حق با روحانی شیاد و فاسداست، اما! ابراهیم باتمانی

By / 6 ماه ago / مقالات / No Comments

جناب رئیس جمهور فریب کار چند روز پیش در یک مناظره تلویزیونی گفت “تعدادی هستند که مردم را فاسد” میکنند. او درست میگوید ، اما طنزتلخ اینجا است که یکی از سر دستهای فاسد و جنایت جمهوری اسلامی آمده است در باره فساد کردن مردم ‌هذیانگوئی میکند. قضیه اینجاست او و کل سران رژیمش جز سر دسته های فاسد جامعه ایران میباشند.

باید از این آخوند فریبکار و یکی از پایه گذاران رژیم فاسد جمهوری اسلامی بپرسیم: کسانی که “مردم را فاسد میکنند” چه  کسانی هستند ؟ آیا این تعداد  فاسد اسم ندارند که به مردم معرفیشان کنید ؟. جایگاه وموقعیت کاری و شغلیشان را میتوانید توضیح بدهید؟ تو که” دولت “هستی چرا به جرم اینکه تعدادی دارند مردم را فاسد میکند آنها را  بازداشت نمیکنید؟

بگذار بگویم  اقای شیخ پشمدین ،مردم ایران به خصوص زنان، کارگران ،ازادیخواه هان،کمونیستها ،معلمان  و اکثریت ان جامعه برای حرفهای شما وسران حکومت، و رهبرمعظم تان ،سر دسته قاتلان و دزدها تره خورد نمیکنند و فریب یاوه گویی و هارت وپورت شما را نمیخورند .عملکرد و جنایتهای شما را در عمل دیده اند چه مصیبت هایی از دست حکومت عدل اسلامیتان کشیده اند . زندگی مردم را به  قهقرا برده اید. “مردم” را شما فاسد کرده اید، با دزدی و جنایت و آدمکشی و دروغ و ریاکاریتان هر روز فساد به زامحه تزریق میکنید!
 
جناب رییس جمهور شما و سرانتان تمام هستی و نیستی اکثریت مردم را به یغما برده اید .جناب روحانی دروغگو ،در طول این چند سال که شما دولت  و قدرت را در دست دارید ، آیا میتوانید بگویید چند صد نفر را اعدام کرده اید ؟ میتوانی آمارش بدهید چند صد هزار زندانی در زندانهای کشور به سر میبرند ؟میتوانید توضیع بدهید به چه جرمی کارگران اقا دره را شلاق زدنند و دوباره برای کارگران هپکو حکم بیشرمانه شلاق صادر کرده اید ؟ میتوانید گزارش عملکرد دولت را در مورد کمک  رسانی به زلزله زدگان غرب کشوررا  به مردم گزارش بدهید؟ آیا جرعت دارید حقیقت را به مردم بگوید که درحکومت روحانی صدها کارگر کولبر که برای تامین زندگیشان دهها کیلومتر در میان مین های باقیمانده از جنگ ایران وعراق و با تاریکی شب برای پیدا کردن یک لقمه نان برای خود و فرزندانشان تلاش میکنند ،حکومت توانها را میکشد و به کسی هم حساب پس نمیدهد؟ آیا میتوانید بگوید در حکومت من مبارزه گسترده کارگران وگرسنگان و محرومان و جوانان معترض در سراسر ایران را در این چهل سال و از جمله از دیماه به اینسو نیز سرکوب و به خاک وخون کشیدم ؟ و هنوز دها هزار نفر در زندان به سر میبرند و زیر شدیدترین شکنجه ، حبس وتوهین  دولت تو قرار دارند. آیا سران نیروهای سرکوبگرتو مالیات پرداخت میکنند یا نه ؟ آیا شما معنویت وثروت تان آن دنیا ی خیالی مفت دیگرتان است یا این دنیای واقعیت که تمام ثروت جامعه را بالا کشیده اید ای دزدهای کثیف اسلامی خدا پرست!.

آقای رئیس جمهور فاسد! ،میتوانید برای مردم توضیح بدهید که خامنه ای و خودت و دیگر سران قوه دزدتان چقدر سرمایه ، پول و امکانات در اختیار دارد ؟ میشود برای مردم توضیح بدهید سران حکومت  ،اخوندها و نهاد های سرکوبگرتان چقدر سرمایه دارند؟  میتوانید توضیع بدهید چرا زنان مخالف با حجاب  را روانه زندان کرده اید؟ در حالی خود تو منشور کشک “حقوق شهر وندی ” اسلامی را نوشته اید. میتوانید توضیح بدهید چرا کامیون داران در زندان هستند و آنها چه جرمی مرتکب شده اند؟ چرا معلمان و فعالان محیط زیست در زندان بسر میبرند؟ ایا حاضر هستید این را بپذیرد دولت شما در سرکوب و ترور مخالفان دست داشته است ؟ آیا عامل فقر و نداری ، بیکاری ،دزدیدن دست رنج کارگران و محرومان شما نیستید؟  ایا  تو عامل کشتن، بیخانمانی ،اوراگی ، کودک ازاری، شلاق زدن کارگران هپکو در اراک ، پرداخت نکردن دستمزد کارگران  نیستی؟

جناب روحانی جادوگر! ، اگر شرافت و جرعت داری به مردم حقیقت را بگو که:  “دولت من ،سران حکومت و شخص خامنه ای همه دزد و فاسد هستیم، و ما زندگی حرمت و کرامت مردم آن جامعه را به باد فنا داده ایم ؟”

تحریم جنایتکارانه و یاوه گویی حسن روحانی جنایتکار 

حسن روحانی روز چهار شنبه نهم ابان در جلسه دولت فاسدش با اشاره به نزدیک شدن زمان اعمال تحریم های نفتی امریکا علیه ایران گفت مردم بدانند که “دولت از این تهدیدات امریکا هراسی ندارد”. در این باره هم حسن فاسد راست میگوید!.
دولت حسن روحانی و سران حکومت  نه اینکه هراس ندارند بلکه خوشحال هم میشوند .چون اینها با جنگ، اعدام و خونریزی، سرکوب و بحران تا امروز زندگی کرده اند و با بحران اقتصادی و گرسنه تر شدن کودکان و کارگران آنها بیشتر میدان کف چرانی و عمر خریدن برای نظام و فضای سرکوب بدست می آورند. با این شیوههای خدا دادی میتوانند بیشتر سر کار بمانند . در این  شرایط بلبشو پول زیادی  هم گیرشان میاید.اما اکثریت جامعه به خصوص کارگران و محرومان بدبخت و بدبختر میشوند. دولت  هم شاد و پول دارتر میشوند.حسن پشمدین گفت شما نمیتوانید نفت ایران را قطع کنید، شما میخواهید مردم ایران را عصبانی کنید .این اخوند بد نام مثل اینکه از بچکی با دروغ گفتن و شعار دادن نافش را بریده اند. اما مردم واقعیت را میبینند محاصره اقتصادی امریکا تاثیر منفی و درد اور روی زندگیشان میگذارد . اما اقای روحانی شما و سران حکومت با هیچ مشکل و کمبودی روبرو نبوده اید ونمیشوید. چون تفنگ و سر کیسه دست خودتان است .
اکثریت مردم آزادیخواه و زحمتکش ایران هیچ جرمی مرتکب نشده اند تا از کسی بترسند و باکسی هم دشمنی ندارند . آنها سیاستهای دولت امریکا را ماننده سیاستهای خود شما ضد انسانی و غێر ‌قابل حمایت میدانند،.حکومت جمهوری اسلامی خود عامل تحریم گرسنگی و ترساندن و تحمیل کردن این همه مشکلات و مشقات به کارگران و زنان و مردم زحمتکش است . 

همین اخوند دروغگو، روحانی، در مجلس نظامس هم ظاهر شد و گفت کشور ایران از لحاظ امکانات مصرفی داخلی از تمام کشورهای دنیا ارزانتر است و طوری نشان میدهد همه جای ایران زیر سایه رژیم جمهوری اسلامی گل و بلبل است. این شیادان دیگر نمیگویند مردم به خصوص کارگران و اکثریت جامعه کارد گرانی حتی از استخوانشان  هم عبورکرده، ملیونها نفر حتی نان شب  هم به سختی گیرشان میاد .در حالی که سرمایه داران انگل و آخوندهای میلیاردرو مفتخور  پولشان از دیوار بالا میرود. این گله های سرمایه دار و آخوند در نازو نعمت و با امنیت کامل زندگی خدایی میکنند و بعد به مردم فقیر میگویند صبر داشته باشید خدا بزرگ است! همه چیز به زودی خوب میشود !

اقای آدم کش خجالت  نمیکشید این همه دروغ را به این مردم شرافتمند تحویل میدهید؟ شما چهل سال است به جامعه ایران  وعده و وعید پوچ میدهید  بدون اینکه کار مثبتی راانجام داده باشید. خودتان خوب متوجه شده اید دیگر کارگران زنان  جوانان، برای نابودی و سرنگونی شما روز شماری میکنند این تصمیم نهایی اکثریت بالای از مردم مبارز و زحمتکش و متنفر و منزجر ایران میباشد. برای طبقه کار و مردم زحمتکش و شرافتمند هیچ راه دیگر برایشان باقی نمانده است به جز نابودی جمهوری اسلامی  با تمام جناحهایش .
فراخوان من به تمام کارگران و زنان وجوانان، ازادیخواهان برابری طلب، معلمان دانشجویان، و انسانهای شرافمند این است به حزب سوسیالیست انقلابی ایران بپیوندید و با هم این رژیم فاسد را سر نگون کنیم . ودنیای آزاد و برابر را بسازیم. زنده باد سوسیالیسم! 

منبع: شماره ٧٣ نشریه سوسیالیسم امروز
١٢ آبان ١٣٩٧
٣ نوامبر ٢٠١٨

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *