زنده باد اعتصاب! اعتصاب رانندگان کامیون شایسته وسیعترین حمایتها هستند

زنده باد اعتصاب!
اعتصاب رانندگان کامیون شایسته وسیعترین حمایتها هستند
دور جدید اعتصابات رانندگان، که از اول مهر شروع شده است، شایسته بهترین و وسیعترین حمایتها از جانب طبقه کارگر و کلیه شهروندانی است که از دست شرایط حاکم به تنگ آمده اند.

حزب سوسیالیست انقلابی ایران، خواهان تشدید مبارزه علیه وضع موجود است، حزب از فراخوان اتحادیه رانندگان کامیون و از مطالبات اعلام شده رانندگان قویا حمایت مینماید. مطالبات اعلام شده رانندگان عبارتند از: “افزایش حقوق بازنشستگی و سختی کار”، “کاهش قیمت لاستیک و لوازم یدکی”، “افزایش ۷۰ درصدی نرخ کرایه”، “کسر حق پرداختی بیمه رانندگان”، “حذف دلالان و واسطه‌ها از پایانه‌ها و باربری‌ها”، و “نظارت بر برخوردهای غلط و سلیقه‌ای مامورین راهنمایی و رانندگی و مجازات مامورین و افسران رشوه گیر” و غیره است. این اعتصاب کلیه شهرهای اصفهان، بروجرد، شیرار، چابهار، ازنا، درچه اصفهان، شهرکرد، عسلویه، قزوین، کاشمر، بجنورد، کرمانشاه، مهریز یزد، نیشابور، آمل، ابهر، اراک، اردبیل، ارومیه، اهواز، باغ بهادران اصفهان، شهر بابک استان تهران، تبریز، بندرعباس، بروجرد، سامان، فارسان، همدان، جاده اندیمشک، خرم‌آباد و زنجان و چندین شهر دیگر را نیز فرا گرفته است.
جمهوری ضد کارگری اسلامی همزمان با تشدید مجدد فضای ارعاب و سرکوب درکل کشور، در صدد ایجاد تفرقه و اخلال در صفوف مبارزه تودهای کارگر و زحمتکش در سراسر کشوربر آمده، و امروز مشخصا بر صفوف رانندگان اعتصاب کننده تمرکز کرده، است. با تکرار شگرد های فریبکارانه همیشگی مبنی بر قول دادن برای متحقق کردن مطالبات اعتصاب کنندگان وهمزمان به زور و قلدری و به میدان آوردن مزدوران مواجب بگیرشان متوصل میشوند. تا امروز دها نفر از اعتصاب کنندگان را بازداشت کرده ند. این یورشها را تنها با یک مقابله گسترده و قدرتمند میلیونی کارگران و زحمتکشان و انقلابیون سوسیالیست میتوان به عقب نشینی و شکست وادار کرد.

کارگران! مردم مبارز و متنفر از جمهوری اسلامی!

شکست و ناکامی هر تک اعتصاب و حرکت اعتراضی برحق علیه جمهوری فاسد و سرکوبگر اسلامی مستقیما به معنی ناکامی و تضعیف کردن روند مبارزه آزادیخواهانه همه ما علیه این حاکمیت سیاه است. نظاره گر بودن و بی تفاوت بودن در قبال سرکوب همقطاران مبارز و حق طلب، استقبال از قلع و قمع بیشتر خودمان ومیدان دادن به افسارگسیختگی هر چه بیشتر این هیولای جنایتکار اسلامی است. هر کجا که هستید به یاری کارگران اعتصابی بشتابید و در پیروزی آنها و دست یافتن به مطالبات شان باید آنها را همراهی کرد.
علیه بازداشت کارگران و رانندگان بازداشتی وسیعا باید اعتراض کرد و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها شویم.
زنده باد اعتصاب رانندگان کامیون در سراسر کشور!
مرگ بر جمهوری اسلامی!
زنده باد سوسیالیسم!
حزب سوسیالیست انقلابی ایران
Iransocialist2017@gmail.com
٥ مهر ١٣٩٧
٢٨سپتامبر ٢٠١٨

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *