رضا شهابی آزاد شد!

رضا شهابی امشب, سه شنبه شب ساعت هفت از زندان اوین آزاد شد. مقامات زندان به او گفته اند که بنا به قانون تجمیع احکام, حکم آزادی او صادر شده است. این در حالی است که هنوز نامه آزادی به دست رضا شهابی نرسیده است. تنها به او اعلام کرده اند که باید مبلغ شش میلیون و هشتصد هزار تومان, به عنوان جریمه پرداخت کند. همچنین وی به مدت دو سال از تمام فعالیت های سندیکایی, حضور در احزاب و گروه ها منع شده است. رضا شهابی باید برای تصویه حساب به زندان رجایی شهر مراجعه کند.

آزادی رضا شهابی را به او و خانواده اش, همچنین به همکاران رضا شهابی در شرکت واحد اتوبوس رانی و سندیکای کارگران شرکت واحد , همچنین به تمام افراد و سازمان ها و تشکل های کارگری در سراسر جهان که برای آزادی رضا شهابی تلاش کردند, تبریک می گوییم.

کمپین دفاع از رضا شهابی
سه شنبه, 22 اسفند 96

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *