رفتار فاشیستی با زنان و کودکان”داعشی” محکوم است!

By / 1 سال ago / مقالات / No Comments

رفتار فاشیستی با زنان و کودکان”داعشی” محکوم است!

عزیز عبدالله پور

نه تنها زنان که کودکان متولد شده در صفوف داعش را نیز در کمپ های بشیوه ای غیر انسانی بگهداری میشوند. بنا به خبر اخبار منتشر شده در رسانه ها از جمله شبکه های تلویزیونی کشور نرویژ تا روز سه شنبه گذشته  یعنی ١٢ مارس ٢٠١٩، بیش از ٦٠ کودک بدلیل عدم دسترسی به دکتر و درمان جان خود را از دست داده اند.

در کشورهای اروپا و آمریکا در این روز ها بحث این است که آیا دختران و زنانی که  از اروپا و غیره به سوریه و عراق رفتند و به داعش پیوستند و بچه دار شده اند، حق دارند که به کشور های متبوع خود برگردند و مجرمین هم مانند هر شهروند دیگری در انجا محاکمه و مجازات شوند یا نه ؟. احزاب راست پوپولیست مخالف برگشت این زنان و دختران و بچه هایشان هستند و اصرار دارند که آن زنان و دختران باید در محل به سرپرستی سازمان ملل یا دادگا های بین المللی دادگاهی بشوند و مجازات بگیرند. اما مسئله مجازات بزرگسالان که به داعش پیوسته اند نیست، مسئله اولا چرا کودکان بی گناه باید قربانی این موضوع شوند و دوما چرا یک زن یا حتی مرد داعشی هم نباید مانند هر شهروند دیگری مجازات و محاکمه شوند؟،هیچ کس منکر این نیست که زنان و دخترانی که در جنایت کاری های داعش دست داشته اند و همکاری کرده اند، باید داگاهی عادلانه و با حضور و دخالت نهادهای مربوط به سازمان ملل نیز به کارشآن رسیدگی شود. اما هدف این احزاب راست در کشورهای اروپا و آمریکا و غیره این است که با این بهانه ضدیت خود را با “مهاجران” گسترش بدهند و عرق ملی و فاشیستی “نیروهای فاشیت کشور متبوع خود را قویتر کنند.

دولتهای دست راستی به دنبال اجرای “عدالت” نیستند، بخشا سیاستهای نسبیت فرهنگی و نژاد پرستانه و به حاشیه راندن نسل جوان”مهاجر” از جانب آنها حتی امکان نیرو گرفتن یک جریان كثیف و ضد انسانی مانند داعش را در صفوف نسل جوان در کشورهای سرمایه داری غرب هم ممکن کرده بود. این دولتها دارند سنت انتقام جویی، آنهم علیه دختران و کودکان بی دفاع دارند زنده نگه می دارند، سنتی که سالهاست شاید گفت ور افتاده است.  سنت انتقام جویی احزاب راست، سنتی عقب مانده،مذهبی و فاشیستی است که سرچشمه اش را از جنگ جهانی دوم میگیرد که در آن دوران، در کشورهای مختلف، صدها و هزاران دختر جوان با سربازان نازی ازدواج کردند و بچه دار شدند. بعد از شکست، سربازان نازی به آلمان برگشتند و در این مدت زنان و دخترانی که با آنها ازدواج کرده و بچه دار شده بودند، بعنوان اسیر جنگی و خیانت کار با آنها رفتار کردند، آنها را لخت کرده، سرشان را تراشیده و در خیابان ها با چوب و لگد آنها را از کشور خود اخراج و به آلمان فرستادند. این سیاست کثیف را امروز نیز همان جریانات دارند تبلیغ می کنند و دارند عملی می کنند.

متاسفانه تعدادی از ایرانیان مقیم اروپا نیز بدنبال همین تبلیغات ضد انسانی در شبکه های مجازی رفته و طرفدار اجرای همان سیاست شبیه دوران نازی با زنان و کودکان قربانی دست داعش بوده و نا مسئول در قبال جان کودکان و مرگ و نابودی آنها در این وسط شده اند. آیا این افراد و دولتها و احزاب راست و هوادارانشان به این فکر می کنند که این بچه ها هیچ گناهی نکرده اند که در این خانواده ها متولد شده اند؟ حالا کودکان و بچه هایی  که به اسم بچه های داعش اسم گرفته اند چه گناهی کرده اند؟ که باید طرد شوند و در کمپها جان بدهند!؟ چرا اصلا باید این بچه ها را در این کمپ های غیر انسانی مثل حیوان نگه داشت؟ بنظرمن این غیر انسانی ترین رفتاری است که با این بچه ها میشود. این بچه ها و کودکان زیر ١٨ سال را دولتها موظفند با بهترین امکانات نگهداری کنند و زندگی آن به مجرم بودن پدر و یا مادر گره زده نشوند!. و در آصر تکید نمایم که” ایرانی” های که تا دیروز به اسم سوسیالیسم و کمونیسم آویزان شده بودند حق ندارند که در کمپین ضد بشری احزاب راست، به اسم سوسیالیست و کمونیست ظاهر شوند! و ما باید این طیف از چپ های غیر کمونیست را افشا کنیم.  اروپایان و ایرانیان طرفدار انتقام را باید افشا  و رسوا کرد. رفتار فاشیستی با زنان و کودکان”داعشی” محکوم است! جنایتی که در برخود به این کودکان شده و میشود چهر ضد انسانی کپی شده داعش در پوشش “دمکراسی” و اجرائی “عدالت” است! هر دمکراسی و عدالتی که حقوق اولیه کودکان را نادیده بگیرد، ضد انسانی و ضد عدالت است!

منبع: شماره ٩١ نشریه سوسیالیسم امروز
٢٥ اسفند ١٣٩٧
١٦ مارس ٢٠١٩

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *