اعلامیه حزب سوسیالیست انقلابی به مناسبت شروع سال تحصیلی جدید ١٣٩٧

معلمان، دانشجویان، دانش آموزان و خانواده های گرامی!

امسال دریک شرایط به مراتب حساستر، دشوارتر و چه بسا سرنوشت سازتری دروازه مراکز آموزشی را در کل کشور به صدا در می آوریم. یک نسل عظیم میلیونی، حداقل ١٢ میلیون دانش آموز و فرهنگی، که بیش از ٩٠ درصد آنها متعلق به طبقه وخانوادگانی هستند که خود زیر خط فقر و با زندگی بشدت سختی مواجه هستند سال جدید تحصیلی خود را شروع میکنند. طبقه ای که نه تنها هیچ همسوئی با حاکمیت و صف ارتجاع ندارد که در جدال هر روزه با سرمایه داری حاکم اسلامی ززندگی مینماید و بار کل فشارهای اقتصادی، دزدیها، فسادها و تحریمهای اقتصادی اعمال شده از سوی دولت و سرمایه داران داخل و خارج کشوری بر دوش آنها قرار گرفته است.

این نسل پرشور و امید بخش جامعه طی روزهای آینده با گردهمائی در مدارس و دانشگاهها ی کل کشور فضای جدید دیگری توام با شادی و دوستی و رفاقتهای شخصی تا امیدوار بودن به پیشرفت های علمی و آموزشی بیشتر و مستقل از خرافات دینی، و همزمان مساعدتر کردن زمینه برای تشدید مبارزه متحد تر برای رهائی از نکبت حاکمیت اسلامی خلق میکنند. بنابر این باید اکیدا به این امر مهم توجه داشته باشیم که در صورت به میدان آمدن یک صف پیشرو و انقلابی متحد کننده سوسیالیستی در میان مراکز آموزشی کشور میتوان نه فقط به سرعت چهرە فضای مراکز آموزشی در کشور را به نفع سکولاریسم و تمدن و سوسیالیسم و جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی در ایران سروسامان داد، که بر روند آزادیخواهانه کل جامعه نیزعلیه استبداد و مذهب و اعدام و حق خوری کارگران و علیه کلیت حاکمیت تاثیرات بسیار مثبتی گذاشت. در شرایط کنونی چشم دوختن به عروج نقش پیشرونده دانشجویان، معلمها و دانش آموزان از هر دوره ای بیشتر شده است و مبارزه موثرآنها ضرورت بیشتری پیدا کرده است.

در سالی که گذشت جامعه ایران مملو از تلاطم سیاسی، بحران و جدال بین کارگران و جامعه باحاکمیت اسلامی و تعمیق هر چه بیشتر شکاف طبقاتی، سال گسترش فقر و بیکاری و افسار گسیختگی جمهوری اسلامی علیه مبارزات گسترده در اقص نقاط کشور، و بلاخره سال از دست دادن دهها و صدها انسان جوان همکلاسی ، هم دانشگاهی و همسایه و رفیق خود به دست جمهوری ضد انسانی و ضد علم و دانش اسلامی نیز بود. در همینجا یکبار دیگر یاد آنها را با تشدید مبارزه انقلابی علیه جمهوری اسلامی گرامی می داریم و به تک تک بستگانشان تسلیت عرض میکنیم!

اگر چه اکنون ‌قریب به ١٢ هزار جوان و نوجوان و کودک در آستانه شروع مجدد سال تحصیلی خود هستند اما همزمان ما شاهد قربانی شدن قریب به ١٠ میلیون انسان دیگر به دست نظام ضد انسانی جمهوری اسلامی هستیم که اساسا به دلیل تحمیل فقر و بیکاری و گرسنگی به جامعه و خانواده های کارگری و نبود حداقل حمایت از کودکان و جوانان در کشور از سوی دولت و نهادهای دولتی هستیم. طبق آمارهای رسمی خودشان وجود ٩میلیون نفربیسواد،وجود صدها کلاس درس کپری در استانهای جنوبی کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان ودیگر نقاط، وجود چندین میلیون کودک کار و خیابانی و محروم از آموزش، وجود هزاران مدرسه فاقد استانداردهای لازم و بدون امکانات، که هر ساله شاهد آتش سوزی و فرو ریختن و آوار شدن این مدارس و فجایع دردناک و تلخ و مرگ و میر دانش آموزان هستیم، خصوصی سازی مدارس و تحصیل و رشد قارچ گونه انواع مدارس خصوصی، غیر انتفاعی و هیئت امنایی و…جهت اخاذی از جیب خالی خانواده های کارگران و زحمتکشان، افزایش سرسام آورشهریه وهزینه های دانشگاهی، خصوصا دانشگاه آزاد، که تا دیروز مایملک و دارایی خانواده رفسنجانی بود و اکنون دارایی و مایملک “رهبر”، باند فاسد و دزد خامنه ای جنایتکاراست،. و بلاخره شاهد پدیده دست فروشی دختران دانشجو درمتروهای تهران و سنگ شویی قبرمردگان در قبرستان بهشت زهرای تهران، دست فروشی و تن سپاری این دختران به انواع کارها و مشاغل سیاه جهت تامین هزینه های دانشگاهی، خودکشی و انتحار هرساله تعدادی ازدانشجویان بعلت درمضیقه بودن و اعمال انواع فشارهای اقتصادی و مالی و روانی توسط حکومت اوباش اسلامی به دانشجویان، آپارتاید وجدا سازی جنسیتی در دانشگاهها و مراکز آموزشی بر اساس تعالیم قرون وسطایی و ارتجاعی و ضد انسانی مذهب اسلام وغیره، همه گواه بر وجود یک سیستم ویرانگر و ظالمانه و غیر قابل پذیرش و بدور از شان معلمان، دانش آموزان و دانشجویان مترقی و آزادیخواه است. همه اینها باید مورد اعتراض ما قرار بگیرد، و و گسترش مطالبه و اعتراض خود حول این پدیدهای ضد انسانی میتواند محمل اتحاد معلمها، دانشگاهیان و دانش آموزان مبارو والدین آنها علیه این نظام ضد آزادی و ضد علم و دانش باشد.

در مملکتی شاهد چنین فجایعی هستیم که بر روی کرور کرور ثروت و سرمایه خوابیده است، که میلیاردها و میلیاردها “اختلاس”، و هزینه کردن میلیاردها و میلیاردهای دیگر برای کشتن و نابود کردن جامعه و معلم و دانش آموز و دانشجو و کارگر در ایران و کشورهای همجوار در جهت خدمت به بقای ننگین خودش هزینه میکند! و همزمان تهی سازی کتب آموزشی و درسی از مطالب علمی و ضرور و مورد نیاز زندگی وجامعه از پیش دبستانی تا رشته های فوق دانشگاهی، و انباشتن انواع خرافات و خزعبلات عقب افتاده اسلامی در آنها، اعمال فضای امنیتی، خفقان وسانسورو سرکوب در کلیه مراکز تحصیل و آموزش، حاکمیت مزدوران پاسدار و بسیجی و اطلاعاتی درهیئت انجمنها و شوراها ی اسلامی و حراستیها در همه سطوح آموزشی، و در عین حال به حاشیه راندن معلمین و اساتید دلسوز و تحصیل کرده و مجرب و… فقروفلاکت سنگین و بیسابقه و روز افزونی که معلمان و خانواده هایشان را به ورطه تلاشی و نابودی کشانیده است. نباید این شرایط را بیش از این تحمل نمود! و نباید بیش از این به این حکومت فرصت تداوم جنایت و سرکوب و اعمال تبعیض و تزریق خرافه گری داد. نسل تحصیل کرده و آگاه و سکولار و سوسیالیست میتواند دانشگاه و مدارس را به سنگر انقلابی گری، تمدن و تولید آگاهی و سمبل مبارزات انقلابی علیه جهالت و دولت و دین و سرمایه داری حاکم تبدیل کند. این تلاشها و مبارزات در صورت متکی شدن به سیاست و اهداف سوسیالیستی میتواند گامهای مهمی بردارد و جمهوری اسلامی را با عقب نشینی و شکست مواجه کند.

شروع سال تحصیلی همچنین میتواند به سال گسترش مبارزه علیه قوانین و سیستم استبدادی و اسلامی در جامعه و مراکز فرهنگی، و به حمایت جدی مراکز آموزشی از مبازارت طبقه کارگرو کلیه بازداشت شدگان فرهنگی و کارگری تبدیل نمود.
اگر بجای فراگیری خرافات اسلامی، خرافات ملی گرایانه، خرافات جنسیتی و تبعیض و بلاخره روش بردگی تبعیت از دولت و امام و شیوخ و مفت خورهای حاکم بر جامعه، خود آگاهی طبقاتی، شجاعت، برابری طلبی، انسانیت،و پی بردن به واقعیت وارونه و از خود بیگانگی دنیای حاکم سرمایه داری در جامعه دردستور کار جدی و مستمر جنبش آزادیخواهانه نسل جوان و دانشگاهی قرار بگیرد، نه فقط مراکز تحصیل و آموزش و پروش که کل جامعه گام مهمی در جهت پیشرفت انسانیت و عدالت خواهی و حقیقت جوی برخواهد داشت. به عنوان انسانهای آگاه، تحصیل کرده و روشنبین خود را موظف بدانیم که علل ریشه های استثمار و ناعدالتی، علل حراست با چنگ و دندان از حاکمیت استبدادی و از سرکوب جامعه کارگری و توده مردم زحمتکش و علل تبعیضات جنسی و اجبارکردن نصف جمعیت به حمل پوشش اسلامی، علل تداوم نابرابریهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی،و در راس همه علل این همه جنایت و ظلم در حق طبقه کارگری که جهان مادی و هستی امروز مدیون کار و تلاش او است، در چیست!؟ و چرا باید چنین باشد؟ . اگر برای دستیابی به حقیقتها ما را به دنیای آخرت و آسمانی و دیگر خرافات دینی رجوع میدهند باید لعنت به این آسمان و آخرت و خرافات فرستاد که این چنین وحشیانه و ضد انسانی علیه مردم کارکن و زحمتکشان جامعه در جهت تامین منفت سرمایه داران و دزدها و فاسدها و مفت خوران عمل می نماید. اما اگر عامل آن در همین کره خاکی و به وسیله یک مشت سرمایه دار و مفت خوران انگل و ظالمان و زورگویان و فریبکاران دینی و ملی جامعه هستند، که این عین حقیقت است!، باید برای ساقط کردنش و بیرون کشیدن حقمان از حلقمومشان، با قدرت متحد اجتماعی-انقلابی خود و با افتخار در کنار هم قرار بگیریم، و به میدان بیائیم و این هیولای وحشی دینی و سرمایه داری و کلیت خرافاتی که به عنوان ایدئولوژی حافظ سرمایه و حاکمیت شان سر راهمان قرار دارد، از سر راه خود برداریم و سرنگونشان کنیم. چنانچه این رسالت و نتیجه را از کسب علم و دانش و آگاهی و حقیقت جوئی بدست آوریم دیگر نه تنها جاهلان و جنایتکاران بر ما حاکمیت نمیتوانند بکنند که به عنوان معلم و دانشگاهی و دانش آموز همواره چراغ راهنمای جامعه برای دستیابی به حقایق، آزادی، برابری سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و استقرا یک نظام شایسته و سوسیالیستی خواهیم بود.

دوستان و رفقای عزیز!

برای تامین خواستەهای برحق وانسانی خود، برای دست یافتن به یک نظام آزاد و برابر که آموزش مجانی وهمگانی، زدودن ارتجاع و مذهب وخرافه و اسلام از کلیه مظاهر زندگی و آموزش و پرورش، لغوآپارتاید جنسی، پایان دان به زور، سرکوب، زندان، اعدام و نابرابریها در راس مطالباتش قرار دارد، به شروع یک مبارزه جدی و متحد، و آزادیخوانه و سوسیالیستی در سال تحصیلی جدید، و در همین راستا، شما را به صفوف رزمنده حزب سوسیالیست انقلابی ایران فرامیخوانیم.
زند باد سوسیالیسم!
مرگ بر جمهوری اسلامی!
حزب سوسیالیست انقلابی ایران
Iransocialist2017@gmail.com
٣٠ شهریور ١٣٩٧
٢١ سپتامبر ٢٠١٨

منبع: شماره ٦٧ نشریه سوسیالیسم امروز
٣٠ شهریور ١٣٩٧
٢٢ سپتامبر ٢٠١٨

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *