حمایت سندیکای کارگران شرکت واحد از اعتصاب کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه!

برای چندمین بار در یکسال گذشته، کارگران ستم دیده شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه برای بدیهی ترین و اولیه ترین حق خود که دریافت حقوق در برابر زحمت طاقت فرسای خود می باشد، اعتصاب کرده کار را متوقف می کنند. کارگران هفت تپه هر بار چندین روز متوالی اعتصاب کرده اند اما نه تنها هیچ مسئولی در کشور، به فریاد دادخواهی شان رسیدگی نکرده بلکه با استفاده از پلیس و نهادهای امنیتی سرکوب هم شده اند. علاوه بر این اکنون نیز با فروش تکه تکه اموال و زمین های این شرکت، زمینه بیکار سازی کارگران بسیاری فراهم می شود.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه عدم پرداخت ماه ها حقوق، مزایا، عدم پاسخگویی و برآورده نکردن طلب های مختلف، ناروشن بودن وضعیت پرداخت بیمه، هرگونه اقدام برای فروش اموال و املاک ِ کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و هرگونه اقدام برای سرکوب مطالبات آنان، تجمع و اعتصابشان را محکوم می کند و از مسئولان کشور می خواهد هر چه سریعتر به فریاد دادخواهی کارگران هفت تپه و نیز سایر کارگران معترض رسیدگی نماید.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *