پيام تسليت حزب سوسیالیست انقلابی به مناسبت درگذشت رفیق عذرا آدمی (آباجی)

پيام تسليت حزب سوسیالیست انقلابی به مناسبت درگذشت رفیق عذرا آدمی (آباجی)
متاسفانه صبح امروز، ۵ مه ٢٠١٨ برابر با ١٥ اردیبهشت ١٣٩٧، قلب مهربان رفیق عذرا آدمی
( آباجی) در سن ٩٤ سالگی در شهر وستروس سوئد از تپش باز ایستاد.

نام آباجی و تاریخ زندگی سیاسی او عجین شده با چهار دهه مبارزه انقلابی و کمونیستی علیه ارتجاع اسلامی و ناسیونالیستی و نظام سرمایه داری است. آباجی همرزم پیگیر و خستگی ناپذیر جنبش ما، و همزمان مادر عزیز و مبارز تک تک ما مبارزین راه آزادی و برابری و سوسیالیسم بود، که از نزدیک افتخار آشنایی و همرایی با او در این چهل سال را داشته ایم.

عذرا آدمی هر چند در طول زندگی خود با سخترین شرایط زندگی و مشقات دست و پنجه نرم کرده بود و عزیزانش را نیز از دست داد بود، اما همچنان استوار و پایدار به راهی که تا آخرین لحظه زندگیش به آن اعتقاد داشت متعهد ماند. آباجی سمبل درخشان مبارزه زحمتکشان و یک نسل عظیم در جامعه ایران و کردستان از جمله در شهر سنندج بود.

آباجی قلبش از حرکت باز ایستاد اما آرمان و صمیمیت و احترام و صداقتش برای همیشه نزد جنبش ما و حزب ما زنده باقی خواهد ماند.

حزب سوسیالیست انقلابی ایران درگذشت رفیق عزیزمان عذرا آدمی( آباجی) را به همه همسنگرانش، به تک تک اعضای خانواده و بستگانش، به مردم شهر سنندج و همه مبارزین راه آزادی و برابری و سوسیالیسم صمیمانه تسلیت میگوید!

یاد عزیز آباجی جان برای همیشه در قلب ما زنده باقی خواهد ماند!

دبیرخانه حزب سوسیالیست انقلابی ایران
iransocialist2017@gmail.com
www.simroz.org
٥ مه ٢٠١٨-١٥ اردیبهشت١٣٩٧

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *