قربانیان فاجعه بمباران شیمیایی سردشت هرگز فراموش نخواهند شد …

٣١ سال پیش فاجعه ی دیگری اتفاق افتاد . فاجعه ای که با ماموریت چند فروند از جنگنده های رژیم بعث عراق بر فراز جغرافیایی از محرومترین مناطق ایران رخ داده شد . یک روز آفتابی در آغاز فصل تابستان بود . آنروز زیاد به دل نمی چسپید و حرارت گرما زیاد خوشایند نبود. در بعدازظهر آنروز که به تاریخ هفتم تیرماه سال ۱۳۶۶ بر میگردد چند فروند از بمب افکن های حکومت بعث عراق بر فراز آسمان سردشت و روستاهای اطراف ظاهر شدند و در یک اقدام جنایتکارانه بمبهای شیمیایی خود را بر سر مردم بی دفاع فرو ریختند و فاجعه ای بزرگ را در همان روز آفتابی آفریدند و مردم این بخس از جغرافیای کردستان را داغدار و غم بزرگی در دل مردم انسان دوست ایران و جهان کاشتند و اشکهارا بر گونه های قلب های پاک روان کردند.
بمباران شیمیایی سردشت از لحاظ بکارگیری نوع سلاح های کشتار جمعی علیه مردم عادی، نقطه عطفی در جنگ ارتجاعی ایران و عراق به شمار می رفت. از جنگ جهانی اول به بعد این اولین باری بود که از سوی دولت های متخاصم به شکل وسیعی از سلاح شیمیایی استفاده می شد.
حکومت بعث عراق، چند ماهی بعد از بمباران شیمیایی سردشت، فاجعه “حلبچه” را آفرید که در جریان آن نزدیک به 5 هزار انسان بی گناه جان خود را از دست دادند و بیش از ۷ هزار نفر هم زخمی و مسموم شدند.

اگرچه آمران و عاملان این فاجعه که مستقیما در آفریدن چنین جنایتهایی دست داشته اند، در قدرت نمانده و به زباله دان تاریخ افکنده شده اند؛ اما همچنان باید جنایتکاران دیگری را که بر ایران حکم می رانند و دست کمی از صدام و همدستانش ندارند و هر روز در ابعاد دیگری در همان شهر سردشت جنایت می آفرینند و فرزندان و بستگان همان قربانیان را در زندان شکنجه می دهند و آزار می رسانند، به عنوان شرکای جرم صدام به یاد داشت.
مردم کردستان و سراسر جهان و نيز تاریخ، بمباران شیمیایی سردشت را به نام جنایتکارانی چون صدام و همدستانش ثبت کرده اند و در عین حال نام “خمینی و خامنه ای” و همه آن جنایتکاران در قدرت مانده ای را هم که آن دوران بر طبل “جنگ جنگ تا پیروزی” می کوبیدند، و می خواستند تا قدس را از راه کربلا فتح کنند و بساط رژیم های ارتجاعی مشابه خود را در تمام منطقه پهن کنند، به عنوان شریک جرم ثبت کرده است.
بدون شک در فردای سرنگونی این رژیم، برگی از پرونده هزاران صفحه ای که جنایات این رژیم را بر می شمارد، به همین کشتار جمعی و مظلومانه آن صدها انسانی اختصاص خواهد یافت که در فاجعه بمباران شیمایی سردشت جان باختند و یا مصدوم و معلول گشتند. اما با اشک تمساح ریختن امروز سران جمهوری اسلامی برای قربانیان فاجعه بمباران شیمیایی سردشت مردم فراموش نخواهند کرد که خمینی با شروع جنگ آن را نعمت الهی و برکت آسمانی خواند و این جنگ را فعالانه در خدمت تثبیت حکومت اسلامی در ایران به کار گرفت. 
در سالگرد فاجعه انسانی بمباران شیمیایی شهر سردشت، از آمرین و عاملین و شرکای ارتکاب این جنایت بزرگ ابراز انزجار و نفرت می کنیم و به یاد و خاطره آن انسان های بی دفاعی که در جریان این فاجعه، جان عزیزشان را از دست دادند؛ درود می فرستیم.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *