یاوگویی یک جنایتکار ومریض جمهوری اسلامی!

By / 2 سال ago / مقالات / No Comments

ابراهیم باتمانی

روز چهارشنبه برابر با هشتم خرداد  ماه سال١٣٦٧ یک آخوند جنایتکار به اسم حجت الاسلام هادی صادقی که در راس معاون فرهنگی قوه قضاییه قراردارد، گفته است ما باید از نگاه قوانین اسلامی به مسئله زندانی کردن مخالفین رژیم عدل اسلامی برخورد کنیم!!، گفته مجازات بدنی همچون شلاق بسیار تاثیر گزارتراز حبس است، از قوانین تازیانه که دراسلام داریم باید دفاع کنیم .صادقی جلاد و فاسد نوشته است که زندان بسیاراسیب زاست. و اصل مجازات زندان در اسلام وجود ندارد. و گفته مجازات زندان هم یک فرهنگ وارداتی است و از کشور فرانسه وارد کشور ما شده است وغیره…
اول باید به این آخوند فاسد و آدم کش گفت مگر حکومت جمهوری اسلامی و در راس ان خمینی جلاد ازطرف  کدام کشور”صادر” و وارد ایران کردند؟؟ مگر از همان کشور فرانسه و با حمایت دولت فرانسه و آمریکا و بقیه در آنزمان نبود؟ در ثانی جناب صادقی و سران بیمار و جانی و آدامکشان اسلامی مگر در طول این چهل سال شما کم تازیانه و شلاق در مله عام و در زندان هایتان به اجرا گذاشته اید؟ که الان دارید افسوس میخورید و دفاع از تازیانه و شلاق زدن انسانها در قوانین و سنن کثیف اسلام تان میکنید؟.

اقای نا صادقی! سعید طوسی را میشناسید؟ که قاری قران و محبوب رهبر جنایتکارتان خامنه ای است. چرا این قاری قران با این همه تجاوز به بچه مردم و ده ها مدارک و شواهد با شلاق مجازات نمیکنید؟،  ویا اصلا چرا زندان و دادگاهی نمیکنید، چون مانند مواردهای بیشمار دیگر از تجاوز و دزدی و قتل و فساد جز همپالگی خودتان است. شما هزاران هزار انسان را در سیاه چالها با وحشیانه ترین شیوه های غیر انسانی گشته اید و دستجمعی خاکشان کردید و هنوز خانواده هایشان نمیداند قبر عزیزانشان کجاست .حکومت عدل الهی یتان صدها هزاراعدام مخالفین در پرونده دارد. مطمئن باشید که تک تکتان باید حساب این جنایتها را پس بدهید!

فراخوان من به تمام کارگران و ازادیخواهان و کمونیستهای ان جامعه این است متحد شوند، دست در دست هم بگذازند،  با اتحاد و قدرت و با اتکا به سیاست و اهداف روشن طبقاتی و دور از تفکر ناسیونالیستی و قوم پرستی و مذهبی، و با شعار ازادی، برابری، حکومت کارگری، وزنده باد سوسیالیزم،پا به میدان بگذارند و کار این رژیم جنایتکار را تمام کنیم ، جامعه و آینده بهتری بسازیم.
دراین مبارزه  برحق و جدی حزب سوسیالیست انقلابی ایران را در کنار خود ببینید. تقاضا دارم به حزب سوسیالیست انقلابی ایران بپیوندید و سیاستهای آنرا مبنای مبارزه متحدانه خود علیه جمهوری جنایتکاراسلامی قرار دهید.. 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *