یورش جمهوری اسلامی به مقرات حزب دموکرات کردستان و اعدام رامین حسین پناهی و لقمان و زانیار مرادی را قویاً محکوم می کنیم!

یورش جمهوری اسلامی به مقرات حزب دموکرات کردستان

و اعدام رامین حسین پناهی و لقمان و زانیار مرادی را قویاً محکوم می کنیم!

رژیم جنایتکار و تروریستی جمهوری اسلامی طبق نقشه از قبل طراحی شده، و همچنین به منظور خنثی کردن فوران خشم اجتماعی ناشی از اعدام فعالین سیاسی، رامین حسین پناهی و لقمان و زانیار مرادی بطور وحشیانه ای مقر حزب دمکرات کردستان و حزب دمکرات کردستان ایران را مورد حجوم  نظامی قرار داد. صبح امروز شنبه ١٧ شهریور، طی یک رشته عملیات نظامی هوائی و موشکی، مقرات حزب دموکرات کردستان و حزب دمکرات کردستان ایران در شهر کوی سنجق واقع در اقلیم کردستان عراق به نحو وحشیانه ای مورد حمله قرار گرفت. در این حملات سبعانهمتاسفانه ده ها تن از اعضای آن احزاب و مردم بیدفاع کشته و زخمی شده اند.

بدین ترتیب ضمن قلدری اشکار جمهوری اسلامی در مقابل خواستانسانی و برحق خانوادهای رامین و لقمان و زانیار، و با وجود فراخوانها و درخواستهای احزاب سیاسی و سازمانهای بین المللی مخالف اعدام وانزجار افکار عمومی از پدیده اعدام، که ‌همه خواهان لغو فوری حکم ضد انسانی اعدام علیه آن سه فعال سیاسی بودیم، نه تنها کوتاه نیامد که بهمنظورعقب نشینی به فضای سیاسی اعتراضی و به مبارزات کارگری و آزادیخواهانه در چهار گوشه کشور،  در کنار فضا سازیهای منطقه ای “جنگ با امریکا”، بیش از هر زمانی اکنون به ایجاد فضای نظامی و تحمیل  جو ارعاب  نیاز دارد. اعدام فعالین سیاسی و همزمان یورشنظامی بردن به مقر اپوزسیون در آنسوی مرزها بخشی از این استرتژی جمهوری اسلامی است.

با یورش جنایتکارانه به مقر حزب دمکرات و کشتن و زخمی کردن دها انسان بی دفاع و از اعضای آن حزب یکبار دیگر به همگان، از جمله به احزاب و جریانات متوهم به این رژیم و طرفداران “پروسه دمکراتیک” و “دیالوگ” و “مبارزه مدنی و فرهنگی”، پرهیز از “خشونت” و انقلابنشان داد که در رویارویی با چنین رژیم وحشی اسلامی چنین مفاهیمینه تنها بی معنی اند که مستقیما در خدمت به بقایی جنون آمیز این رژیمتمام شده و خواهد شد.انتظاری جز ضرورت شروع یک مبارزه گسترده قهرآمیز توده ای و کاملا “خشونت آمیز” و انقلابی، یک مبارزه  رادیکال متکی به تودهای انقلابی و خود، نه امریکا و دیگر دولتهای مرتجع منطقه، و نه با پرچم قومیگری و مذهبی گرایانه، بلکه  با  پرچم و هدف آزادیخواهانه و مترقی و سکولار و سوسیالیستی، علیه چنین رژیمی، تداوم سیاست و روشهای هستند که بخشی از بقای تاکنونی این رژیم آدمکش ناشی از چنین رویکردی در سیاست ایران و در میان بخش زیادی از اپوزسیون، از جمله اپوزسیون ناسیونالیسم کورد، است.

اقدام تروریستی جمهوری اسلانی اینبار نیز در میان سکوت معنی دار احزاب حاکم کورد در کردستان عراق صورت گرفت. رابطه اقلیم کردستان عراق با جمهوری جنایتکار ایران به هیچ وجهه در سطح یک رابطه دیپلماتیک معمولی نیست. جمهوری اسلامی هر کاری بخواهد با مخالفین خود در کردستان عراق انجام بدهد مانع جدی سر راه خود نمی بیند. ما “حکومت اقلیم کردستان را مسئول و پاسخگو می دانیم در قبال افسار گسیختگی تروریستی جمهوری اسلامی علیه مخالفین سیاسی و اپوزسیون خود در خاک کردستان عراق! 

 حزب سوسیالیست انقلابی ایران ضمن محکوم کردن یورش جنایتکارانه جمهوری اسلامی به مقر حزب دموکرات کردستان،  به هر دو بخش حزب دمکرات و بستگان و اعضای خانواده قربانیان این رویداد جنایتکارانه تسلیت میگوید و برای مصدومین این رویداد آرزوی بهبودی دارد.

 حزب همچنین اعدام سه زندانی سیاسی، زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی را به شدت محکوم می کند و به بستگان آنها صمیمانه تسلیت می گوید.

ما کارگران و زحمتکشان و مبارزین راه آزادی و برابری را به تشدید مبارزه به منظور سرنگونی رژیم فاسد تروریست و سرکوبگر جمهوری اسلامی فرا میخوانیم.

مرگ بر جمهوری اسلامی!

زنده باد آزادی، برابری، سوسیالیسم!

حزب سوسیالیست انقلابی ایران

iransocialist@gmail.com

١٧ شهریور ١٣٩٧

٨ سپتامبر ٢٠١٨

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *