پولي سازي مدارس دولتي سدي بزرگ براي يادگيري و فشار مضاعف بر خانواده ها ! تینا خلیفه ای

By / 6 ماه ago / مقالات / No Comments

پس از تاكتيك مديران و مدبران مدرسه هاي دولتي براي پولي سازي مدارس دولتي با طرح هايي به نام كمك هاي مردمي براي مدرسه يا براي كلاس فوق العاده اين بار دانش آموزان بايد پول وسايل تحقيق و كارهاي عملي و دركل هزينه مدرسه را به جای دولت خودشان تهيه كنند. مدرسه حتي با گرفتن پول هاي هنگفت از خيريان و اولياي دانش آموزان حاضر به تهيه ي وسايل استاندار و به اندازه براي دانش آموزان نيست مثلا دانش آموزان مجبورند سالانه بيش از يك ميليون تومان به مدرسه بپردازند و براي اردو هاي ورزشي يا تفريحي هم خرج خوردو خوراك و ماشين با خود دانش آموزان خواهد بود. اگر كسي هم شهريه يا هر نوع مبلغ پرداختي ديگر را كمي دير پرداخت كند جلوي صد ها نفر ديگر نام او را ميخوانند و او تحقير و آزار نبود موقعيت مالي خانوادگي خود را بر دوش ميكشد. با اين همه فشار و حتی “قانون” شكني و معادله ي پول نه كنفرانس هاي تحقيقاتي براي آن ها برگزار ميشود و نه پروژه اي در تخصص رشته ي هر فرد براي يادگيري علمي و بهتر انجام ميگيرد و وسايل آزمايشگاهي و فني هم يا خراب و شكسته اند يا انقدر تعدادشان كم است كه كل وقت كلاس گرفته ميشود.
اگر دانش آموزان بخواهند به صورت پراگماتيك چيزي را آموزش ببينند. كتاب هاي درسي را در سطح آموزشي بالاتري قرار داده اند تا از دانش آموزان براي كتاب هاي فوق يا پيشرفته پول بگيرند و با كنفرانس هايي كه درمورد موفق شدن در كنكور ميگيرند به آن ها تضمين خواهند داد اگر كتاب هاي اضافه درسي و كلاس هاي فشرده براي آن ها برگزار نشود قطعا شانسي براي قبولي در كنكور و رسيدن به مقاطع دانشگاهي بالا نخواهند داشت. در اين بخش نوجوانان و جوانان با تخريب هويتي و طبقاتي مواجه ميشوند كه بايد حد دركشان را تا يك فرد ٤٠ساله بالا بكشند كه درك كنند غير از انها خواهر و برادراني دارند كه خرج هايي مشابه انها دارند و پدر و مادر توانايي پرداخت اين هزينه ها را ندارد و اگر هم داشته باشد بايد چند ماه همه ي خانواده از خورد و خوراك و پوشاك خوب بگذرد و به طور خودماني ٨شان گرو ٩شان باشد.
اكثر افرادي هم كه در مدارس دولتي يا نيمه خصوصي در حال تحصيل هستند از خانوادهاي متوسط يا كم در آمدند؛ افراد ثروتمند بچه هاي خود را به مدارس خصوصي ميفرستند و در آنجا تمام خدمت گزاري و زمينه ي خواندن براي آن ها به خوبي فراهم شده است.همين موضوع باعث به وجود آمد بيشتر نابرابري در اجتماع و از طرف ديگري باعث فشار خانواده ها بر سر كودكان براي قبولي تيزهوشان و نمونه دولتي شده است. چون اين مدارس به علت نمرات بالا و درصد امتياز بالايي كه آن ها از وزارت پرورده خواهند گرفت تقريباً رايگان هستند از دانش آموزان پول نميگيرند همين باعث افزايش استرس دانش آموزان و عدم تمركز آن ها براي درس خواندن خواهد شد و مدام نگران و متشنجند كه دوباره كي بايد پول به حساب مدرسه واريز شود و اگر نشود او بايد چه سركوفت هايي را تحمل كند؟!
اين موقعيت باعث افت تحصيل دانش آموزان فشار مالي به خانواده هاي كم درآمد و پر جمعيت ميشود كه تمركز خانواده ها و مديران مدرسه را از يادگيري راه و روش زندگي و دانش به نگران شهريه و عدم پرداخت آن باشند كه آينده ي نسل بعدي را به تمامي ويران خواهد ساخت و از خانواده و مدرسه به جاي محيطي ارام براي اندوختن دانش محيطي پر از تنش عصبانيت تحقير و عقب ماندن از تمام چيزهايي ميشود كه تحصيل كنندگان براي پيشرفت نياز خواهند داشت..
منبع: شماره ٧٣ نشریه سوسیالیسم امروز
١٢ آبان ١٣٩٧
٣ نوامبر ٢٠١٨

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *