گفتگو با رفیق سلام زيجی درباره اتحاد چپ و سياست حزب سوسياليست انقلابی ايران

گفتگو با رفیق سلام زيجي درباره اتحاد چپ و سياست حزب سوسياليست انقلابي ايران

گفتگو با سلام زيجي درباره اتحاد چپ و سياست حزب سوسياليست انقلابي ايران

Slået op af Naser Zijji i Torsdag den 21. juni 2018

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *