گفتگو با رفیق سلام زيجی درباره خروج آمريكا از برجام و تحرك نيروهای دست راستی (سلطنت طلبان ،مجاهدين  و همچنین طرفداران فدرالیزم در ایران )

گفتگو با رفیق سلام زيجی درباره خروج آمريكا از برجام و تحرك نيروهای دست راستی (سلطنت طلبان ،مجاهدين  و همچنین طرفداران فدرالیزم در ایران )

گفتگو با سلام زيجي درباره خروج امريكا از برجام و تحرك نيروهاي دست راستي(سلطنت طلبان ،مجاهدين ، فدراليست چي ها

Slået op af Naser Zijji i 18. juni 2018

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *