جنگ جنایتکارانه اسلامیون شیعه و سنی در یمن و تراژدی انسانی ١٤ میلیون قحطی سلام زیجی

By / 6 ماه ago / مقالات / No Comments

به دلیل تداوم جنگ جنایتکاران در یمن، مسدود کردن راههای آذوقه رسانی و به گرو گرفتن نیازمندیهای اولیه شهروندان قحطی جان ۱۴ میلیون انسان را تهدید می‌کند. بنا به “گزارش سازمان ملل” بی خاصیت همین دولتها و کلیه طرفهای درگیر خطر قحطی جان و زندگی ۱۴ میلیون انسان بی دفاع، از جمله جان کودکان ساکن کشور یمن را با مخاطره بسیار جدی روبرو ساخته است. گفته میشود که ادامه این بحران میتواند به تهدید جدی زندگی بیش از نصفی از جمعیت کشور و نابودی نسلی از کودکان تمام گردد. یعنی یک جنایت و تراژدی هولناک دیگری در سایه حاکمیت جانیان طرفدار “دمکراسی”، “حقوق بشر” ،” اسلام” و با نظارت و “داوری” یک نهاد پوچ بورژوازی به اسم “سازمان ملل”، و در راستای منافع ضد انسانی سیاسی-اقتصادی و ایدئولوژیکی شان در راه است!

کشور یمن از حدود چهار سال پیش درگیر جنگ جنایتکارانه ای است که مستقیم و غیر مستقیم بانی اول آن دو دولت اسلامی- سرمایه داری دزد و فاسد خداپرست و متعلق به دوران قرون وسطی شیعه و سنی، یعنی جمهوری اسلامی ایران و دولت عربستان سعودی، هستند. این هیولاهای وحشی لم داده بر روی دریای نفت باد آورده، برای گسترش نفوذ ارتجاعی خود و نشان دادن هرچه بیشتر مقبولیت خود به یکی از قطبهای بورژوا- امپریالیستی، و به ویژه با هدف فرار از دامنه انزجار اجتماعی علیه نظامشان در کشورهای تحت سلطه خود، دست خونین خود را به آنسوی مرزها نیز دراز کرده و اکنون بنیادهای اجتماعی و اقتصادی کشور یمن را نیز به ویرانه ی تبدیل کرده اند. زندگی میلیونها انسان، از جمله کودکان را با مرگ و قحطی مواجه کرده اند. دولتهای ارتجاعی و قدرتمند مانند امریکا و روسیه نیز در راستای کشمکش های احمقانه و بین المللی خود هر کدام افسار یکی از دولتها و جریانات این جدال خونین را در دست دارند و در این جنگ و جنایت سودهای بیشماری به جیب میزنند و پر فروشترین دوران تسلیحاتی خود را به رقابت گذاشته اند. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در یک سوی میدان این جنگ ضد انسانیت و تحمیل قحطی به میلیونها انسان قرار دارند و “نیروهای دولتی” یمن مورد حمایت “ائتلافی عربی” به رهبری عربستان سعودی نیزدر سوی دیگر ان جنایت قرار گرفته اند.
 مسئولیت پذیرترین درس عبرت گرفتن از این روند برای ماها که درگیر سرنگونی یکی از عاملین اصلی این نوع سناریوی هولناک در ایران و منطقه هستیم، فوق العاده مهم است. جامعه ایران تحت کنترل جمهوری اسلامی نیز یا به یکی از این کشورهای ویران شده تبدیل میگردد، یا برعکس، با کنار زدن انقلابی کلیت این بساط اسلامی – سرمایه داری فاسد به کشوری برای شروع پایان دادن به این جنگ و جنایت و سیاهی ها و پیام آور آزادی و برابری و امنیت و رفاه و خوشبختی برای کل شهروندان خواهد بود. اگر تحولات سیاسی ایران از جانب جمهوری اسلامی، و اپوزسیون در قالب جریانات مذهبی و یا ملی گرایان ناسیونالیست و شوونیست که همواره به دولتها وامثال ترامپ و ارتش امریکا و جنایات تحریم اقتصادی امید بسته اند، رقم بخورد، اگر این نیروهای ملی-اسلامی حامی تداوم حاکمیت سرمایه داری در ایران که بیشترشان راه سهم خواهی و به قدرت رسیدن خود را در تحقق آرزوی ارتجاعی تکرار سناریوهای عراق و سوریه و یمن و لیبی و افغانستان در ایران جستجو میکنند، بتوانند سرنوشت جامعه را رقم بزنند، تردیدی نباید داشت آینده ایران نه در جهت منافع مبارزه آزادیخواهانه کارگران و زحمتکشان و صف آزادیخواهی در ایران، و نه در جهت کاهش درد و رنج مردم له شده دست ارتجاع در یمن و منطقه تمام نخواهد گردید.
پیروزی کارگر و سوسیالیسم در نبرد با جمهوری اسلامی فقط پیروزی انسانیت بر ارتجاع در جغرافیای ایران نیست! ‌همچنانکه حاکمیت جنایتکارانه و اعمال ضد انسانی جمهوری اسلامی نیز فقط در محدوده ایران نبوده و نیست. پیروزی سوسیالیسم در ایران میتواند امید و انسانیت را در مناطق ویران شده مانند یمن و عراق و افغانستان و کل منطقه نیز به شهروندان برگرداند، و به جای حاکمیت دولتها و کانگستریسم سیاه و مسموم اسلام گرایی و ملی گرایی ، حرمت و حقوق برابر شهروندی، جنبش آزادیخواهانه و اراده متحد مبارزه جوی انقلابی ضد کاپیتالیستی ، ضد جنایت و خرافه گری اسلامی و قومی گر و ضد قلدری و جنایت وحضور نظامی امریکا در کل منطقه به تحرک و تحولات نوینی روی بیاورد. بدون تردید پیروزی ما در ایران به تغییر جدی در زندگی پر مشقت سناریو سیاهی حاکم بر منطقه به نفع سناریو سفید و زندگی آزاد و آرامتر شهروندان منجر میگردد.
انسانهای آزادیخواه! در قبال از بین رفتن هر روزه همنوعان خودتان به دست اوباشان اسلامی و قوم پرستان و دولتها و احزاب جنایتکار آنها در یمن و در منطقه باید معترض بود و علیه مسببین آنها به میدان آمد. در دفاع از حق حیاط ١٤ میلیون انسان که به دست دولتها و نیروهای وحشی ای گرفتار آمده اند که، حداقل هر روز ١٤ میلیون دلار هزینه اعمال جنایتکارانه و بمب و گلوله و موشک میکنند، باید با صدای بلند اعتراض کرد. ننگ و نفرت بر تک تک عاملین این جنایت هولناک در یمن و کلیه کشورهای ویران شده دست ارتجاع اسلامی و ملی گرایان حلقه بگوش دولتهای جنایتکار و قدرتهای ارتجاعی منطقه ای و جهانی نظام ویرانگر سرمایه داری!
منبع: شماره ٧٢ نشریه سوسیالیسم امروز
٥ آبان ١٣٩٧
٢٧ اکتبر ٢٠١٨
www.simroz.org

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *