متحد تر خواهند شد، و در جریان این مبارزه بیشتر به ماهیت دولت و نظام سرمایه داری پی برده و بیشتر از گذشته ضرورت تشکل یابی طبقاتی کارگران را در میابیم، اینها همه دستاوردهای با ارزشی در مبارزه کارگران است که می توانند برای پیشبرد مبارزات خود به آن اتکا کرد.
امروز تنها راه حل در مقابل طبقه کارگر جهت پایان دادن به این وضعیت فلاکتبار، گسترش اعتراضات و سرتاسری کردن آن است. راه اتحاد و سراسری کردن این جنبش نیز از کانال سیاست و اهداف سوسیالیستی که منفعت کل طبقه را در نظر دارد و هدف پیروزی بر کلیت دولت و طبقه حاکم را نمایندگی میکند میگذرد. دراین میان بیش از همه فعالین رادیکال و پیشرو جنبش کارگری باید تمام خلاقیت و انرژی خود را صرف متحد کردن صفوف خود، صرف سرتاسری کردن مبارزات، صرف تلاش برای ایجاد تشکل های طبقاتی و توده ای کارگری بنمایند.
کار کردن و فعال بودن و به پیش تاختن برای به پیروزی رساندن این مبارزه و این مقاومت هر روزه کارگران و زحمتکشان ، لازمه کار هر فعال دلسوز کارگری و کمونیست فعالی است که عزم را جزم کرده و میخواهد در مبارزه ای شرکت کند که در آن جان تازه ای به مبارزه علیه هارترین رژیم ضد کارگری عصر حاضر بخشد .
منبع: شماره ٣٩ نشریه سوسیالیسم امروز
١٩ اسفند ١٣٩٦
١٠ مارس ٢٠١٨

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *