باز هم جنایت هولناگ اسید پاشی به صورت زنان در ایران

By / 1 سال ago / مقالات / No Comments

آذر کیمیا

جواد یزدانی،رئیس شبکه بهداشت کاشمر از” اسید پاشی به صورت و گردن یک زن در این شهر خبر داد و گفت که این اسیدپاشی بر اساس آنچه اعلام شده توسط همسر سابق این زن صورت گرفته است…” او گفت” این زن ۳۵ ساله پس از مراجعه به بیمارستان حضرت ابوالفضل بلافاصله به مشهد اعزام شد و این اسیدپاشی بر اساس آنچه اعلام شده توسط همسر سابق این زن صورت گرفته است”. بدین وسیله در سایه حکومت ضد زن اسلامی و در دوره ای که آزادی زن بیش ازهر زمانی همه ما را به مبارزه و رهائی از دست حکومت اسید پاشان فرامیخواند ما یکبار دیگر شاهد این جنایت هولناک هستیم.

برای ما شهروندان زن مقیم کشورهای تحت حاکمیت مذهبیون و دیکتاتوری هیچ دولت حامی وجود ندارد. در ایران ما فقط با یک حکومت ضد ابتدائی ترین حق زن و یک نظام دیکتاتوری صرف مواجه نیستیم، ما با قوانین و فرهنگ و گروهی مواجه هستیم که رفتارش نسبت به زنان به خصوص به آنهای که جوانتر باشند بیماری سادیسم سکسی حکمفرما است. چند دهه است هر گونه ظلمی که ممکن بوده رو داشته اند. زنان جوان و زیبا را با باتوم کتک زده سوار اتومبیل کرده به اسارت برده به آنها تجاوز کرده پس از تجاوز به قتل میرسانند. و جنایت اسید پاشی به اوج رسیدن سکس افراطی و جایگاه بیدفاع و مظلومانه زنان در این جامعه را اثبات میکند. تا جایی که دیگر از انتخاب کردن زنان بطور تصادفی از میان توده مردم برای کتک زدن و سکس اجباری ارضا نمی شوند حالا کار به سکس سادیسمی و اسید پاشی به صورت زنان رسیده.

همه جا دیوانه هایی پیدا می شوند که برای ارضا عقده های جنسی و دیگر رفتارهای غیر انسانی و انتقام گرفتن از نه گفتن زنان، زنان را آزار میدهند و شکنجه می کنند، اما اینجا این خود دیوانه های ضد زن هستند که در قدرت و حاکمیت اند. اسید پاشی در ایران فقط یکی دیگر از انواع سو رفتارهای گروهی وحشی و جنایتکارانه است. حکومت زن ستیز چند دهه مردم را به گروگان گرفته و با آنها مانند حیواناتی پست رفتار می کنند و راه هر نوع خشونت و پستی را باز گذاشته است. چرا یک مرد به خودش اجازه بدهد به روی زن اسید بپا شد، دلیلش قرار دادن موقعیت زن زیر دست نظام و قوانین و شریعت و مردان پرورش شده دست آن دولت و قانون است. البته که فرهنگ حاکم بر جهان مردانه است اما مذهب دامنه جنایت این فرهنگ را عمیقتر و بی مرزتر کرده است.

از زمانی مرد سالاری بر جامعه بشری حاکم می شود که مالکیت خصوصی و طبقات شکل می گیرد. در دوران گسترش سرمایه داری می بینیم که همه جا مرد سالاری به منافع سرمایه داری است. سرمایه داری از مرد سالاری و لایه لایه بودن جامعه همواره در جهت سودش استفاده می کند. درست است که سرمایه داری زنان را به بازار کار می کشاند اما همواره دیده ایم که این مسائله در جهت آزادی زنان نیست بلکه در جهت سود بیشتر است چه آن زمانی که از زن در مقابل مرد به عنوان رقیب در کار استفاده می کرده یا زمانی که آنان را با دستمزدهای بسیار اندک به کار می گیرد. شما اولین گامی که بخواهید بردارید برای آزادی زن با دولت روبرو می شوید. در ایران زنان در دو سطح مبارزه دارند در اولین گام مبارزه زنان برای بدست آوردن پوشش برابر است برای ارث برابر است حق طلاق برابر است و اینها حقوقی هستند که در برخی جاهای دیگر زنان به نسبت به آن دست یافته اند ولی در ایران باید برای آن مبارزه کنند و اسید هم به صورتشان پاشیده شود. یعنی نظام سرمایه داری حاکم در اینجا این حقوق را از زنان گرفته و بدین ترتیب با جواب گو نبودن در مقابل مزد و اقتصاد نصف جامعه در قالب دین و اسلام سودهای بیشماری را نصیب خود میکنند. تا زمانی که زن به لحاظ اقتصادی وابسته به مرد است، تا زمانی که حکومت دینی مستقر است و تا زمانی که زن و مرد در قانون و کلیه شئونات زندگی برابر نشوند جنایت و نابرابری و ستم و تبعیض علیه زن ادامه خواهد داشت.

راه حل مسئله برای ما در ایران گسترش نفرت از جنایت اسید پاشی است، راه حل به میدان آمدن زن و مرد آزاده برای مقابله به همه قوانین و سنت و فرهنگ اسلامی و مردسالارانه است، راه حل نهای سرنگونی جمهوری ضد زن اسلامی و استقرار یک نظام سوسیالیستی و تامین یک جامعه آزاد و برابر شهروندی است.
منبع: شماره ٧٧ نشریه سوسیالیسم امروز
١٠ آذر ١٣٩٧
١ دسامبر ٢٠١٨

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *