حمله وحشیانه به تجمع اعتراضی کارگران گروه ملی فولاد اهواز را محکوم میکنیم!

حمله وحشیانه به تجمع اعتراضی کارگران گروه ملی فولاد اهواز را محکوم میکنیم!
شب دوشنبه ٢١ خرداد سال ١٣٩٧ ساعت ١٠ و نیم شب به وقت ایران کارگران گروه ملی فولاد اهواز در چهاردهمین روز اعتصاب خود ، جهت برگزاری تجمع اعتراضی در فلکه سوم کیان پارس اهواز و اطراف آن دورم هم گرد می آیند. حرکت اعتراضی کارگران مورد یورش وحشیانه نیروهای انتظامی و گارد ویژه و موتور سواران اوباش جمهوری اسلامی قرار میگیرد. در جریان این یورش گستاخانه علاوه بر ضرب و شتم بخشی از کارگران قریب به ٥٠ نفر از آنان را نیز بازداشت میکنند.
اسامی اعلام شدگان بخشی از بازداشت شدگان عبارتند از:حسن جاوید حمودی،بیمان شجیرات،محمد نقی زاده،علی جماعتی،رحمان سمعك،كریم صیاحی،علی عقبه،علی طاهری،مصطفی زرگانی،بهزاد علیخانی،سید محمد موسوی،امیر شعبانی،سیدرزاق موسوی،هادی وائلی،فرزاد قراجی،یونس امیری،سید علی مرادی،نورعلی خان محمد،امیر حریزاوی،احمد عفراوی،حسین عفری،ابراهیم فارسی،محمد علاوی،سید جواد موسوی
حزب سوسیالیست انقلابی ایران ضمن حمایت بی دریغ از مبارزه و مطالبات کارگران، یورش وحشیانه نیروهای گارد ویژه و انتظامی به کارگران گروه ملی فولاد اهواز را قویا محکوم میکند. حزب از همه جریانهای مترقی و سوسیالیست و آزادیخواه میخواهد در مقابل سرکوبگری و جنایت جمهوری اسلامی بایستند. حزب سوسیالیست انقلابی، کارگران را به ضرورت اتحاد و همبستگی بیشتر در کلیه مراکز سراسری و به سازماندهی مبارزات به هم پیوسته در شکل اعتصابات کارگری به عنوان مهمترین ابزار مبارزه و اتحاد کارگری در شرایط کنونی فرا میخواند. حزب، فعالین جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر را به ایفای نقش تاریخی خودشان در این دوره از مبارزه سرنوشت ساز جنبشمان فرامیخواند.
طبقه کارگر وصف آزادیخواهان را برای آزادی فوری کلیه دستگیر شدگان به مبارزه گسترده فرامیخوانیم.
زنده باد مبارزه متحد کارگران!
زنده باد سوسیالیسم!
مرگ بر جمهوری اسلامی!

حزب سوسیالیست انقلابی ایران
Iransocialist2017@gmail.com
٢٢ خرداد ١٣٩٧
١٢ ژوئن ٢٠١٨

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *