در حکومت اسلامی مسجد چرا یک رکن مهم قدرت به حساب می آید …! ابراهیم باتمانی

By / 6 ماه ago / مقالات / No Comments

سال ١٣٥٧ بر علیه نظام دیکتاتوری و فاسد سلطنتی شروع شد .در عرض چند ماه  طبقه کارگر و مردم آزادیخواه و معترض توانستند با تظاهرات میلیونی و با نقش  بر جسته چپها و کمونیستها آن زمان و کارگران صنعتی  شرکت نفت، معلمان ،زنان و دانشجویان …رژیم سلطنتی دیکتاتوری فاسد را به زیر بکشند .  اما درآن شرایط انقلابی و سرنوشت ساز متاسفانه به دلیل عدم وجود یک حزب کمونیستی با نقشه و برنامه و متکی به صف مستقل کارگری و آزادیخواهانه که خواهان قدرت باشد وجود نداشت. آن دوران سازمان چریکهایی فدای خلق ایران که بزرگترین قدرت چپ در ایران بودند برای قدرت گرفتن در ایران برنامه و نقشه ای نداشت و همچنانکه از اسمش هم پیداست دنبال “خلقها” بود و بعدا اکثریت آن نیز به جریان خمینی پیوست. حزب توده ایران نیز  آن دوران با سیاستهای  خمینی و جریانات اسلامی همراه شد و همکاری میکرد . در آن شرایط انقلابی  خمینی  مدیا های غرب مثل  امریکا ، رادیو بی بی سی  و دولت فرانسه خمینی را به اسم رهبر ایران به مردم قیام کننده تحمیل کردند.

نکته مهم اینجاست!! اسلامیها وآخوند ها توانستند  با تاکتیک و هوشیاری تمام مساجد در سراسر ایران را به محل سازماندهی جریانات حامی خود و حتی مردم عادی قیام کنندگان تبدیل کنند.  در این مساجد اخوندهای  فریبکار و تازه به دوران رسیده  پشت منبر برای خمینی و حکومت اسلامیشا ن  تبلیغ و وعده وعید پوچ  به  مردم میدادند . اخوندها با حمایت امثال مجاهد و فدائیان اکثریت و حزب توده و دیگر روشنفکران “ضد امپریالیست”توانستند از مسجد، این لانه فساد و جهالت، یک مکان “انقلابی” بر پا کرده ، که گویا اینجا خانه خدا است  و از ما حفاظت میکند .گویا اینکه این مکان به اصطلاح مقدس مورد هجوم ارتش قرار نمیگیرد و یا اگر در این خانه خدا کشته بشوید مستقیم  بدون دست انداز به بهشت  میروید. در این مساجد بود که جریان حاشیه ای آنزمان اسلامی ها تانستنت فریبکاران و با زرنگی بهترین استفاده ها را بکنند.  در آنجا به مرکزی برای سازماندهی خود، و شکل دادن به جریان اسلامی از جمله، کمیته ها و شورهای اسلامی و پهن کردن بساط نماز خواندن ،دعای کمیل ،فتوا، و کم کم به مرکز صادر کردن حکم اعدام کردن و تبلیع حجاب  که گویا هدیه امام است به زنان شجاع مسلمان ایرانی  تقدیم کرده است .

مسجد برای به قدرت گیری خمینی جلال و شعارهای فریبنده “مرگ بر امریکا” و اسرائیل” نیرو جمع کردن و سپس به سراغ مرگ گفتن به کمونیستها و سرکوب کارگران نفت و قدم به قدم به سرکوب زنان و کل انقلاب آزادیخواهانه پرداختند. بهره گرفتن از مسجد برای جمهوری اسلامی بهترین شیوه و تاکتیک بود.   مسجد این لانه فساد ،مکانی بود که برای به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی نقش جدی و بسرایی را ایفا کرد . بعد از سرنگونی شاه مسجد بهترین ابزار سرکوب و به مکانی برای تولید خرافه گری و  به انقیاد کشیدن انسان تبدیل شد. بی دلیل نیست جمهوری اسلامی در طول این سی و نه سال هزاران هزار مسجد را در شهرهای بزرگ ، شهرستانها و دهات ساخته است. از لحاظ مالی هم میلیاردها میلیارد تومان هزینه کرده است. برای  صادرکردن خرافات ،دروغ  ، جهالت، نادانی و طرح نقشه های شوم بر علیه زنان . برای هر یک از مساجد یک تشکیلات عریض  وطویل با هزینه بالا و سر سام اور و بدون حساب و کتاب هزینه میشود.  برای هر یک از این لانه های فساد یک اخوند دزد،ادم کش و فاسد مفت خور  به اسم امام جمعه و با  قدرت واختیارات تمام و با حقوق بسیار بالایی که از طرف معاون خدا و رهبر آدم کشان و دزدان جهان، جناب خامنه ای، گمارده شده اند.

سوال اساسی و مهم که پیش روی جامعه ایران به خصوص زنان و جوانان و ازادیخواهان و انسانهای شرافتمند قرار دارد این است که با وجود سابقه چهل ساله جنایت و دزدی  و فساد جمهوری اسلامی که برابر قانون و شریعت اسلامی اجرا میشود، نقش ارتجاعی و مخرب مسجد، چرا بخشی از مردم هنوز به مسجد میروند؟آیا مردم هنوزبه این رژیم و آخون و امام جمعه های مفت خور و دروغگو توهم دارند؟ آیا مردم  فکرمیکنند رفتن به مسجد گره ای از بار این همه مشکلاتشان که جمهوری اسلامی و خود مسجد به آنها تحمیل کرده است میکاهد؟ بعضی ها فکر میکنند رفتن به مسجد ثواب دارد. من  از شما میپرسم معنای ثواب یعنی چه ؟ فرضمان این باشد  شما میخواهید بروید بهشت ، بهشت کجاست؟ در کدام قاره است؟ ایا در طول این هزار و چهارصد سال حاکمیت  نکبت اسلام کسی از بهشت برگشته است ؟ ایا مدرک ،عکس و شواهدی در دست دارید که نشان بدهید ؟ ایا این بهشت ادرس دارد یا نه؟ اگر دارد کجاست ؟اگر ندارد ،چرا بدون دلیل  خودتان را خسته و بی هدف دور خودتان میچرخید و به خرافات گوش می دهید ؟
سوال دوم، ایا هرگز از خود پرسیده اید این امام جمعه اوباش که معلم و نماینده خداست و مامور پیش نمازی شما است،چه نوع انسانی است و چه عمل کردی دارد؟ کدام امام جمعه در ایران فتوای اعدام را در مسجد نداده و یا دزدی نکرده باشد و یا ضد زن و زن آزار و متجاوز به دختران خرد سال نبوده باشد.  باید از این ملاها و امام جمعه های مکاره بپرسید چرا بچه های خودتان  در خارج مشغول عیاشی و خوشگذرانی هستند ؟ چرا  بهترین خانه و ماشین ،زمین ، پول کلان  و امکانات پزشکی  مجانی به امام جمعه ها و خانواده هایشان تعلق دارد؟ آیا تا کنون آخوندها یا آقازاده هایشان را در صف خرید نان و در کارتون خواب و کار خیابانی دیده اید؟. پس چرا  شما باید وقت خودتان را تلف کرده و گوش به حرفهای چرت و پرت این ادمهای فساد و انگل  بدهید.

اگر در میان تمام سران حکومت جمهوری اسلامی و امام جمعه های این نظام با مین یاب هم بگردید  یک آدم درست حسابی و سالم پیدا نمیکنید . بر عکس همه فاسد و مفتخور و مکاره هستند . آیا شما  اخوندی پیدا میکنید در دزدیهای کلان و ادم کشتن و شکنجه کردن جوانان و مخالفین ان جامعه دست نداشته باشند ؟همین اخوندها ی منبری و مومن خدا پرست عامل فقر، گرانی، بیکاری ،اعتیاد خودکشی، آوارگی ،جنگ ،بی سوادی، دست بریدن، اسید پاشیدن ،ترور، تجاوز شرعی به دختران خرد سال و هزاران جنایت دیگر در پرونده خود دارند. سوال این است ، شما چرا باید بروید مسجد و نماز بخوانید . رفتن شما به مسجد چه بخواهی یا چه نخواهید آب به آسیاب جمهوری اسلامی میریزید.  با اینکار جنایتهای که در طول این ٣٩ سال به مردم با دروغ و زور و زندان تحمیل شده است تایید میکنید . این رژیم ضد بشری در آدم کشتن و دزدی و پاپوش دوزی مهارت خاص دارد. در مسجد این لانه فساد هیچ وقت از شادی، علم ،انسان دوستی ، برابری زن و مرد، مهربانی با کودک و حقیقت گویی خبری نیست . بر عکس، خندیدن، شاد بودن، و رقص وموسیقی  حرام و شیطانی میباشد . شکنجه  کردن، دست بریدن و اسید پاشیدن  روی صورد زنان حلال و شرعی است . اعدام کردن در ملاعام و جلوی چشم مردم حلال و درس عبرت است . رعایت نکردن حجاب از طرف خانمها غیر شرعی و مفصد فی الرض و باعث  خوشکسالی میشود  ، رقص و شادی  زن و مرد و در کنار هم نشستن در اتوبوس در اداره جات،  در مدرسه  و اماکن عمومی حرام و اسلام محمدی  به خطر می افتد ، مخالفین سیاسی سر کوب و اعدام و زندانی می شوند. چون اینها عوامل امپریالیزم و ضد انقلاب هستند و باید موردغضب اسلام عزیز قرار بگیرند .کارگرانی که کار کرده اند و حقوق نگرفته اند  اگر اعتراض کنند باید طبق قانون اسلام  عزیز زندانی بکشند  و شلاق بخورند  و یا جریمه نقدی بپردازند . اگر  محرومان و کارگران به این شرایط فلاکتبار، گرانی  بیکاری ، فشار و فقر کلیه فروشی ،کارتن خوابی ، گور خوابی ، اعتراض دارند،اعتصاب یا  تظاهرات کنند دستگیر و سرکوب و ناپدید میشوند.. اگر کسی از رهبر معظم و خدای روی سر زمین انتقاد کند و یا بگوید پشت چشم رهبر ابرو است باید هفت بار اعدامش کرد .اگرکسی بگوید چرا مسئولین فیش حقوق خود را به جامعه اعلام نمیکنید و یا چرا اختلاس میکنید بلافاصله با سربازان گمنام امام زمان  دستگیر و با حکم ناعادلانه مواجه میشوند. سوال اینجاست چرا شما به  مسجد  چنین نظام و اسلامی می روید ؟. چرا می روید و پشت سر آخوند خر گردن به صف میشوید؟ . ایا با دست خودتان تیر به  پای خودتان نمیزنید؟ به همه توصیه میکنم به مسجد نروند. این خانه ضد زن و جهالت برای شما هیچ منفعتی ندارد. شما به خودتان دروغ  میگوید و خیانت میکنید .اما اخوند مفتخور شغل شریفش همین دروغ و ریا کاری است. برای نمونه در هفته دو ساعت میاید برای پیش نمازی در مسجد و در ازاء آن دو ساعت چرند گفتن چندین میلیون تومان پول میگیرد. اما شما انسانهای شرافتمند کارگر و زحمتکش شب و روز کار میکنید و زحمت می کشید و جامعه را می سازید هیچی هم گیرتان نمی آید و همین دولت آخوندها و سرمایه داران ظالم حقوق و دستمزدتان را می دزدند و در راه مساجد و سیستم آدمکشی و تروریسمشان هزینه میکنند. به تمام مردم زحمتکش و شرافتمند ان جامعه از پیر و جوان میخواهم به مسجد نروند. و این مرکز فساد و دروص و جنایت و خرافه پروری را ترد کنند. این دکان بقالی  اخوندهای دزد و فاسد را تعطیل  کنید.

بجای وقت تلف کردن در مسجد و دیگر مراسمهای مذهبی و دنبال خرافات رفتن  وقت با ارزش خود را به مسائل علمی و فراگیری تکنولوژی ،به مطالعات کتابها و نشریات مارکسیستی و آزادیخواهانه و آگاهگرانه، به رومان خواندن و گوش دادن به موسیقی ، به هنر وکوهنوردی ودور هم جمع شدن، به تحکیم رفاقت و همبستگی مبارزاتی و به بچهای عزیز و خانواده و بستگانتان اختصاص دهید. دوباره توصیه میکنم با جدیت از این  مساجد وخرافاتی  که این رژیم ضد علم و آزادی و برابری و رژیم مستبد و آدمکش از آن نفع برده و میبرد جدا فاصله بگیرد . 
زنده باد ازادی برابری حکومت کارگری
 
منبع: شماره ٧٢ نشریه سوسیالیسم امروز
٥ آبان ١٣٩٧
٢٧ اکتبر ٢٠١٨
www.simroz.org

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *