شرکت فعالانه رفقای حزب سوسیالیست انقلابی در اکسیون اسلو در دفاع از کارگران نیشکر هفت تپه وفولاد اهواز

سخنرانی رفیق ابراهیم باتمانی در اکسیون اسلو در دفاع از کارگران نیشکر هفت تپه وفولاد اهواز

سخنرانی ابراهیم باتمانی در اکسیون اسلو در دفاع از کارگران نیشکر هفت تپه وفولاد اهواز

Slået op af Ibrahim Batmani i Lørdag den 1. december 2018

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *