موج جدید فشار بر فعالین کارگری جای سازندگان جامعه زندان نیست!

موج جدید فشار بر فعالین کارگری
جای سازندگان جامعه زندان نیست!

رژیم جمهوری اسلامی موج تازه ای از تهاجم به فعالین کارگری را از روزهای قبل و بعداز اول ماه مه آغاز کرده است. بعداز برگزاری مراسمات اول ماه مه در شهرهای مختلف ایران از جمله در چند شهر در کردستان فشار بر فعالین کارگری و مدنی تشدید شده است.بعداز برگزاری مراسمات اول ماه مه بسیاری از فعالان کارگری از طریق نیروهای امنیتی تعط کنترل، بازداشت و مواردی روانه زندان کرده اند .

برغم گذشت ١٢ روز از بازداشت “یدی صمدی” و “امیر شهابی”، دبیر سندیکای خبازان و رئیس این سندیکا کارگری در سنندج، از سرنوشت این دو فعال کارگری همچنان اطلاعی در درست نیست. این در حالی است که یدی صمدی به دلیل بیماری نیاز به درمان فوری دارد. این دو فعال کارگری در روز جهانی کارگر توسط نیروهای امنیتی رژیم بازداشت شدند. قابل ذکر است که روز چهارشنبه نوزدهم اردیبهشت ماه نیز آرمین شریفه، فعال کارگری و عضو سندیکای کارگران ساختمانی سنندج که به دفتر وزارت اطلاعات رژیم در این شهر احضار شده بود، بازداشت شده است که تا به امروز از محل نگهداری و وضعیت او و دیگر بازداشت شدگان اول ماه مه خبری در دست نیست .
بدون شک اعمال فشار از سوی جمهوری اسلامی بر رهبران و فعالین کارگری و بی اعتنایی به فشارهای بین المللی و داخلی برای آزادی آنان، سیاست آگاهانه ای است که در بالاترین سطوح رژیم در مورد آن تصمیم گیری شده است. برای مقابله با تهاجم برنامه ریزی شده رژیم راهی جز گسترش مبارزه متحدانه برای آزادی کارگران در بند و آزادی کلیه زندانیان سیاسی وجود ندارد.
ما ضمن محکوم کردن این حرکت ضد کارگری جمهوری اسلامی خواهان آزادی فوری بازداشت شدگان هستیم. از کارگران و فعالین کارگری در ایران و کلیه نیروهای مترقی می خواهیم برای آزادی کلیه بازداشت شدگان قبل و بعداز روز جهانی کارگر به میدان بیایند.
مرگ بر جمهوری اسلامی
زنده باد سوسیالیسم
حزب سوسیالیست انقلابی ایران
Iransocialist2017@gmail.com
١١/٠٥/٢٠١٨

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *