گفتگوی رفیق ناصر زیجی با رفقا “ابراهیم باتمانی و سلام زیجی” از اعضای شورای رهبری حزب سوسیالیست انقلابی ایران درباره ضرورت انقلاب ۱۳۵۷ و علل شکست آن

گفتگوی رفیق ناصر زیجی با رفقا “ابراهیم باتمانی و سلام زیجی” از اعضای شورای رهبری حزب سوسیالیست انقلابی ایران درباره ضرورت انقلاب ۱۳۵۷ و علل شکست آن:

گفتگو با ابراهیم باتمانی و سلام زیجی در باره ضرورت انقلاب ۱۳۵۷ و علل شکست آن

Slået op af Naser Zijji i Søndag den 10. februar 2019

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *