زنده باد همبستگی و مبارزات کارگران! ” اطلاعیه مجمع نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه “

اطلاعیه مجمع نمایندگان در خصوص 
جلسه شورای تامین که با حضور معاونت استاندار در اهواز از ساعت ۱۲ لغایت ۱۷ بمدت ۵ ساعت برگزار گردید:

مصوبات:

۱-از این لحظه به بعد قائم مقام سابق هیچ نقش و هیچگونه سمتی چه در ظاهر و چه در پشت پرده ندارد و کارفرمایان قویاً اعلام نمودند کارگران هیچگونه نگرانی در این خصوص نداشته باشند.

۲-مقرر گردید جناب آقای مهندس مددی بصورت تام الاختیار در تمامی امور اجرائی و مالی شرکت مشغول بکار گردد و سکان مدیریت شرکت را در دست بگیرد و کارفرمایان متعهد شدند تحت هیچ شرایطی در امور مدیریتی ایشان دخالت ننمایند.

۳-از این تاریخ هیچگونه پرسنلی تحت عنوان اقبالی نخواهیم داشت و با حضور نمایندگان اداره کار از فردا کار تنظیم قراردادها وفق مقررات زیر نظر نمایندگان کارگری انجام خواهد شد.

۴-درخصوص اجرای طرح طبقه بندی مشاغل مقرر گردید پس از فراهم شدن زمینه های قانونی در اسرع وقت در دستور کار قرار گیرد و کارفرما صراحتاً اعلام نمودند که با اجرای این طرح و هر مورد قانونی دیگری بهیچ عنوان مخالفت نخواهند کرد.

۵-درخصوص پرداخت حقوق مقرر گردید بین روزهای دوشنبه تا چهارشنبه همین هفته پرداخت صورت گیرد.

۶-درخصوص مقوله هایی منجمله شفاف سازی درباره مالکیت خوراک دام و … کارفرمایان اعلام نمودند که طبق قوانین حق هیچگونه تفکیک ، فروش و یا تغییر کاربری را نداشته و اقداماتی که تا کنون تحت عنوان شرکت های مختلف منجمله شرکت مهر و ماه صورت پذیرفته صرفا جهت عبور از موانع موجود همچون مسدود بودن حسابهای شرکت و مشکلات مالیاتی و… میباشد و به هیچ عنوان بحث اعطای مالکیت مطرح نبوده و هرگز این اتفاق نخواهد افتاد.

۷-مقرر گردید از این تاریخ به بعد هفت تپه بصورت یکپارچه و نیشکری باقی خواهد ماند و قسمتهای ۷۰۰ و ۸۰۰ و ۹۰۰ مجددا تحت کنترل شرکت برخواهد گشت و بصورت یکپارچه مدیریت خواهد شد.

۸-مقرر گردید که کشت نیشکر حتماً انجام خواهد شد.

۹-درخصوص بازگشت به کار نیروهای دفع آفات مقرر گردد این اقدام با شروع بکار مدیریت جدید به نحو مطلوب در دستور کار قرار گیرد.

مجمع نمایندگان کارگران

۹ شهریور ۹۷

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *