از اعتصاب بر حق رانندگان حمایت و پشتیبانی میکنیم!

روز سه شنبه اول خرداد ماه ، رانندگان کامیونها طی فراخوانی از همکاران خود در سراسر کشور خواستند که در اعتراض به پایین بودن حقوق و گرانی شدید، کامیونهای خود را به حرکت در نیاورند و دست به اعتصاب بزنند. به این فراخوان وسیعا پاسخ مثبت داده شد.

این اعتصاب در اولین روز خود ۹۳شهر را در ۲۵استان شامل شد واستانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، کردستان، اصفهان، ایلام، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، چهار محال و بختیاری، خوزستان، زنجان، سیستان و بلوچستان، سمنان، فارس، قزوین، کرمان، گیلان، مازندران، هرمزگان، همدان، یزد و بوشهر را در برگرفت.

اعتصاب کامیونداران در سراسر کشور متینگها و تجمعات اعتراضی را نیز در طول این دوروز به دنبال داشت.همزمان تاکسی داران سراسر کشور نیز فراخوان داده اند که در حمایت از اعتصاب کامیونداران در روزهای سوم تا پنجم خردادماه دست به اعتصاب میزنند.

ما ضمن دفاع و پشتیبانی خود از این اعتصاب ، همه کارگران و قشرهای زحمتکش در جامعه ایران ، کارگران و کارکنان بخشهای دیگر حمل نقل ،فرهنگیان ، زنان و جونان انقلابی و تمام انسانهای آزاده را به حمایت و پشتیبانی از این حرکت رانندگان فرا میخوانیم.

حزب سوسیالیست انقلابی به ضرورت سازماندهی آگاهانه و هدفمند اعتصابات متحدانه کارگری و توده ای و موثرتر بودن این شکل از مبارزه در شرایط کنونی به منظور رسیدن به مطالبات اقتصادی و سیاسی خود، و بیرون کشیدن حق خود از حلقوم ارتجاع جمهوری اسلامی و سرمایه داران تاکید دارد.

حزب سوسیالیست انقلابی ایران
Iransocialist2017@gmail.com
٢ خرداد ١٣٩٧
٢٣مه ٢٠١٨

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *