افزایش خشونت ها در برابر زنان در افغانستان ! ماریا یوسفزی

زنان طی تاریخ متداوم در افغانستان تحت خشونت های مذهبی،سیاسی، اجتماعی وسنتی قرار گرفتنه اند .
خشونت در برابر زنان مثل قانون شده است. زنان حق انتخاب وحق زندگی شخصی خودرا ندارد چون جامعه مرد سالارو زن ستیز و مذهبی است. تمام تصمیمات زندگی را مردان میگیرند. زن مثل ابراز خرید وفروش میشود ودر جامعه افغانی تمام قوانین بالای زن تطبیق میشود. زن پس از خدا سجده شوهر را کند .در این اواخر حادثات دلخراش بوقوع پیوسته که چندی قبل چندین زن به جرایم مختلف  سنگسار شد وشلاق زده شده اند.
در شمال افغانستان دو خانم را به جرم گفتگو تلیفونی با مرد نامحرم شلاق زدند .روستای “قرایی” در ولسوالی درزاب تحت کنترل طالبان است و این رویداد در این منطقه رخ‌داده است.طالبان دو زن را به اتهام گفت‌وگوی تلفنی با نامحرمان در مقابل اهالی روستا شلاق زدند.این زنان متاهل هستند.
این رویداد به تاریخ پانزدهم میزان/مهر رخ داده اما خبر آن اکنون به مقام‌های محلی رسیده است. ویدئوی این رویداد نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. در این ویدئو دو مرد با شلاق به سر و بدن دو زن چادری‌پوش/برقع‌پوش که در مقابل‌شان نشسته‌اند، می‌کوبند. آنها در ویدئو به زبان ازبکی گپ می‌زنند. زنان با ناله می‌گویند که “بد کردند و توبه می‌کنند.”. یکی از مردان از زن می‌پرسد کی بود که به تو زنگ زد؟ و زن در پاسخ می‌گوید برادرم بود.
در ویدئو تصویر چندین زن دیگر چادری‌پوش نیز دیده می‌شود.واین خشونت ها تا وقتی خود زنان به حقوق خود پی نبرند. تا وقتی که حکومی مدهبی و مردسالار حاکم باشد، تا وقتی که زن و مرد آزادیخواه برای ادعای حق خود مبارزه نکند. این جنایتها ادامه دارد. سکوت در برابر ظلم خیانت است .
منبع: شماره ٧٣ نشریه سوسیالیسم امروز
١٢ آبان ١٣٩٧
٣ نوامبر ٢٠١٨

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *