مبارزه و تلاش برای آزادی زانیار دباغی فعال کارگری، وظیفه همه ماست.

مبارزه و تلاش برای آزادی زانیار دباغی فعال کارگری، وظیفه همه ماست.
بی اطلاعی از سرنوشت زانیار دباغیان
با گذشت ۲۳ روز از دستگیری زانیار دباغیان هنوز خانواده وی حتی موفق به گفتگوی تلفنی با ایشان نشده اند واز محل نگهداری زانیار هیچ اطلاعی ندارند
زانیار دباغیان غروب شانزدهم مهر ۹۷ در حالی که تازه از کار طاقت فرسای روزانه به منزل باز گشته بود مورد هجوم جانیان اطلاعات سنندج قرار گرفت و در مقابل چشمان همسرش با خشونت بازداشت شد و تا این لحظه هیچ اطلاعی از او در دست نیست 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *