گفت و شنود با رهبری حزب سوسیالیست انقلابی

گفت و شنود با رهبری حزب سوسیالیست انقلابی
در باره جایگاه اول مه، روز جهانی طبقه کارگر
زنده باد اول مه سوسیالیستی!

زمان : روز شنبه ٧ آوریل ٢٠١٨( ١٨ فروردین ١٣٩٧)
ساعت ١٨ به وقت اروپای مرکزی
( ٢٠،٣٠ / هشت و نیم شب /به وقت ایران)

مکان: شبکه اجتماعی فیس بوک و انستاگرام

شرکت کنندگان: رفقا، سلام زیجی و ابراهیم باتمانی

دبیرخانه حزب سوسیالیست انقلابی ایران
Iransocialist2017@yahoo.com
www.simroz.org
١٦ فروردین ١٣٩٧
٥ آوریل ٢٠١٨

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *