باز هم یک جنایت دیگر در کابل

By / 1 سال ago / مقالات / No Comments

باز هم یک جنایت دیگر در کابل

ماریا یوسفزی

من  دردمند که همیشه از درد بی پایان مردم کشورم مینویسم اگر در نوشتن من کوتاهی بود منرا ببخشید. این بار هم در باره یک جنایت دیگر مینویسم. کشتن یک کودک بی دفاع به دست چند انسان بیمار ی که آنها هم محصول یک دولت بیمار و قاتل هستند. ما زاده کشوری هستیم که همیشه از درد وغم ؛جنگ ؛اتنحار؛انفجار؛تعصب؛تبعیض؛پسمانی وعقب ماندگی وخشونت های جنسیتی گب میزنیم ومینویسیم چون دولت حاکم و احزاب و نیروهای خوبی نداریم، چون همه ظالمند، چون دولت نابکار و دست نشانده داریم، که بساز دولت های غرب وامریکا میرقصد. جنگسالاران که هزارن انسان های بیگناه را طعمه راکت های کورخود کرد ه ؛جنگ سالاران که سینه های زنان را بریده وبساز مرده میرقصاندن ؛ جنگسالاران که بسر مردم میخ میکوبیدن ؛انعده افراد که با رقصیدن کودکان نوبالغ  بلذت های جنسی خود میرسیدند؛ انعده افرادکه بزور تفنگ به زن وکودک مردم تجاوز کردند، اموال بیت مردم را بغارت بردند، حتی مرده های گورستان نیز از شکنجه وظلم این خبیث ها درامان نبود، حتی استخوان مرده هارا فروختند…………خلاصه این نوع خائین وجنایتکار در رآس دولت است و سیستم است وبرای چاکری خودمیخواهند ادمه دهند، وحالا برخی هم از همینها کاندید ریاست جمهوری هستند که خون هزاران مردم بیگناه را زیر پای کردند. چون همه شان تشنه قدرت وچوکی هستند چه انتظاری از اینها باید داشت !

دراین شرایط جوان های که از تعلیم بدور هستند، در چنگ و آدمکسی و سنگسار زنان بزرگ شده اند، وفقر و بدبختی دامنگیر شان است، به تکلیف های روانی دچار هستند، ودست بکار های میزنند که باورش ناممکن است، همان جنایتی میکنند که حاکمان و مذهبیا و انهای که انتحار میکنند اةجام میدهند، اما اینبار کشتن یک کودک معصوم!، چطور میتوانند جان یک انسان را بگیرند؟

واقعه دلخراش در مرکز کابل در چند کلیومتری ریاست جمهوری رخ داده که قلب هر شنونده وهربیننده را متضررمیسازد :
دختر شش ساله بنام (مهسا ) که پدرش بکار صرافی مشغول هست دوروزقبل این دختر معصوم  توسط دوجوان که در نزدیک خانه شان زندگی میکرد اختطاف میشود بعدآ این کودک را به یک منطقه دیگر کابل واقع پنجصد فامیلی انتقال میکنند به پدرش زنگ میزنند وتقاضای ۳ لک دالر میکنند.اما پدر کودک توان پیدا کردن این مقدارپول را نداشت و آنها دست های کثیف خودرا بگلو این کودک میگذارند و صدای این نازنین برای ابد خاموش میسازند.لعنت به همچو وحشی های ادم نما . این جانی ها داغ پرپر شدن مهسا رابرای پدر ومادرش گذاشتند  این حادثه المناک باعث انزجار همه مردم شده است همگی از طریق دنیایی مجازی خواهان به کیفر رساندن مجرمین شده اند وهمچنان والدین کودک  نیز از دولت وارگان های زیربط  خواهان حکم اعدام این دوجوان روانی ومریض شدند. پولیس کابل در ظرف بیست وچهار ساعت  مجرمین راگرفتار کردند.ومجرمین هم به جرم خود اعتراف کردند ودلیل این جنایت خودرا فقر وتندگدستی عنوان کردند واز کار که کرده اند ندامت وپشیمان میکنند.

من شخصآ طرفدار اعدام نیستم. و انتقام گرفتن هم درد این معضل بزرگ اجتماعی را حل نمیکند مانند این همه سال نفرت و خشونت را گسترده تر میکند، اما باید این مشکلات را از تهداب ریشه یابی شود واین در صورت امکان پذیر است که  همه با هم دست برای نجات کشور ومردم وفرزندان خود از این هیولا دست بدست یکدیگر را بگیریم.  بدون هیچ نوع تعصب قومی وتبعیض نژادی ومذهبی  این سردمداران خاین ومافیایی حاکم رانابود سازیم، که هیچ مادری در داغ فرزند خود ناله نکند، وهیچ جوانی  به این مرض دچار نشود، وانهارا از تکالیف روحی وروانی نجات بدهیم. وقتی یک جامعه سالم وقانونمند داشته باشیم هیچ یک از این حادثات رخ نمیدهد  وباهیچ کس هیچ نوع خشونت …صورت نمیگیرد…
برای بیرون رفت ازاین بحران ما باید عقیده های خرافاتی خودرا کنار گذاریم به زندگی انسانی بیاندیشنیم، فریب ونیرنگ هیچ سیاست مدار حاکم و یا مذهبی و قومی نخوریم، وهرچه زودتر باید دست بکار شویم واین روسپیان که زندگی ما را به جهنم ساخته از قدرت و حاکمیت به زیر بکشیم تا راه برای آرامش و آزادی خود و پایان جناایت در افغانستان هموار کنیم. به پیش بسوی رستاخیز برای نابودی باندهای مافیای ونوکرهای حقله بگوش شان ، زنده باد آزادی وبرابری ومساوات برای تمام اقشار جامعه  ✌✌✌مرگ به امپریالیزم خونخوار.
منبع: شماره ٩١ نشریه سوسیالیسم امروز
٢٥ اسفند ١٣٩٧
١٦ مارس ٢٠١٩

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *